Al-kalam al-mohim – den viktige samtalen

Caritas og Radio Mangfold bruker video for å rette fokus mot mental helse i en krevende pandemitid.

Både likepersoner og helsepersonell inviteres til sendingene. På den måten når Caritas og Radio Mangfold ut med faglig god informasjon, samtidig som de bidrar til å normalisere og ufarliggjøre utfordringer mange sliter med i hverdagen. Foto: Skjermdump Radio Mangfold

– Vi ønsket derfor å sette fokus på mental helse for å øke kunnskapen om temaet og senke terskelen for å be om hjelp, sier prosjektleder Inas Vasty.

Ensomme og urolige

Al-kalam al-mohim er arabisk og betyr «den viktige praten». For når pandemien gjorde det vanskelig å møtes fysisk måtte Caritas Norge finne nye måter å snakke med mennesker på.

– Koronapandemien skaper mye usikkerhet og store utfordringer. I Caritas Norge erfarer vi at mange innvandrere som ikke har bodd så lenge i Norge sliter særlige mye. Mange er ensomme og urolige for fremtiden. Enkelte snakker lite norsk, det er vanskelig å holde seg oppdatert og mange har familie og venner langt unna. Mange har mistet jobben eller smittesituasjonen gjør det vanskeligere å ha god fremgang på studier. Dette fører til store psykiske påkjenninger, forteller Vasty.

Gjennom prosjektet vil Caritas derfor sette fokus på mental helse og hva vi alle kan gjøre for å ivareta vår mentale helse i denne krevende tiden.

Mange sliter psykisk

Sammen med Radio Mangfold lager de videosendinger om ulike tema relatert til mental helse rettet mot arabisktalende innvandrere i Norge. Caritas og Radio Mangfold Norge har tidligere samarbeidet for å gi informasjon om smittevern og konsekvensene av koronapandemien til arabisktalende innvandrere i Norge.

– Gjennom informasjonsarbeidet fikk vi stadig høre at mange slet psykisk som følge av den krevende situasjonen, men at de skammet seg for å snakke åpent om utfordringene. I mange arabiske land er det mye stigma knyttet til psykiske lidelser og mange arabisktalende innvandrere i Norge har lite kjennskap til hva som påvirker deres mentale helse og hva slags hjelpetilbud som finnes i Norge, sier Vasty.

Godt mottatt

Like før jul i 2020 gikk den første sendingen på lufta på Radio Mangfolds Facebook-side.

– Sendingen ble godt mottatt og så langt har den over 3.500 visninger. Mange kommenterte at dette var et viktig tema å løfte frem, sier Vasty.

Totalt er det planlagt ti sendinger om temaer knyttet til mental helse, livsmestring og livet i Norge under pandemien. Sendingene blir liggende i opptak, slik at man kan se dem når man selv vil.

– Et viktig prosjekt

Caritas inviterer ulike personer med helsefaglig bakgrunn, men også likepersonersmetodikk, der man deler små og store problemer, som kan bidra til å normalisere og ufarliggjøre utfordringer i hverdagen.

– Al-kalam al-mohim er et viktig prosjekt for oss. Koronapandemien må ikke bli et tilbakeslag for integreringen. Gjennom dette prosjektet håper vi å bidra til at det blir litt lettere for arabisktalende innvandrere å takle en krevende hverdag, sier Vasty. 


Søknadssammendrag

Prosjektet «al-kalam al-mohim» (arabisk for «den viktige praten») er et samarbeid mellom Caritas Norge og Radio Mangfold Norge. Gjennom dette prosjektet skal vi sette fokus på psykisk helse under koronapandemien blant arabisktalende innvandrere i Norge.

Caritas Norge er en humanitær organisasjon som arbeider for å bidra til bedre integrering av innvandrere i Norge. Radio Mangfold Norge er en arabiskspråklig nyhetskanal, hovedsakelig på Facebook, som retter seg mot arabisktalende som bor i Norge. Sammen skal vi lage ti arabiskspråklige videosendinger på Facebook om ulike tema relatert til psykisk helse og livsmestring nå under koronapandemien.

Mange innvandrere er særlig hardt rammet av pandemien. Dette gjelder særlig innvandrere med begrensede norskkunnskaper, lite nettverk og kort botid i Norge. Mange har nå utfordringer knyttet til isolasjon og ensomhet, opplever å stå utenfor arbeidslivet, er bekymret for familie i hjemlandet og lever med betydelig psykiske påkjenninger som følge av Covid-19. Dette blir ytterligere forsterket av at pandemien nå har blitt svært langvarig.

Gjennom prosjektet ønsker vi å øke kunnskapen om psykisk helse, redusere stigma knyttet til psykiske helseproblemer og gjøre det lettere å be om hjelp. Sendingene har oppstart i desember 2020 og målsetningen er at hver sending skal ha minst 2 500 visninger. Temaene skal formidles på et enkelt språk og baseres på likepersonsmetodikk. Enkelte av programmene skal etter planen sendes live for å tilrettelegge for aktiv dialog med målgruppen.

Som del av prosjektet vil det også være tilbud om helserådgivning ved Caritas ressurssenter. Rådgivningen skal gis av arabisktalende frivillige med helsefaglig bakgrunn gjennom fysisk oppmøte, på telefon eller via chat, anonymt om ønskelig. Tilbudet om helserådgivning er et samtaletilbud, ikke et behandlingstilbud, og ved behov skal det henvises til det offentlige helsetilbudet. Målsetningen er at minst 200 personer mottar individuell helserådgivning på arabisk i løpet av prosjektperioden.

Prosjektleder

Inas Vasty

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Al-kalam al-mohim – Den viktige samtalen
Organisasjon
Caritas Norge
Beløp Bevilget
Kr 450.000
Startdato
22.09.2020