#førstesteget

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Tallene på unge som i dag sliter med psykiske lidelser, bl.a. med spiseforstyrrelser, er høye. Mange unge vegrer seg for å oppsøke hjelp hos helsevesenet. ROS-chat er et trygt sted for unge å ta kontakt – helt anonymt og på egne premisser. ROS erfarer dessverre en dramatisk økning i antall alvorlige henvendelser på chat, fra brukere med komplisert problematikk. For å møte brukernes behov og for å kvalitetssikre tilbudet, har vi behov for ressurser som kan drive systematisk kompetanseheving av de frivillige chat-rådgiverne våre. Dette er viktig for at de skal føle seg trygge i sitt arbeid.

Målsetting

Vi ønsker å kvalitetssikre vårt chat-tilbud ved å øke kompetansen hos våre chat-rådgivere slik at vi til enhver tid er godt nok rustet til å møte de unge som kontakter oss på en kompetent måte. Gjennom kampanjen #førstesteget er målet å motivere flere unge mennesker til å søke hjelp.

Målgruppe

Ungdom mellom 12-20 år som opplever et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil ansette en prosjektmedarbeider som skal ha overordnet ansvar for kvalitetssikring av chat-tilbudet i første del av prosjektet. Medarbeideren skal ha ansvar for kartlegging av brukernes behov i form av spørreundersøkelser utarbeidet i SurveyXact, utvikling og gjennomføring av kompetansehevende tiltak for rådgiverne, samt rekruttering av nye frivillige. For å kommunisere effektivt med en ung målgruppe, ønsker vi å samarbeide med et kommunikasjons/reklamebyrå i utvikling av kampanjen som skal gjennomføres i andre del av prosjektet. Vi skal selv utvikle kampanjematerialet og gjennomføre kampanjen, men vil få innspill og rådgivning fra byrået med tanke på formidling av budskapet, hvordan nå ut til målgruppen, hvilket materiale som skal publiseres i de ulike kanalene o.l. Kampanjematerialet vil bestå av bilder, videoer og små tekster som skal distribueres på nett og i sosiale medier. Under selve kampanjeperioden har vi fått profilerte ambassadører med mange unge følgere i sosiale medier, til å bidra med synliggjøring av kampanjen på sine Instagram-profiler. Slik vil vi nå ut til mange.

Fremdriftsplan

Prosjektperioden består av to deler. I første halvdel av prosjektet skal vi utvikle chat-tjenesten og opplæring av våre frivillige chat-rådgivere. Parallelt skal kampanjeperioden planlegges i samarbeid med et byrå. I andre halvdel av prosjektet skal kampanjen #førstesteget gjennomføres i sosiale medier og på nett. Avslutningsvis skal prosjektet evalueres i sin helhet.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

I prosjektets første del gjennomførte vi følgende tiltak: Implementering av ny chat-løsning, rekruttering og opplæring av nye frivillige, kartlegging av kompetanse blant frivillige, fast teamlederordning, utvidelse av åpningstider på chat, reflekterende team/samlinger for frivillige, opplæring i håndtering av selvmordshenvendelser, innføring av bakvaktsordning, utvikling av kunnskapsbank spesielt tilpasset chat, opprettelse av tilbud om individuell veiledning for frivillige chat-rådgivere. Prosjektets andre del, kampanjen «Si det til noen. Ta det #førstesteget», startet 18. mars. Helsesista besøkte da ROS og gjennom sin snapchat-kanal hadde hun fokus på spiseproblematikk og promotering av ROS sin chat. I tillegg rekrutterte vi en rekke rollemodeller, ansatte og frivillige som bidro med bilder og/eller video der de oppfordrer målgruppen til å si det til noen hvis de kjenner at forholdet til kropp og mat var blitt vanskelig. Samtidig promoterte de ROS sin chat som et sted der man kunne snakke med noen anonymt, gratis og trygt. Kampanjen varte i fire uker. Vi benyttet oss av spørreundersøkelser både i innsiktsarbeid før kampanje og ved evaluering etter kampanje.

Antall personer i målgruppen

200000

Oppsummering

ROS er svært fornøyd med resultatene vi har oppnådd gjennom #førstesteget. Chat-tilbudet kommer til å være en viktig del av vårt rådgivningstilbud i årene fremover og kvalitetshevingen vi har fått på dette tilbudet er svært viktig i den sammenheng. Filmene som er blitt produsert i forbindelse med kampanjen vil vi fortsette å bruke for å fremme budskapet om å søke hjelp. Effekten av å ha Helsesista med på laget, viser viktigheten av å kunne nå ut til barn og unge. På bakgrunn av dette ønsker ROS å bli enda bedre på målrettet kommunikasjon mot barn og unge.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Extrastiftelsen førstesteget.pdf

Prosjektleder/forsker

Nina Kvamsdal Hvidsten

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
#førstesteget
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2018: kr 537 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
30.06.2019
Status
Avsluttet