Informasjon om mestringstiltak

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Senter for Spiseforstyrrelser (SFS) i Rogaland fikk i år 2001 kr 70 000, til informasjonsmateriell

Senter for Spiseforstyrrelser (SFS) i Rogaland fikk i år 2001 kr 70 000,­ til informasjonsmateriell. SFS takker for støtten som er blitt brukt i henhold til søknaden, trykking av ny informasjonsbrosjyre og internett-side.

 

Informasjonsbrosjyre: Utarbeidelse av teks og layout startet i april 2001, og avsluttet 01.10.01. Det var viktig at brosjyren skulle ha et enkelt budskap, være lett synlig med lettfattelig tekst, og samtidig gi grei informasjon om våre tilbud. Vi mener at disse kriteriene er oppfylt, og er godt fornøyd med resultatet. E-postadresse og internettadresse står i brosjyren. Trykking av brosjyren ble utført første uke i oktober, og utsending til mottakere umiddelbart etter trykking. Informasjonsbrosjyren er sendt ut til videregående skoler, høyskoler samt private skoler, idretts­ og ungdomsklubber, treningssenter, apotek, legekontor, psykiatritjenesten, helsestasjoner, fysioterapeuter etc. i hele Rogaland fylke.

Vi har fått positive tilbakemeldinger på brosjyren, som viser at budskapet har nådd brukeren slik intensjonen var. Vi får stadig forespørsel om å sende flere brosjyrer til utdeling.

Internett-side: Utarbeidelse av internett-siden startet i begynnelsen av juni måned, og ble avsluttet i november. Vi samarbeidet med konsulent hos Telenor for å få dette så profesjonelt som mulig. Internett-siden skulle inneholde informasjon om våre aktiviteter, samt at vi skulle kunne endre på programmet for hvert semester, og/eller legge ut ny informasjon når vi måtte ønske dette selv. Kriterier her var tydelighet, behagelige farger, lettfattelig tekst som var oversiktelig. Her er lagt inn link til Helse og Rehabilitering. 

Skoleelever/studenter bruker mye data, og vi får stadige henvendelser fra disse, der de forteller at de har funnet oss på nett-siden. De forteller videre at det er lettere å ta kontakt via nettet enn via telefon, da de kan sende e-post når det måte passe dem, samt slippe å ta hensyn til telefontider. Det kan være lettere å skrive enn å snakke i telefon, og en første kontakt på e-post har vært avgjørende for dem.

Nett-adressen er: www.senterforspiseforstyrrelser.no.

 

Senter for Spiseforstyrrelser (SFS) i Rogaland er godt fornøyd med resultatet av midlene vi fikk tildelt fra Helse og Rehabilitering. Midlene har gjort det mulig for oss å nå ut med informasjon slik at flere kan få hjelp med spiseforstyrrelser.

 

Vi takker for støtte, og kommer gjerne tilbake med ny søknad ved en senere anledning.

Prosjektleder/forsker

Edel Irene B. Aase

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Informasjon om mestringstiltak
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Org.ledd
Senter for spiseforstyrrelser (SFS) i Rogaland
Beløp Bevilget
2001: kr 70 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet