#Skifttema

Det er få ting det snakkes og skrives så mye om som kropp og utseende, og kampen mot både medias og sosiale mediers påvirkning synes til tider håpløs. Nå vil ROS skifte tema.

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) har laget en kampanjefilm for å få folk til å slutte å snakke negativt om egen kropp. Se hele videoen under. Illustrasjon: ROS

– Mange føler en maktesløshet med tanke på hvordan barn og unge blir påvirket av usunne og uoppnåelige kroppsidealer, sier Cathrine Nitter, som er kurs- og foredragsholder i Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS).

Både redigerte og sosiale medier bidrar til et sterkt fokus på idealer relatert til kropp.

– Medieeksponering kan ha negativ sammenheng med kroppsbilde, særlig for dem som hyppig oppsøker kanaler med sterkt kroppsfokus. Men, hvor mye vi adopterer av disse idealene og verdiene modereres i stor grad av hvilke verdier og normer vi er vokst opp med og hva som er fokusområde fra vi er små. Sosiale faktorer av særlig betydning for utvikling av kroppsbilde er foreldre og venner, sier Nitter.

Kampanjen tar for seg dagligdagse situasjoner med negativt kroppssnakk. Illustrasjon: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Vil være en motvekt

Av denne grunn tenkte ROS at det enkleste stedet å begynne er med seg selv, og dermed ble kampanjen #skifttema til.

– Vi kan være en motvekt. Men for å være en god motvekt, er det viktig at vi er bevisst og forstår vår egen påvirkningskraft, sier Nitter.

ROS ønsket å sette temaet på dagsorden og søkte i den forbindelse Stiftelsen Dam om midler til å lage en kort animasjonsfilm hvor vi tar opp temaet. I tillegg til animasjonsfilmen har de utviklet bilder og tekster som sammen skulle bli en del av informasjonskampanjen #skifttema.

Scenene som tas opp i kampanjen er kjent for veldig mange. Målet er å stoppe negativt kroppssnakk. Illustrasjon: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Får kjendishjelp

I filmen følger vi hovedsakelig en ung jente gjennom en dag; fra hun spiser frokost på kjøkkenet, i skolegården med venner, på trening og på fest. I alle scenene vises eksempler på helt dagligdagse samtaler med negativt kroppssnakk. I den ene scenen er det også satt fokus på gutter og menn.

Gjennom kampanjen #Skifttema som startet i uke 42 har ROS postet enkeltscener fra filmen, stillbilder og tekster. De har også fått flere kjendiser til å hjelpe til med å spre budskapet; blant annet Linnea Myhre, Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne, Guri Solberg og Helsesista. Dette har gjort at kampanjen har nådd ut til mange, forteller Nitter.

– Vi er nå i gang med kampanjeuke to og oppfordrer alle til å følge med videre! På mandag postet vi hele filmen, så den kan sees på vår Facebook-side og på YouTube, sier Nitter, og legger til:

– Så langt har vi fått svært mye positive tilbakemeldinger og vi ser at budskapet har nådd ut til mange – dette er utrolig gøy!

De fleste scenene i filmen dreier seg om jenter, men også guttene er med. Illustrasjon: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Se filmen her:

Video: Rådgivning om spiseforstyrrelser

Rapport

Bakgrunn

Det er få ting det snakkes og skrives så mye om som kropp og utseende, og kampen mot massemedias og sosiale mediers påvirkning synes til tider håpløs. Mange føler en maktesløshet i forhold til hvordan barn og unge blir påvirket av usunne og uoppnåelige kroppsidealer. Medieeksponering kan ha negativ sammenheng med kroppsbilde, særlig for dem som hyppig oppsøker kanaler med sterkt kroppsfokus. Men, hvor mye vi adopterer av disse idealene og verdiene modereres i stor grad av hvilke verdier og normer vi er vokst opp med og hva som er fokusområde fra vi er små. Sosiale faktorer av særlig betydning for utvikling av kroppsbilde er foreldre og venner. ROS ønsket å sette tema på dagsorden og søkte i den forbindelse om midler til å lage en kort animasjonsfilm hvor vi tar opp temaet. I tillegg til animasjonsfilmen ville vi utvikle bilder og tekster som sammen skulle bli en del av informasjonskampanjen #Skifttema. Målgruppe: alle, særlig foreldre og voksne som møter barn/unge.

Oppsummering

Filmen blir brukt i undervisning og skal fortsettes og spres i sosiale medier med jevne mellomrom. En ting er å bli bevisst måten man snakker om kropp, mat og vekt – men jeg tror det er viktig at vi med jevne mellomrom snakker om, og minner folk på dette.

