Innovasjonsprogram om spiseforstyrrelser: – Første i sitt slag

En av ti personer i Norge har en spiseproblematikk. Men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken.

I samarbeid med

Prosjektleder Marianne Clementine Håheim (t.v.) og partner i These Ways, Monica Hannestad, leter nå etter deltakere til et helt unikt prosjekt. Målet er å utvikle verktøy for å forebygge spiseforstyrrelser. Foto: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Dette vilrådgivningstjenesten ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og designbyrået These Ways gjøre noe med.

– Spiseforstyrrelser hos barn og unge fremheves av Helsedirektoratet som en av de største utfordringene nå og i tiden fremover når det gjelder folkehelse gjennom livsløpet, sier prosjektleder Marianne Clementine Håheim i ROS, og legger til:

– Det er på høy tid at vi tenker nytt om forebygging av disse lidelsene, men da må vi først forstå de som rammes.

Frykter berøringsangst

Et unikt prosjekt finansiert av Sparebanken Vest og Stiftelsen Dam skal utforske hva som skal til for å forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlige sykdomsforløp. Ved hjelp av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking skal deltagerne jobbe for å utvikle løsninger som treffer barn og unges behov.

Prosjektet er det første i sitt slag, og har som mål å utvikle et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp. Det trengs. Et forprosjekt høsten 2021 viste at fag- og ressurspersoner rundt barn og unge på alle nivåer er usikre på hvordan de skal kommunisere om spiseforstyrrelser.

– Frykten for å trå feil kan i verste fall føre til berøringsangst. Effektiv forebygging er avhengig av at barn og unge har trygge voksne rundt seg, sier Håheim.

Fakta: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Jobber tett med brukerne

Innovasjonsprogrammet EN AV TI består av en innsiktsfase og en prosjektarbeidsfase, parallelt med opplæring i Design Thinking-metodikken. I innsiktsfasen skal deltagerne intervjue rundt 200 personer som har erfaring med utfordringer knyttet til mat og kropp. I prosjektarbeidsfasen skal løsninger utvikles og testes.

– Designfaget som profesjon jobber alltid med empati for virkelig å forstå rot-årsaken til behovene i mennesker. Slik vil løsninger som utformes, treffe bedre og oppleves relevante, forklarer Monica Hannestad, partner i These Ways. 

– Det er veldig spennende å bruke denne måten å tilnærme seg problemer på, spesielt på store helse- og samfunnsutfordringer, sier Hannestad.

Design Thinking handler om å jobbe kreativt sammen for å finne gode løsninger. Foto: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Leter etter deltakere

20 personer vil få muligheten til å delta i programmet, og inngå i tverrfaglige team som vil jobbe tett sammen i perioden januar–juni 2023. 

– Nå leter vi etter de riktige deltagerne. Vi ser etter personer som er dypt engasjerte, nysgjerrige og klare for en utfordring. Med Design Thinking lærer man en helt ny måte å jobbe og løse utfordringer på, sier prosjektlederen.

Vil DU være med og skape nye løsninger? Søk om opptak til innovasjonsprogrammet her!

Lider du selv av en spiseforstyrrelse, er pårørende, pedagogisk personell, helsepersonell eller har på annen måte erfaring med tematikken? Ønsker du å dele dine erfaringer? Send en mail til marianne.clementine@nettros.no eller monica@theseways.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, og intervju anonymiseres.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Etter korona-pandemien forteller mange organisasjoner og hjelpetilbud om økt pågang fra barn og unge som strever psykisk. ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser har opplevd en markant økning i antall rådgivningshenvendelser, særlig fra barn og unge. Det er grunn til å være bekymret for langtidseffektene av at barn og unge utvikler spiseproblematikk uten å ha tilgang til tidlig hjelp. Behovet for forebyggende og helsefremmende tiltak er nå større enn noensinne, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om spiseforstyrrelser.

Målsetting

• Tilegne oss praktiske ferdigheter innen brukerdrevet innovasjon • Styrke samhandlingen på tvers av yrkesgrupper som jobber med ungdom og psykisk helse • Utvikle felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp – som kan deles og brukes av alt fra lærere til foreldre

Målgruppe

Målgruppen for kommunikasjonsverktøyet er barn og unge inntil 18 år.

Antall personer i målgruppen

60000

Beskrivelse av gjennomføring

I samarbeid med aktører innen helse og oppvekst i Bergen kommune ønsker ROS å gjennomføre en variant av programmet «Design Thinking: Strategic Design for Innovation». Programmet vil skreddersys for vår sektor av These Ways og Pracademy, og bestå av 6 samlinger og mentorert teamarbeid mellom hver samling. Programmet inneholder et innsiktsarbeid, hvor deltakerne skal observere og intervjue et stort antall barn og unge, og et prosjektarbeid, hvor deltakerne arbeider sammen i tverrfaglige grupper. Felles problemstilling er at mange ikke vet hvordan de skal snakke om spiseforstyrrelser. Ved endt prosjekt vil vi ha utviklet et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp – som kan deles og brukes av alt fra lærere til foreldre, og som barn og unge selv har vært med å skape. Fra ROS vil vi ha med 8 deltakere i innsiktsarbeidet fra alle ledd i organisasjonens virke – fra rådgivning til administrasjon. Dette for å sikre at arbeidsmetoden implementeres i hele organisasjonen. Totalt vil 20 deltakere kunne gjennomføre programmet.

Fremdriftsplan

Aug-sept 2022: Prosjektledelse og rekruttering av deltakere Sept 2022-mars 2023: Gjennomføre seks samlinger i innsiktsprogrammet Sept 2022-april 2023: Tverrfaglig prosjektarbeid mellom samlingene Sept 2022-april 2023: Utvikle kommunikasjonsverktøy Mai 2023: Teste verktøy sammen med brukerne Mai-juni 2023: Justering og ferdigstilling Juni-juli 2023: Evaluering Juli 2023: Legge plan for videre samarbeid mellom aktørene

Prosjektleder/forsker

Marte Vigeland

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Trygg – felles verktøy for kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2022: kr 1 400 000
Startdato
22.08.2022
Sluttdato
31.07.2023
Status
Under gjennomføring