ROS – for at du ikke skal være alene

I samarbeid med

Søknadssammendrag

ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser ønsker å vise en kort informasjonsfilm (30 sek.) i de reklamefrie dagene på TV2. Filmens tittel «ROS – for at du ikke skal føle deg alene» gjenspeiler det budskapet vi ønsker å formidle.Målet er å vise at spiseforstyrrelser rammer en stor del av befolkningen, og synliggjøre ROS som likemannsorganisasjon. Vi ønsker at filmen skal være med på å gjøre lidelsen mindre tabubelagt i samfunnet og senke terskelen for å søke hjelp.

ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser ønsker også å slå hull på myten om at spiseforstyrrelser bare rammer enkelte utsatte grupper. Spiseforstyrrelser rammer unge og eldre, kvinner og menn. I form av en 30 sekunder lang film som skal vises på TV2s reklamefrie dager, vil ROS vise at du ikke er alene. Det finnes hjelp. ROS er der for deg.

Nyere forskning viser at omkring 120 000 mennesker i Norge har en spiseforstyrrelse som trenger behandling. I tillegg har svært mange såkalte nesten-diagnoser som ikke oppfyller dagens formelle diagnosekriterier. Mange gjenkjenner seg ikke, og kan ikke plassere seg selv innen for de rådende stereotypiene for hva en spiseforstyrrelse er. Denne gruppen unnlater ofte å søke hjelp, og faller da utenfor behandlingsapparatet. Filmen søker å henvende seg også til denne gruppen, noe vi anser som viktig i et forebyggingsperspektiv.Produksjonen av filmen kan starte i januar 2010 med mål om visning første gang påsken samme år. Vi vil også søke TV2 om visning i de reklamefrie dagene til pinse og jul.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0024.pdf

Prosjektleder/forsker

Camilla Melhuus Line

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
ROS – for at du ikke skal være alene
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Org.ledd
Reaktor reklame og design
Beløp Bevilget
2010: kr 195 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet