Søknad om utvikling av digitale læringsspill for inkludering og mangfold

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Caritas Trondheim er forpliktet til å kontinuerlig forbedre og innovere våre tjenester og tilbud for å møte de stadig skiftende behovene til våre deltakere. Vi tror at disse digitale læringsspillene vil være en verdifull ressurs i vårt arbeid med å styrke og støtte vårt lokalsamfunn. Vi setter pris på din vurdering av vår søknad og ser frem til muligheten til å samarbeide for å gjøre disse spillene til en realitet. Caritas Trondheim har i en årrekke gitt tilbud for å fremme sosial rettferdighet og inkludering særlig blant flyktninger og innvandrere. Vi ser at dette nye verktøyet er noe som vil kunne gi et vesentlig løft og en betydelig progresjon i vårt tilbud. Våre brukere har ofte lav språkkompetanse når de kommer, og dermed er innhenting av informasjon en stor utfordring. Ved bruk av digitale læringsspill som vil kunne brukes på eget morsmål, vil vi tilby et attraktivt og tilgjengelig opplæringstilbud som skal 1. Øke kunnskap og ferdigheter innen livsmestring, jobbsøking, kulturkunnskap og norsk språk. 2. Fremme sosialt samhold og integrering blant våre deltakere. 3. Forbedre våre frivilliges kompetanse og engasjement.

Aktivitet/tiltak/metode

Caritas Trondheim er en ledende frivillig organisasjon som arbeider for å fremme sosial rettferdighet og inkludering i Trondheim og omegn. Vårt engasjement er å styrke sårbare grupper i samfunnet gjennom en rekke tjenester, kurs og aktiviteter. I tråd med vår forpliktelse til å tilby omfattende støtte og opplæring, søker vi nå om støtte til utviklingen av digitale læringsspill som vil adressere viktige behov innen livsmestring, jobbsøking, kulturkunnskap, integrering, bli-kjent aktiviteter i Trondheim sentrum, samt opplæring for våre frivillige. Målgruppen er nyankomne flyktninger og innvandrere som har behov for informasjon om det norske samfunnet, samt behov for å lære språk, knytte sosiale kontakter og bli kjent i lokalsamfunnet. Alle aktiviteter/tiltak vil evalueres gjennom brukerundersøkelser (i microsoftforms).GDPR ivaretas ved anonymisering i forms, og frivillighet, etisk vurdering og akseptskjema for den enkelte. Forventede utfordringer kan være veiledningen av spillene, men vi har flerspråklige lærere som kan løse det. Det skal utvikles 6 ulike læringsspill som Caritas Trondheim skal tilby gratis til alle våre brukere: 1. Kultur og integreringsspill: Dette spillet vil hjelpe nyankomne flyktninger og innvandrere til å navigere i kulturelle normer og bidra til å bygge broer mellom ulike samfunnsgrupper gjennom kunnskap og forståelse. 2. Bli-kjent med Caritas-spillet: Dette spillet vil hjelpe nyankomne flyktninger og innvandrere til å bli kjent med Caritas- organisasjonen og alle tilbudene og aktivitetene Caritas Trondheim har å tilby. Målet er å skape forståelse og trygghet for brukerne som synes det er vanskelig å manøvrere seg frem i alt det nye, samt forståelse for hvordan frivillige organisasjoner drives i Norge, og hvordan man selv kan engasjere seg som frivillig. 3. Livsmestringsspillet: Dette spillet vil sette søkelys på å utvikle ferdigheter for å takle stress, håndtere følelser og fremme god fysisk og mental helse blant våre deltakere. 4. Jobb

Antall deltakere

200

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

På kort sikt er prosjektet ventet å føre til øke kunnskap og ferdigheter innen livsmestring, jobbsøking, kulturkunnskap og norsk språk for deltakerne. Videre vil det fremme sosialt samhold og integrering blant våre deltakere og frivillige, og det vil forbedre våre frivilliges kompetanse og engasjement. På lengre sikt er forventingen at dette prosjektet vil gi deltakerne kunnskap og sosiale kontakter som vil være med dem resten av den tiden de skal være bosatt i Norge, og som igjen vil lette integreringsprosessen og føre til at flere opplever å mestre livet i det norske samfunnet, blant annet gjennom å finne jobb, bli økonomisk selvstendige, og bli aktive medborgere.

Plan for gjennomføring

Forprosjekt er unnagjort og plan for innhold og utvalg av riktige læringsspill er gjort. Dersom vi / Caritas Trondheim, mottar støtte vil vi iverksette arbeidet hos spillutvikler umiddelbart. Vi vil anslå en oppstart med de første spillene ut til brukerne allerede medio juni 2024. Et brukerforum blant våre frivillige, brukere og ansatte settes sammen på forhånd, og vil være en aktiv bidragsyter inn i prosjektet. Vi har mange frivillige med ulike land – og språkbakgrunner, som har bodd i Norge lenge og er godt integrert i det norske samfunnet. Disse vil være med i prosjektet og fungere som mentorer for nye brukere av spillene, etter at de selv har testet spillene. På denne måten skaper vi interesse for og motivasjon til å bruke spillene blant nyankomne innvandrere og flyktninger, samtidig som det skapes tillit og sosiale bånd mellom våre frivillige og nye brukere av spillene. Dette vil hjelpe oss å nå ut til veldig mange sårbare grupper innenfor vårt nedslagsfelt. Caritas skal utvikles og ta i bruk nye og hensiktsmessige verktøy for å nå ut til våre frivillige, brukere, og samarbeidspartnere i regionen. Vi skal bruke de frivillige og deltagere hos oss gjennom hele utviklingsfasen.

Prosjektleder

Elin Kirstin Ryen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Søknad om utvikling av digitale læringsspill for inkludering og mangfold
Organisasjon
Caritas Norge
Beløp Bevilget
2024: kr 180 000, 2025: kr 100 000
Startdato
20.06.2024
Sluttdato
20.06.2025
Status
Under gjennomføring