Aktivitør på institusjon for eldre

Søknadssammendrag

Røde Kors Nordreisa har gjennom flere år besøkt de tre sykehjemmene i Nordreisa kommune. Vi har erfart at aktivitetstilbudet for beboerne er dårlig, om ikke fraværende. Beboerne blir passiviserte, fysisk- og psykisk helse forverres. Dette har blitt ytterligere forsterket av strenge korona-tiltak som setter begrensninger for besøk av pårørende og frivillige organisasjoner.

Forskning viser at hverdagslig aktivitet gir mening for beboerne. Det å holde på med aktiviteter man har gjort før, gir mestring, glede og vedlikeholder motorikk. Også sang, musikk og dans har vist seg å gjøre demente glade og våkne. Røde Kors Nordreisa ønsker derfor å ansette en aktivitør i opptil 40% stilling. Målgruppen er eldre og ensomme på sykehjemmene i Nordreisa. Aktivitøren må tilpasse opplegget etter funksjonsnivået til den enkelte beboer.

Det vil bli opprettet en gruppe for å drive prosjektet framover, dette skjer innen utgangen av november. I desember 2020 skal det ansettes aktivitør. Første arbeidsdag blir 4. januar 2021, og stillingen går ut året. De første to ukene vil arbeidet beså i planlegging, anskaffelse og utarbeiding av nødvendig materiell. I stillinga inngår for- og etterarbeid gjennom hele perioden. Prosjektgruppa vil ha ansvar for å følge opp aktivitør underveis i prosjektperioden, se til at samarbeidet med sykehjemsledelsen fungerer godt og ha ansvar økonomistyring sammen med kasserer i lokallaget.

Aktivitør fra Røde Kors vil samarbeide tett med ansatt i nyopprettet deltid prosjektstilling i kommunen som aktivitet-/besøksvert ut 2021 med arbeidssted Sonjatun Sykehjem. Det er naturlig at aktivitør fra Røde Kors knytter seg opp mot de fire avdelingene på Sonjatun Omsorgssenter og Sonjatun Bo- og kultur.

Vi er overbeviste om at en aktivitørtjeneste på sykehjem vil øke livskvaliteten til den enkelte beboer, og vi håper også at resultatet blir så bra, at kommunen ser nødvendigheten av å opprette en fast stilling som aktivitør i 100 %.

Prosjektleder/forsker

Borghild Braastad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktivitør på institusjon for eldre
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 295.000
Startdato
13.11.2020