Prosjektgjennomføring

Gjennom tett samarbeid og dialog med tegner og illustratør, Ida Neverdahl, har vi utviklet en kort animasjonsfilm, korte filmsnutter og bilder som skal illustrere negativt kroppssnakking i ulike settinger. Marius Stene fra selskapet Stenestreker produserte lyd og animerte snakkeboblene i filmen. Filmen ble ferdig i oktober 2018 – en måned etter tenkt tid, men dette betydde ingenting for prosjektet. I oktober, uke 42 og 43 gjennomførte vi kampanjen #Skifttema. I forkant av kampanjen sendte vi ut mailer til mange kjendiser vi tenkte at kunne passe til å representere budskapet vårt. Vi var heldige og fikk flere med oss til å dele kampanjemateriell – både på Facebook og Instagram. I kampanjeukene delte vi en kombinasjon av ulike småtekster, stillbilder og filmen delt opp i de ulike scenene. I slutten av prosjektet delte vi filmen i sin helhet. Filmen ble noe lengre enn vi i utgangspunktet hadde tenkt, så derfor valgte vi å dele den opp i scener før vi publiserte hele filmen – dette fungerte veldig bra, synes vi. I etterkant av kampanjen gjennomførte vi en undersøkelse – her fikk vi inn 71 svar, noe vi tenker er ok. Mye gode tilbakemeldinger.

Antall personer i målgruppen

150000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport informasjonsfilm om Negativt kroppssnakk .pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Å kommentere egen eller andres kropp kan sier å ha blitt normativt i dagens samfunn. I tillegg til massemedienes usunne fremstilling av kropp og utseende, får barn og unge ofte forsterket dette gjennom voksnes måte å snakke om og oppføre seg i forhold til egen kropp og utseende. Holdninger og verdier som de voksne uttrykker, påvirker barnets oppfatning av hva som er riktig og galt i henhold til egen kropp og vekt. Vi ønsker å bevisstgjøre voksne på denne påvirkningskraften.

Målsetting

Målet for prosjektet er å skape en bevissthet rundt negativt kroppsnakk. Mange er ikke klar over hvordan de snakker om egen og andres kropp når de er sammen med andre, og særlig ikke hvor negativ påvirkning man kan være for sine omgivelser – ikke bare for de unge, men også seg selv og andre voksne.

Målgruppe

Primærmålgruppe for prosjektet vil være voksne som møter barn og unge i hverdagen – foreldre, lærere, trenere, helsesøster o.l.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

ROS har i samarbeid med tegner og illustratør Ida Neverdahl, utviklet en plan for selve informasjonsfilmen. Filmen vil ha en varighet på ca. 1 minutt, og skal bygges opp av fire scener. Handlingen skal dreie seg omkring en jente i 16-17 årsalderen, og scenene skal ta utgangspunkt i en vanlig hverdag for henne og vil visualisere ulike former for negativt kroppssnakk. I fokusgruppen skal vi også lage en plan for selve kampanjen som skal kjøres i forbindelse med filmen – hvem kan skrive hva, og hvor skal vi satse på å få publisert, hvem har ansvar for markedsføring på sosiale medier osv. Tenkt tid for publisering av film og kampanje er mai 2018. Evaluering av prosjektet vil skje i august-oktober. Filmen skal være en del av ROS sitt undervisningsopplegg. Videre ønsker vi at filmen formidles til aktuelle instanser, som eksempelvis FAUer.

Fremdriftsplan

Januar-mars: Planlegge film og kampanjeperiode med frivillige, prosjektledere og illustratør, utarbeide film April-juni: Kampanjeperiode. Film distribueres i sosiale medier, Youtube og på nettros.no Juli-september: Evaluering av prosjektet i form av brukerundersøkelse på nett Oktober-desember: Oppsummering og videreføring til relevante instanser, integrere filmen i undervisningsopplegg i ROS.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Å kommentere egen eller andres kropp kan sier å ha blitt normativt i dagens samfunn. I tillegg til massemedienes usunne fremstilling av kropp og utseende, får barn og unge ofte forsterket dette gjennom voksnes måte å snakke om og oppføre seg i forhold til egen kropp og utseende. Holdninger og verdier som de voksne uttrykker, påvirker barnets oppfatning av hva som er riktig og galt i henhold til egen kropp og vekt. Vi ønsker å bevisstgjøre voksne på denne påvirkningskraften.

Målsetting for prosjektet

Målet for prosjektet er å skape en bevissthet rundt negativt kroppsnakk. Mange er ikke klar over hvordan de snakker om egen og andres kropp når de er sammen med andre, og særlig ikke hvor negativ påvirkning man kan være for sine omgivelser – ikke bare for de unge, men også seg selv og andre voksne.

