Aktivitetstilbud for sårbare eldre: En tur på landet

Søknadssammendrag

Smittevernstiltakene i forbindelse med koronapandemien endret hverdagen til mange. De fysiske møteplassene som var en del av hverdagslivet for de aller fleste ble i løpet av kort tid stengt ned. Situasjonen krevde mye av alle, spesielt de over 65 år. Eldre med behov for samvær og sosialisering erfarte at disse mulighetene ble endret som følge av pandemien.

Prosjektet «Ut på landet» vil bøte på dette. Det er planlagt 6 turer for grupper på 15 personer til en gård i Elvran, 1,5 time kjøring fra Trondheim.

Aktivitetene vil varieres avhengig av interesse og evne. Starter med en busstur fra Caritas Trondheim til Elvran. Fremme på Elvran: Velkommen av eiere, forfriskninger, omvisning, delta på stell av dyr, korte foredrag om stedet, aktiviteter (fisking, plukke bær, musikkinnslag, matservering. Busstur tilbake til Trondheim.

Målgruppen er voksne menn og kvinner over 65 år som har behov for en opplevelse og sosial aktivitet. Både kvinner og menn, ektepar eller venner og venninner kan være med. Det er viktig å ha noen å dele opplevelsen med.

Gjennom aktivitetstilbudet «En tur på landet» ønsker vi å bidra til økt livskvalitet blant eldre over 65 år som opplever at pandemien har minsket deres mulighet til et godt og verdig liv. Tilbudet vil fremme sosialisering i en ny og annerledes tid med strengesmittevernstiltak. Aktivitetstilbudet vil gi en ny og annerledes opplevelse, fremme møter og samhandling med nye mennesker, styrke fellesskapsfølelsen blant eldre som deltar i aktiviteter. Gjennom deler av opplegget håper vi flere av deltakere vil få styrket deres mestringsfølelse. Vi også at tiltaket vil bidra til at deltakerne stifter bekjentskap på tvers av språk, kjønn og etnisk opphav og på den måten bidra til brobygging mellom eldre over 65 år på tvers.

Prosjektet gjennomføres i perioden juni-september 2021 for i alt 90 deltakere.

Prosjektleder

Amanda Nilsen Ervik

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktivitetstilbud for sårbare eldre: En tur på landet
Organisasjon
Caritas Norge
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
31.05.2021