Brukerinvolvering i ny forskningsagenda

I samarbeid med


Søknadssammendrag

OVERORDNET MÅL: Styrke helsetjenester ift å møte pasientenes behov ved bruk av en innovativ, dialogbasert tilnærming til brukerinvolvering i utvikling av ny forskningsagenda alle stakeholdere i feltet står bak. I en case studie med pasienter operert for alvorlig overvekt, vil vi styrke dialogmodellen og samtidig utvikle en ny forskningsagenda for oppfølging av disse pasientene, som på sikt bidrar til at helsetjenestene de tilbys er bedre tilpasset deres behov. En svakhet ved modellen; brukerperspektivet er utfordrende å opprettholde i implementering av ny forskningsagenda. Bruk av dialogmodellen i case-studien søker å bibeholde brukerperspektivet, og tilfører slik ny kunnskap om hva som skal til for å bygge bærekraftig partnerskap i asymmetriske relasjoner. Vi samarbeider med forskerne som utviklet modellen i dette og flere prosjekter.

Overvektskirurgi har økt betydelig i omfang, og har ført til et økende antall pasienter med kompliserte behov som trenger oppfølging i primær- og spesialisthelsetjenesten. Studier viser at profesjonelle og pasienter er uenige om kvaliteten av postoperativ behandling. For å kunne møte behovene som disse pasientene har, er brukerinvolvering essensielt. Involvering av overvektsopererte pasienter i forskning er nesten fraværende. Å utvikle en ny forskningsagenda for oppfølging av denne gruppen er høyst betimelig.

Forskningsspørsmålene retter seg mot a) forventninger til (ved start) og erfaringer med brukerinvolvering underveis i case-studien, og b) erfaringer med å motta/gi behandling i forkant/etterkant av overvektsoperasjon (brukere, klinikere), utfordringer med oppfølging av overvektsopererte (brukere, klinikere, forskere), hvilke tema for forskning en ser som viktigst med tanke på å bedre helsetjenestene som tilbys personer operert for overvekt (brukere, klinikere, administratorer, forskere). Metodologien følger Dialogmodellens 6 faser. Kvalitative metoder og prinsipper for deltakende forskning er sentrale. Fase 1: status over kunnskap og offentlig debatt, styrking av samarbeid med pasientorg. og ROS, rekruttering av brukere, klinikere og forskere (5-8 deltakere per gruppe). Fase 2: intervjue brukere og andre stakeholdere hver for seg, analysere materialet, validere i gruppene. Fase 3: utarbeide forskningstema på basis av hva som kom fram i fase 2. Consensusforhandlinger i utvidede bruker-/stakeholder- grupper hver for seg om prioritering av forskningstema. Styrking av brukerstemmer. Fase 4: dialogmøter mellom repr. for alle grupper, consensusforhandlinger. Resultat: en integrert forskningsagenda med prioriterte tema.

Fase 5: Et team (repr. prosjektgruppen, brukere) utvikler et forskningsprogram på basis av tema i agendaen (fra fase 4). Fase 6: teamet implementerer programmet via formidling i media, til brukerorganisasjoner og finansieringskilder. Presentasjon i forskernettverk, konferanser og publikasjoner. Bidra til inkl. i strategiske satsinger. Publisere erfaringer med innovativ brukerinvolvering.

Søknadssammendrag

OVERORDNET MÅL: Styrke helsetjenester ift å møte pasientenes behov ved bruk av en innovativ, dialogbasert tilnærming til brukerinvolvering i utvikling av ny forskningsagenda alle stakeholdere i feltet står bak. I en case studie med pasienter operert for alvorlig overvekt, vil vi styrke dialogmodellen og samtidig utvikle en ny forskningsagenda for oppfølging av disse pasientene, som på sikt bidrar til at helsetjenestene de tilbys er bedre tilpasset deres behov. En svakhet ved modellen; brukerperspektivet er utfordrende å opprettholde i implementering av ny forskningsagenda. Bruk av dialogmodellen i case-studien søker å bibeholde brukerperspektivet, og tilfører slik ny kunnskap om hva som skal til for å bygge bærekraftig partnerskap i asymmetriske relasjoner. Vi samarbeider med forskerne som utviklet modellen i dette og flere prosjekter.

Overvektskirurgi har økt betydelig i omfang, og har ført til et økende antall pasienter med kompliserte behov som trenger oppfølging i primær- og spesialisthelsetjenesten. Studier viser at profesjonelle og pasienter er uenige om kvaliteten av postoperativ behandling. For å kunne møte behovene som disse pasientene har, er brukerinvolvering essensielt. Involvering av overvektsopererte pasienter i forskning er nesten fraværende. Å utvikle en ny forskningsagenda for oppfølging av denne gruppen er høyst betimelig.

Forskningsspørsmålene retter seg mot a) forventninger til (ved start) og erfaringer med brukerinvolvering underveis i case-studien, og b) erfaringer med å motta/gi behandling i forkant/etterkant av overvektsoperasjon (brukere, klinikere), utfordringer med oppfølging av overvektsopererte (brukere, klinikere, forskere), hvilke tema for forskning en ser som viktigst med tanke på å bedre helsetjenestene som tilbys personer operert for overvekt (brukere, klinikere, administratorer, forskere). Metodologien følger Dialogmodellens 6 faser. Kvalitative metoder og prinsipper for deltakende forskning er sentrale. Fase 1: status over kunnskap og offentlig debatt, styrking av samarbeid med pasientorg. og ROS, rekruttering av brukere, klinikere og forskere (5-8 deltakere per gruppe). Fase 2: intervjue brukere og andre stakeholdere hver for seg, analysere materialet, validere i gruppene. Fase 3: utarbeide forskningstema på basis av hva som kom fram i fase 2. Consensusforhandlinger i utvidede bruker-/stakeholder- grupper hver for seg om prioritering av forskningstema. Styrking av brukerstemmer. Fase 4: dialogmøter mellom repr. for alle grupper, consensusforhandlinger. Resultat: en integrert forskningsagenda med prioriterte tema.

Fase 5: Et team (repr. prosjektgruppen, brukere) utvikler et forskningsprogram på basis av tema i agendaen (fra fase 4). Fase 6: teamet implementerer programmet via formidling i media, til brukerorganisasjoner og finansieringskilder. Presentasjon i forskernettverk, konferanser og publikasjoner. Bidra til inkl. i strategiske satsinger. Publisere erfaringer med innovativ brukerinvolvering.

Prosjektleder/forsker

Marit Nilsen Albertsen

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Brukerinvolvering i ny forskningsagenda
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Org.ledd
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.03.2022
Sluttdato
28.02.2025