Få bukt med overspising

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I de nasjonale faglige retningslinjene for psykisk helse er anoreksi og bulimi formulert som prioriterte områder. Til tross for at befolkningsundersøkelser viser at overspisningslidelse er den hyppigste spiseforstyrrelsen, er dette en nedprioritert diagnose. Det gjenspeiles i hjelpetilbudene for gruppen. Som brukerorganisasjon vil vi tilby våre brukere med overspisningsproblematikk et selvhjelpsverktøy som virker. Programmet «Få bukt med overspisning» viser gode resultater i utlandet, og vi ønsker derfor å evaluere det under norske forhold for å tilby et bedre tilbud til våre brukere.

Målsetting

Hovedmålsettingen for prosjektet er å tilby selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising» til våre brukere med selvopplevd overspisningsproblematikk, samt å evaluere programmet under norske forhold.

Målgruppe

Mennesker med selvopplevd overspisningsproblematikk som har lest boken «Få bukt med overspisning». Diagnose er ikke nødvendig.

Antall personer i målgruppen

350

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal ha en varighet på to år og er landsdekkende. Tre rådgivere (Bergen, Oslo og Stavanger) og enkelte frivillige få opplæring i programmet og være ansvarlig for koordineringen av dette ved sitt senter. Programmet vil bli gjennomført på minst 350 deltakere i løpet av disse to årene. Programmet strekker seg vanligvis fra 12-18 uker. Det har en stegvis inndeling hvor stegene er additive, dvs. at hver steg bygger på det forrige, og det er individuelt hvor lenge hver person er på hvert steg før de er klar for å gå videre til neste. De første ukene på programmet tilbys brukeren veiledning hver uke, men fra trinn to vil veiledningen tilbys annenhver uke. Hver veiledningssamtale varer maks 25 minutter. Hvert steg i programmet skal evalueres individuelt for å kartlegge hvor lang tid deltakeren brukte på hvert steg, hvordan de opplevde veiledningen og på hvilket steg/hvorfor de evt. avsluttet programmet. I tillegg skal brukeren svare på spørreskjema både før og etter programmet er gjennomført.

Fremdriftsplan

Januar-februar 2018: Ansette rådgivere og starte opplæring av ansatte. Utvikle evaluering. Februar-mars 2018: Rekruttere og lære opp frivillige. Rekruttere brukere og starte første evaluering. Mars 2018-november 2019: Gjennomføre program og evaluere ved avslutning. November-desember 2019: Avslutte og evaluere prosjektet i sin helhet. Formidle erfaringer i relevante kanaler. Gjennomføre seminar hvor program og resultater presenteres.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble gjennomført ved sentrene våre i Vestland, Oslo og Rogaland, og vi ansatte en egen rådgiver i 50 % stilling ved hvert av sentrene, som skulle ha hovedansvar for programmet ved sitt senter. Ansvarlig rådgiver skulle lære opp andre rådgivere og frivillige ved sitt senter etter behov. Det ble månedlig gjennomført nettbaserte møter, i regi av prosjektleder, for å kartlegge hvordan det gikk i henhold til antall deltakere, opplæring ol. For å evaluere programmet skulle deltakere besvare spørreskjemaer før oppstart, etter hvert steg i programmet (programmet består av fem steg) og etter avsluttet program. Disse spørreskjemaene ble utarbeidet av prosjektleder i samarbeid med Bengt Karlson som er professor ved Høgskolen i Sørøst Norge. Prosjektskisse inkludert alle spørreskjemaer ble meldt inn til NSD, men var ikke meldepliktig. Resultater fra evalueringen har, i samarbeid med rådgivere i ROS, medført noen justeringer i selve programmet, slik at programmet vil være enda bedre tilpasset ROS og våre brukere.

Antall personer i målgruppen

500

Oppsummering

Vi anset prosjektet som svært vellykket. Selv om det er mange som ikke fullfører, er det nesten utelukkende positive tilbakemeldinger på programmet, og mange har hatt god nytte av å delta. Vi anser programmet som et godt tilbud til personer med overspisningsproblematikk, som ikke har alvorlige tilleggslidelser. Få bukt med overspisning er i dag et populært program i ROS, og vi erfarer å ha ventelister både i Oslo og Stavanger. Vi opplever nå, og tror at vi i fremtiden, vil ha mange som oppsøker oss på grunn av dette programmet

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport FÅ BUKT MED OVERSPISNING.pdf

Prosjektleder/forsker

Cathrine Bergh Nitter

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Få bukt med overspising
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2018: kr 982 008, 2019: kr 883 773
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2021
Status
Under gjennomføring