Aktivitetsbank og verktøykasse

Søknadssammendrag

Vi vil tilby bistand til våre lokallag og fylkeslag, slik at de selv er i stand til å tilby en møteplass og mulighet for sosialisering for mennesker som er isolert og har hatt meget begrenset sosial kontakt over lengre tid. Vi vet at det å delta på et digitalt arrangement som gjennomføres av sentralleddet er vel og bra, men mange melder om at det de savner aller mest er tilbud hvor de kan treffe sitt lokale nettverk av likesinnede.

Vi skal lage en aktivitetsbank med forslag til koronavennlige aktiviteter som kan gjennomføres av frivillige i sitt lokalmiljø. Aktivitetsbanken vil inneholde tips og informasjon om både fysiske og digitale aktiviteter og tilbud som kan gjennomføres. PEF vil gi oppfølging og bistand til de som trenger det, slik at de tillitsvalgte og frivillige i det enkelte lokallaget er i stand til å gjennomføre aktivitet lokalt.

Hovedmål er å gi mennesker som opplever sosial isolasjon på grunn av koronapandemien tilbud om aktivitet og møteplasser lokalt som gir glede, mindre ensomhet og stress, og sosialt samvær. Dette vil vi gjøre ved å gjennomføre følgende tiltak: Etablere en aktivitetsbank med forslag til koronavennlige aktiviteter. PEFs frivillige vil involveres aktivt i dette arbeidet, slik at aktivitetsbankenblir treffsikker. Den vil inneholde praktiske råd og hjelpemidler, bl.a. smittevernveileder, veiledning/oppskrift i gjennomføring av digitale arrangementer m.v. Vi vil tilby oppfølging og bistand til de frivillige i PEF.

Vi ønsker og å heve brukers digital kompetanse. Mange synes digitale arrangementer er vanskelige og dermed utilgjengelige. Å inkludere denne gruppen er et mål. Dette vil gjøres ved å tilby telefonsamtaler i forkant, samt gi mulighet for testmøter. Prosjektet vil redusere ensomhet og gi en arena for sosialt samvær for. I tillegg vil lokale ildsjeler kunne arrangere lokale treff og aktiviteter, igjen kan føle at de mestrer situasjonen og kan gjenoppta arbeidet.

Prosjektleder

Maren Awici-Rasmussen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Aktivitetsbank og verktøykasse
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 395.000
Startdato
17.03.2021