Målgruppe

Primærmålgruppe for prosjektet vil være voksne som møter barn og unge i hverdagen – foreldre, lærere, trenere, helsesøster o.l.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

ROS har i samarbeid med tegner og illustratør Ida Neverdahl, utviklet en plan for selve informasjonsfilmen. Filmen vil ha en varighet på ca. 1 minutt, og skal bygges opp av fire scener. Handlingen skal dreie seg omkring en jente i 16-17 årsalderen, og scenene skal ta utgangspunkt i en vanlig hverdag for henne og vil visualisere ulike former for negativt kroppssnakk. I fokusgruppen skal vi også lage en plan for selve kampanjen som skal kjøres i forbindelse med filmen – hvem kan skrive hva, og hvor skal vi satse på å få publisert, hvem har ansvar for markedsføring på sosiale medier osv. Tenkt tid for publisering av film og kampanje er mai 2018. Evaluering av prosjektet vil skje i august-oktober. Filmen skal være en del av ROS sitt undervisningsopplegg. Videre ønsker vi at filmen formidles til aktuelle instanser, som eksempelvis FAUer.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar-mars: Planlegge film og kampanjeperiode med frivillige, prosjektledere og illustratør, utarbeide film April-juni: Kampanjeperiode. Film distribueres i sosiale medier, Youtube og på nettros.no Juli-september: Evaluering av prosjektet i form av brukerundersøkelse på nett Oktober-desember: Oppsummering og videreføring til relevante instanser, integrere filmen i undervisningsopplegg i ROS.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Det er få ting det snakkes og skrives så mye om som kropp og utseende, og kampen mot massemedias og sosiale mediers påvirkning synes til tider håpløs. Mange føler en maktesløshet i forhold til hvordan barn og unge blir påvirket av usunne og uoppnåelige kroppsidealer. Medieeksponering kan ha negativ sammenheng med kroppsbilde, særlig for dem som hyppig oppsøker kanaler med sterkt kroppsfokus. Men, hvor mye vi adopterer av disse idealene og verdiene modereres i stor grad av hvilke verdier og normer vi er vokst opp med og hva som er fokusområde fra vi er små. Sosiale faktorer av særlig betydning for utvikling av kroppsbilde er foreldre og venner. ROS ønsket å sette tema på dagsorden og søkte i den forbindelse om midler til å lage en kort animasjonsfilm hvor vi tar opp temaet. I tillegg til animasjonsfilmen ville vi utvikle bilder og tekster som sammen skulle bli en del av informasjonskampanjen #Skifttema. Målgruppe: alle, særlig foreldre og voksne som møter barn/unge.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi ser på informasjonsfilmen og kampanjen #Skifttema som en suksess. Vi fikk flere kjendiser til å dele videoen og kampanjemateriell for oss – blant annet Linnea Myhre, Tusvik og Tønne og Guri Solberg. Dette førte til at videoen ble spredd til et bredt publikum og nådde flere enn forventet. Den første filmsnutten nådde 110 000 mennesker på Facebook. De to andre filmsnuttene nådde ut til 23 000 og 27 000 personer. Filmen i sin helhet nådde 71 000 personer. Legger ved informasjon om dette under vedlegg. Vi har også skrevet kronikker og blitt intervjuet i flere medier, noe som også har hjulpet på å nå ut til folk. Våre erfaringer er at svært mange har fått med seg kampanjen og har satt pris på den. Vi har også fått mye gode tilbakemeldinger når vi har holdt foredrag , stått på stand og lignende. Etter avsluttet kampanje hadde vi ute en brukerundersøkelse. Her fikk vi mange positive tilbakemeldinger. Legger ved utdrag fra denne i sluttrapporten.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

150000

Prosjektgjennomføring/Metode

Gjennom tett samarbeid og dialog med tegner og illustratør, Ida Neverdahl, har vi utviklet en kort animasjonsfilm, korte filmsnutter og bilder som skal illustrere negativt kroppssnakking i ulike settinger. Marius Stene fra selskapet Stenestreker produserte lyd og animerte snakkeboblene i filmen. Filmen ble ferdig i oktober 2018 – en måned etter tenkt tid, men dette betydde ingenting for prosjektet. I oktober, uke 42 og 43 gjennomførte vi kampanjen #Skifttema. I forkant av kampanjen sendte vi ut mailer til mange kjendiser vi tenkte at kunne passe til å representere budskapet vårt. Vi var heldige og fikk flere med oss til å dele kampanjemateriell – både på Facebook og Instagram. I kampanjeukene delte vi en kombinasjon av ulike småtekster, stillbilder og filmen delt opp i de ulike scenene. I slutten av prosjektet delte vi filmen i sin helhet. Filmen ble noe lengre enn vi i utgangspunktet hadde tenkt, så derfor valgte vi å dele den opp i scener før vi publiserte hele filmen – dette fungerte veldig bra, synes vi. I etterkant av kampanjen gjennomførte vi en undersøkelse – her fikk vi inn 71 svar, noe vi tenker er ok. Mye gode tilbakemeldinger.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet og kampanjen har gått over all forventning. Det har aktualisert ROS og et tema som mange ikke er spesielt bevisst på. Det har alt i alt vært et veldig takknemlig prosjekt å jobbe med – prosessen har gått knirkefritt og kampanjen ble bedre enn forventet.

Oppsummering og videre planer

Filmen blir brukt i undervisning og skal fortsettes og spres i sosiale medier med jevne mellomrom. En ting er å bli bevisst måten man snakker om kropp, mat og vekt – men jeg tror det er viktig at vi med jevne mellomrom snakker om, og minner folk på dette.

Prosjektleder

Cathrine Bergh Nitter

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Informasjonsfilm om negativt kroppssnakk
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2018: kr 164 298
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet