Sunn trening?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Erfaringer og undersøkelser tilsier at treningssentrene ofte tiltrekker seg personer ? av begge kjønn – som har et problematisk forhold til egen kropp og mat. Informasjonsvirksomhet og forebyggende arbeid overfor treningssenterbransjen en av de prioriterte oppgavene for ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser. I tillegg arbeider ROS aktivt for å øke oppmerksomheten rundt gutter/menn og spiseforstyrrelser.
ROS har som organisasjon lang erfaring i informasjon og veiledning om spiseforstyrrelser.

2. Prosjektets målsetting
Målet med prosjektet er å skape økt bevissthet rundt problematikken spiseforstyrrelser og trening. Ansatte ved treningssentre over hele landet skal gis kunnskap om tidlige faresignaler, hvor de kan søke hjelp og hvilke tilnærmingsmåter som er aktuelle overfor personer som er i ferd med eller har utviklet en spiseforstyrrelse.

3. Prosjektets målgruppe:
Ledere og trenere ved treningssentre over hele landet.

4. Prosjektets betydning:
Samarbeid med treningssenterbransjen, med fokus på forebygging og håndtering av spiseforstyrrelser, vil ha stor betydning for målgruppen direkte, men kan også bidra til på lengre sikt å påvirke holdninger til kropp og trening.

5. Framdriftsplan:
Det ansettes en informasjonsmedarbeider i 100 %

prosjektstilling som får ansvar for å utvikle materiell og utarbeide reise/besøksplan. Informasjonsmedarbeideren vil deretter reise rundt til utvalgte sentre. Besøkene etterfølges av utsendelse av mobilt informasjonsmateriell.
Prosjektet vil bli tett fulgt opp av landsstyret i ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser, der sentrale personer har bred erfaring med trening og spiseforstyrrelser, både i profesjonell og privat sammenheng.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0596.pdf

Sluttrapportsammendrag

Spiseforstyrrelser er alvorlige psykiske lidelser, og studier har vist at inntil 80% av pasienter med spiseforstyrrelser er overdrevent fysisk aktive. Mange av disse utøver fysisk aktivitet ved treningssentre. Derfor søkte ROS i 2009 om midler via Helse og Rehabilitering til et prosjekt kalt “Sunn trening”. Målet med prosjektet var å øke kunnskap og kompetanse om spiseforstyrrelser for ansatte i treningssenterbransjen, og gjennom dette øke tryggheten på hvordan de kan håndtere bekymringer for spiseforstyrrelser blant medlemmer.
Gjennomføringen av prosjektet besto av en kartleggingsundersøkelse med påfølgende opplysningsarbeid. Undersøkelsen besto av kartlegging av selvrapporterte spiseforstyrrelser og kunnskaper om håndtering av spiseforstyrrelser blant norske gruppetreningsinstruktører. I denne kartleggingen fant vi at 30% av de kvinnelige og fem prosent av de mannlige gruppetreningsinstruktørene hadde eller hadde hatt en spiseforstyrrelse. Av de som rapporterte at de per i dag hadde en spiseforstyrrelse så hadde samtlige holdt dette skjult for andre ved treningssenteret. Videre var det nesten 90% av instruktørene som kunne gjenkjenne symptomer på spiseforstyrrelser, men kun cirka 45% visste hva de skulle gjøre med bekymringer om spiseforstyrrelser. En enda laver andel, cirka 35%, mente at deres treningssenter hadde retningslinjer for håndtering av bekymring om spiseforstyrrelser.
Opplysningsarbeidet besto i å trykke opp informasjonsbrosjyrer og å utarbeide en veileder med retningslinjer og prosedyrer for håndtering av bekymringer om spiseforstyrrelser, i tillegg ble opplysningene formidlet ut via foredrag. Prosjektet har fått medieoppmerksomhet gjennom innslag på TV og oppslag i store aviser.
Det viktigste resultatet er en økt bevissthet rundt problematikken, og store treningssenterkjeder har valgt å ta inn retningslinjene ved alle sine sentre. Vi har også fått til et godt samarbeid med Treningsforbundet, Norges idrettshøgskole og Høgskolen i Telemark. Veilederen er også kommet inn på pensumlisten for aktuelle studenter ved de to nevnte høgskolene, samt ved Akademiet for Personlig Trening. De videre planene er å bruke de ressursene vi har opparbeidet gjennom dette prosjektet til å fortsette opplysningsarbeidet, og det vil i 2011 søkes om midler til å utarbeide kurs som kan gi ansatte i treningssenterbransjen spisskompetanse på trening som del av behandling for pasienter med spiseforstyrrelser.

Prosjektleder/forsker

Ingjerd Skreien

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Sunn trening?
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2009: kr 600 000
Startdato
01.09.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet