I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Med podcasten ønsker vi å «snakke» til en gruppe mennesker vi ellers har vanskelig for å nå frem til på grunn av både geografiske og personlige hindringer. Vi ønsker at disse menneskene også skal få tilgang til personlige historier om å ha et anstrengende forhold til mat, kropp og vekt, og hvordan man kan gå frem for å oppsøke hjelp. ROS får tilbakemeldinger om at denne typen historier er svært verdifulle når de blir fortalt ved våre lokale temakvelder i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Målsetting

Formidling av brukerstemmen/egenerfaringsstemmen til mennesker som av geografiske/personlige årsaker ikke har mulighet til å delta på lokale temakvelder ved ROS-sentre. Formidle erfaringshistorier fra personer som har hatt en spiseforstyrrelse og blitt frisk.

Målgruppe

Mennsker som av geografiske eller personlige grunner ikke kan møte opp på våre lokale arrangementer eller lokale sentre.

Antall personer i målgruppen

4000

Beskrivelse av gjennomføring

Produksjonsselskapet Både Og redaksjonell produksjon vil hjelpe oss med utarbeiding av episodene, samt ha ansvar for alt det tekniske vedrørende produksjonen inkludert statistisk etterarbeid. Prosjektmedarbeidere i ROS vil stå for koordinering av intervjupersoner og forberedelse med disse. Prosjektmedarbeiderne i ROS vil fungere som podcastvertinner med hensyn på å lage en levende samtale under inspilling og samtidig fokusere på historien til intervjupersonen. Kristin Bjørnøy vil utvikle en promoteringskampanje i forbindelse med publiseringen av podcasten i januar 2019.

Fremdriftsplan

Produksjon av åtte episoder podcast skjer i perioden august tom desember 2018. Publisering skjer i januar 2019. Statistisk oppsummering og vurdering av prosjektet i juli 2019.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Gjennomføringen av prosjektet har i hovedsak gått etter planen med hensyn til intervjupersoner og innspillinger av episoder. Alle episodene var ferdig innspilt innen desember 2018. Innspillingene ble gjort i lydstudio i Maridalsveien i Oslo sammen med Både Og redaksjonell produksjon. I forkant av innspillingene brukte vi tid på å avklare med intervjupersonen hva vedkommende ønsket (eller ikke ønsket) å dele om sin sykdomshistorie, samt hvilke underliggende tema det var naturlig for personen å snakke om i forbindelse med sin tilfriskning. Ved utvelgelsen av intervjupersoner var utgangspunktet å fylle de ulike episodene med personer som varierte både i alder, kjønn og uttrykk for spiseforstyrrelsen. I etterkant er vi svært fornøyd med variasjonen vi fikk til, særlig er vi stolte av pårørende-episoden med mannlig forelder. Den 26. februar 2019 ble de to første episodene publisert. Episodene ble gjort tilgjengelig på ROS sine nettsider, på Spotify, iTunes og andre podcastapper. Vi publiserte deretter en ny episode de nest ukene.

Antall personer i målgruppen

3500

Oppsummering

I juni 2019 var vi så heldig å få innvilget ytterligere økonomisk støtte fra Extrastiftelsen slik at vi kan fortsette prosjektet Uforstyrra podcast. Vi har fått innvilget støtte til å produsere ytterligere åtte episoder. For sesong 1 av Uforstyrra podcast har markedsføringen i hovedsak foregått via poster på ROS sine sosiale medier som ikke har vært sponset. I forbindelse med sesong 2 vil vi ha muligheten til å sponse poster i sosiale medier (reklame), slik at vi kan ha fokus på synlighet i distriktene og hos personer som ikke kjenner til organisasjonen ROS fra før.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Uforstyrra podcast sesong 1.pdf

Prosjektleder/forsker

Ingrid Marvin

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
«Uforstyrra», podcast
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2018: kr 330 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
02.08.2019
Status
Avsluttet