Ambulerende likemenn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Likemannsarbeidet er bærebjelken i interesseorganisasjonen ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser. Gjennom å møte andre i samme livssituasjon og kunne utveksle erfaringer i trygge omgivelser, gir mange uvurderlig hjelp og støtte i tunge perioder.

En likemann er ulønnet, og mange brenner seg ut i iveren etter å hjelpe andre. Samtidig har ROS stor pågang om likemannsgrupper ulike steder i landet.

ROS ønsker å få i gang grupper på steder der vi i dag ikke har aktive medlemmer ved å etablere «ambulerende likemenn» som kan drive oppsøkende og utadrettet virksomhet. De som skal lede likemannsgrupper skal gjennomgå kurs og opplæring som gjør dem bedre i stand til å ivareta både seg selv og andre.

For å sette i gang en ordning med ambulerende likemenn er det nødvendig med regionkontakter som kan koordinere prosjektet. Disse er tenkt å være i 20% lønnet stilling og fungere som igangsettere og pådrivere for likemannsgrupper ledet av ambulerende likemenn. En likemann er i utgangspunktet ulønnet, men vi søker midler til reisekostnader. Andre utgifter forbundet med prosjektet er produksjon av kursmateriell som skal bygge opp kompetanse og kunnskap rundt ulike mestringsstrategier og gruppeeffekter samt gi likemennene en trygghet i sin rolle som ledere for likemannsgrupper.

Prosjektet vil gå over to år. Første fase vil ha fokus på å få på plass regionkontakter i Oslo (ROS Østlandet) og Tromsø/Harstad (ROS Nord-Norge). Regionkontaktene vil få opplæring sentralt, og vil i fase 2 sette i gang likemannsgrupper i sin region. Deretter vil det pekes ut «ambulerende likemenn» som etter gjennomgått likemannskurs vil sette i gang egne grupper, basert på erfaringene i fase 2. En samlet evaluering av prosjektet vil avgjøre om modellen skal innføres i hele organisasjonen.

Lukket forum på internett vil også bli prøvd ut som kommunikasjonsform for likemannsgrupper i prosjektet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0025.pdf

Prosjektleder/forsker

Ingjerd Skreien

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Ambulerende likemenn
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2010: kr 337 000, 2011: kr 426 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet