Spiseforstyrrelser hos pasienter med fedme: Forekomst og diagnostikk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

300

Fremdriftsplan

Prosjektgruppen vil være tilsynsorgan for gjennomføring og har overordnet ansvar for å sikre måloppnåelse. Studien vil gjøre omfattende bruk av ressurser og etablert infrastruktur ved Poliklinikk for overvekt, Helse Bergen. Stipendiaten (40% stilling til forprosjektet i 2023 i 4 mnd og 20% stilling til prosjektet i 2024 i 9 mnd) vil under veiledning ha det overordnede ansvaret både for rekruttering, innhenting av samtykkeskjemaer og pasientrapporterte spørreskjemaer, gjennomføring av diagnostiske intervjuer, analysearbeid, skriving av vitenskapelige manuskripter samt formidling av resultater. I tillegg vil prosjektet frikjøpe sykepleier (20% stilling i 4 mnd i 2023 og 3 mnd i 2024) til å bistå med gjennomføring av diagnostiske intervjuer. Studien vil gi ny kunnskap om forekomst, diagnostikk og kunnskap om overspisingslidelse. Dette er viktig for å bedre utredningen og vil være nyttig for planlegging av helsetjenester i fremtiden. Resultatene vil også bidra til videre forskning fordi den baner vei for enklere identifikasjon av pasientgruppen. Resultater fra studien vil publiseres i anerkjente og internasjonale tidsskrifter, samt nasjonale og internasjonale kongresser. Vi antar også at resultater fra studien vil kunne inngå nasjonal veileder for fedmebehandling. Milepæler 01.09.23 Spørreskjema klart for bruk i Helse Norge 09.11.23 Deltager rekruttering starter 11.03.24 Rekruttering avsluttes 11.04.24 Datamateriale analyseres, artikkelskriving starter 01.09.24 Vitenskapelig arbeid I sendes til journal 01.12.24 Vitenskapelig arbeid II sendes til journal Det søkes DAMmidler til datainnsamlingsperioden (6 mnd)

Prosjektleder/forsker

Malin Mandelid Kleppe

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Spiseforstyrrelser hos pasienter med fedme: Forekomst og diagnostikk
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2023: kr 127 000, 2024: kr 39 000
Startdato
11.09.2023
Sluttdato
01.12.2024