Kontaktperson

Marte Vigeland

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er et lavterskeltilbud og en interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

ROS har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2020.

I 2024 har Rådgivning om spiseforstyrrelser fått støtte til4prosjekt
det utgjør2.346.600kroner
siden første tildeling i 1997 har rådgivning om spiseforstyrrelser fått støtte til64prosjekter
totalt har rådgivning om spiseforstyrrelser fått42.453.413kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Rådgivning om Spiseforstyrrelser:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter