Mindful Eating – venn med maten

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I ROS sin 5-årige strategiplan er overspisningsproblematikk et prioritert område. Vi har hatt en drastisk økning i henvendelser fra denne gruppen, og ser viktigheten av å kunne tilby et bedre hjelpetiltak for disse. Fordi en konsekvens av spiseproblematikk er overvekt, opplever mange som søker hjelp at det fokuseres for mye på fysisk aktivitet og ernæring – og ikke på bakenforliggende psykiske årsaker. ME-CL-kurset fokuserer på hvilken rolle maten spiller i vårt liv, og programmet har vist gode resultater i USA. Derfor ønsker vi å introdusere og evaluere programmet i Norge.

Målsetting

Hovedmålsetting er å kunne gi et lavterskeltilbud til mennesker med overspisningsproblematikk i Norge ved å ha kompetente instruktører innenfor ME-CL-programmet. En viktig målsetting er også å få evaluert både ME-CL-utdannelsen og programmet under norske forhold.

Målgruppe

Hovedmålgruppe er personer som ønsker å bli ME-CL instruktører samt personer med selvopplevd overspisningsproblematikk som kan ha nytte av gruppetilbudet.

Antall personer i målgruppen

600

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet «Venn med maten» vil åpne for utdannelse til maks 30 instruktører (grunnleggerne av utdannelsen fra USA vil ikke kunne tilby sin utdannelse i Norge dersom vi er færre enn 30 deltakere). ROS vil knytte til seg 15 instruktører på landsbasis som skal få utdannelsen dekket mot å avholde fire 8 ukers grupper i regi av ROS fordelt på to år. Samtlige grupper skal evalueres med veiledning fra UiB og Modum Bad. De øvrige plassene ved utdannelsen vil være åpen for personer utenfor ROS. Deltakere som ikke avholder grupper for ROS vil selv måtte betale for utdannelsen.

Fremdriftsplan

Første halvår av 2018 skal brukes på å rekruttere deltakere og praktisk tilrettelegging for kurssamling. Første del av utdannelsen skal gjennomføres i august 2018. Påfølgende år brukes til gjennomføring av gruppetilbudet samt veiledning og evaluering. Andre del av utdannelsen gjennomføres i april/mai 2019. Resten av året brukes på å gjennomføre gruppetilbudet samt veiledning og evaluering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

SLUTTRAPPORT1.pdf

Prosjektleder/forsker

Irene Kingswick

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Mindful Eating – venn med maten
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2018: kr 621 100, 2019: kr 556 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring