FOLK TRENGER FOLK: et lavterskelkurs om overspisingsproblematikk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Overspisingslidelse er mer vanlig enn bulimi og anoreksi til sammen, noe som gjør den til den mest utbredte spiseforstyrrelsen i Norge. Likevel er det den vi har minst erfaringer med å fange opp og behandle. Ettersom overspisingslidelse ikke er nevnt i Helsedirektoratets prioriteringsveileder og ikke offisielt blir en egen diagnose før den nye diagnosemanualen ICD-11 trer i kraft om noen år, opplever mange å lide med denne problematikken lenge uten å få hjelp. ROS opplever at grunnet et tilnærmet ikke-eksisterende tilbud, blir svært mange med denne problematikken videresendt til ROS fra både fastleger, poliklinikker for overvekt, DPS’er og privatpsykologer. Av de ca 17 000 henvendelsene ROS fikk ifjor, omhandler rundt 35% av disse overspisingsproblematikk. Det er derfor viktig for oss at vi kan tilby god hjelp til denne gruppen. Et av de svært få tilbudene i Norge som er rettet mot denne gruppen er gruppeintervensjonen People need people (PNP), en ny behandling ved NTNU som viser gode dokumenterte resultater i spesialisthelsetjenesten. Dette kurset gis i grupper og skal gi berørte kunnskap, informasjon og verktøy for å mestre problematikken i hverdagen. Kurset fokuserer på å redusere skam og øke relasjonell og emosjonell kompetanse og egenomsorg. ROS vil etter avtale med NTNU utvikle en tilpasset versjon av PNP kalt “Folk trenger folk” og evaluere den på lavterskelnivå. Vi vil gjennomføre og evaluere totalt 4 kursrekker (10 uker à 3 timer) ved ROS-sentrene i Bergen og Trondheim. Målgruppen er personer med overspisingsproblematikk. Diagnose er ikke nødvendig. Vi vil rekruttere inntil 10 deltakere per kurs. Hver samling består av undervisning, praktiske øvelser og felles lunsj/kvelds. Felles måltid er trukket frem som en spesielt viktig del av kurset, ettersom mange av deltakerne ofte ikke spiser med andre grunnet skam, og trenger å øve seg på dette som del av tilfriskningsprosessen. Det er dokumentert gode resultater av utprøving av kurset i spesialisthelsetjenesten og vi forventer at dette også vil sees på lavterskelnivå. Vi forventer at deltakerne vil tilegne seg kunnskap og verktøy for å akseptere og håndtere problematikken i hverdagen, og til å kunne møte livets utfordringer uten å måtte ty til mat for å regulere følelser. Kurset har også fokus på å bedre relasjonelle ferdigheter, kommunikasjon og å sette grenser, noe som forskning viser ofte er en stor utfordring for personer med overspisingslidelse. Gjennom dette prosjetet vil ROS bidra til å fremskaffe flere erfaringer fra et felt med ekstremt lite studier på norsk populasjon, i tillegg til å bidra til videreutvikling av et norsk nyskapende tilbud, samt dokumentasjon på effekten av dette. Spesielt når ICD-11 trer i kraft om noen år og overspisingslidelse blir en offisiell diagnose, vil det være stort behov for aktuelle dokumenterte behandlinger for denne gruppen.

Prosjektleder

Maren Kjeldstad

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
FOLK TRENGER FOLK: et lavterskelkurs om overspisingsproblematikk
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2024: kr 213 000, 2025: kr 510 000, 2026: kr 277 000
Startdato
01.09.2024
Sluttdato
30.06.2026
Status
Under gjennomføring