Det vises ikke utenpå

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Myter om spiseforstyrrelser er uheldig fordi det sprer feilaktig kunnskap om sykdommen, og konstruerer stereotypiske trekk som kan oppfattes som forutsetninger for å være syk. Sannheten er at de aller fleste som har en spiseforstyrrelse ikke passer inn i noen av disse stereotypiske trekkene. De fleste som er rammet er normalvektige eller overvektige, og både menn og kvinner i alle aldre rammes. Sykdommen er ikke synlig. Dette kan gjøre det vanskelig for andre å fange opp hvem som er syk. Økt kunnskap i befolkningen er derfor en absolutt forutsetning for å kunne hjelpe.

Målsetting

Vi vil gjennom kampanjen bidra til økt kunnskap og forståelse om spiseforstyrrelser i befolkningen. Dette kan gjøre det lettere for mennesker som kan komme til å stå nær en som lider av sykdommen å fange opp at personen trenger hjelp. Vi vil vise sykdommens mangfold – hvem og hvordan den rammer.

Målgruppe

Vi vil nå ut til alle som kan komme til å stå nær en som er rammet av spiseforstyrrelser. Dette kan tenkelig være befolkningen som helhet.

Antall personer i målgruppen

200000

Beskrivelse av gjennomføring

For å kommunisere best mulig med målgruppen skal animasjonsfilmen utvikles i samarbeid med et animasjonsbyrå. Vi har valgt byrået Mikrofilm på grunn av deres tidligere oppdrag for lignende organisasjoner innen psykisk helse, som viser at deres kompetanse på historieformidling og visuell utforming vil garantere en film av høy kvalitet. Filmen vil ha en varighet på ca. 1 min., men vil klippes i kortere versjoner på ca. 20 sekunder, samt i stillbilder, til bruk i ulike kanaler. Filmen skal distribueres via egen nettside, Youtube og sosiale medier (Facebook og Instagram), og vi vil søke om å få den vist på TV under reklamefrie dager. Dersom det er rom for det i budsjettet ønsker vi også å få vist filmen som kinoreklame. Her kan vi potensielt treffe en stor flate, skreddersydd inn mot den målgruppen vi ønsker å nå. I andre del av prosjektet skal kampanjen gjennomføres. I tillegg til å distribuere materialet i sosiale medier, og evt. kino og TV, skal vi ha økt fokus på tematikken i vårt informasjonsblad ROSinfo, i annet infomateriell, og på temakvelder ved alle ROS-sentre. Særlig skal vi fokusere på grupper som sjelden blir fanget opp i hjelpeapparatet, henholdsvis menn og personer som lider av overspisingslidelse.

Fremdriftsplan

August – desember 2018 skal brukes til å utvikle animasjonsfilmen (hos Mikrofilm). Parallelt med dette skal prosjektgruppen i ROS arbeide med utvikling av publiseringsplaner, innhenting av kunnskap/egenerfaringer samt utarbeidelse av materiale til kampanjen. Kampanjen skal gjennomføres fra januar – mars 2019. Avslutningsvis skal vi i april 2019 gjennomføre en brukerundersøkelse for å evaluere kampanjen.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet hadde oppstart i august 2018 og første del handlet om utarbeidelse av en ny informasjonsfilm. For å kommunisere best mulig med målgruppen, valgte vi animasjonsfilmbyrået Mikrofilm som samarbeidspartner for dette. Prosjektledelsen var i tett dialog med Mikrofilm under idéutvikling og produksjon. Det var viktig for oss at innholdet skulle treffe målgruppen og samtidig være faglig forankret i ROS. I denne prosessen hadde vi tett dialog med faglig ansvarlig i ROS, Line Orvedal. Filmen var ferdig desember 2018, i fullversjon på ca 1 minutt og en forkortet versjon på 30 sekunder. Vi inngikk avtale med Capa kinoreklame angående visning på kino i fire uker. Kampanjen #visesikkeutenpå startet 10.12 der vi brukte stillbilder fra filmen for å få frem budskapet om at man ikke kan se på noen at de har en spiseforstyrrelse. Vi hadde da spesielt fokus på å bryte myter om spiseforstyrrelser som var knyttet til kjønn, alder, vekt og at det ikke er mulig å bli helt frisk. I forlengelse av kampanjen produserte to nye brosjyrer, en om gutter og menn med spiseforstyrrelser, og en om overspisingsproblematikk. I tillegg dedikerte vi to utgaver av bladet ROSinfo, til disse temaene.

Antall personer i målgruppen

300000

Oppsummering

Informasjonsfilmen som har blitt produsert gjennom dette prosjektet vil kunne benyttes av ROS i mange år fremover. Både i våre aktiviteter rettet mot pårørende, men også i undervisning rettet mot helsepersonell eller andre som møter spiseforstyrrelser i sin hverdag. Det samme gjelder brosjyrer og blader som er produsert i forbindelse med prosjektet. Stillbildene fra filmen er blitt en del av ROS sin grafiske profil, og benyttes jevnlig i ulike sammenhenger. ROS vil fortsette sitt arbeid med å bryte myter og spre kunnskap om spiseforstyrrelser som en viktig del av vårt forebyggende arbeid.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Extrastiftelsen utenpå.pdf

Prosjektleder/forsker

Nina Kvamsdal Hvidsten

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Det vises ikke utenpå
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2018: kr 660 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
01.07.2019
Status
Avsluttet