Aktivt liv – helsetiltak for kvinner med minoritetsbakgrunn

Søknadssammendrag

KIA har et eget språkprogram rettet mot innvandrerkvinner som faller utenfor eller ikke lenger har rett på gratis opplæring i kommunal regi. Målsettingen er å gi kvinnene kompetanse så de lettere kan få jobb og tilpasse seg et liv i Norge.

Dette prosjektets overordnede mål er at kvinnene som deltar i denne undervisningen skal få bedre helse, bli tryggere, og oppnå større grad av mestring i møte med norsk helsevesen og myndigheter. Dette vil vi oppnå gjennom tiltak som gir en direkte helseeffekt og kurs som setter dem i stand til å ta informerte og gode valg når det gjelder helse og kosthold. Vi vil sette i gang tiltak som gjør det enkelt og lystbetont for kvinnene å bevege seg mer og få trening inn som en naturlig del av hverdagen. Det er også viktig at de behersker det norske vokabularet som er nødvendig først og fremst ved svangerskap og fødsel, besøk på helsestasjon og legebesøk, men også forståelse av informasjon fra myndigheter.

Videre er det et mål at deltagerne får kunnskap og praktiske råd om kosthold og ernæring. Sosiale nettverk og integrering er en viktig del av den psykiske helsen. I prosjektet har vi også aktiviteter, der et delmål er at kvinnene deltar sammen med andre kvinner i lokalsamfunnet og utvider sine sosiale nettverk gjennom sunne og hyggelige aktiviteter.

Innenfor prosjektet har vi turkurs i samarbeid med Den norske turistforeningen, undervisning/samtalegrupper om kvinnehelse, undervisning/samtalegrupper om kosthold og ernæring, svømmekurs, friluftstrim og yoga.

På denne måten vil prosjektet bidra til bedre folkehelse for en gruppe som allerede skårer lavt når det gjelder utdanning, sysselsettingsgrad, helse og levekår. Prosjektet skal bidra til bedre livskvalitet og helse for kvinnene. Å være en del av fellesskapet, kunne utveksle erfaringer, stille spørsmål og få mer kunnskap om helse gjør også minoritetskvinnene mer selvhjulpne.

Prosjektleder

Anne Marit Stalleland

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram
Prosjektnavn
Aktivt liv – helsetiltak for kvinner med minoritetsbakgrunn
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
Kr 422.000
Startdato
08.04.2022