Sunn trening?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Erfaringer og undersøkelser tilsier at treningssentrene ofte tiltrekker seg personer ? av begge kjønn – som har et problematisk forhold til egen kropp og mat. Informasjonsvirksomhet og forebyggende arbeid overfor treningssenterbransjen en av de prioriterte oppgavene for ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser. I tillegg arbeider ROS aktivt for å øke oppmerksomheten rundt gutter/menn og spiseforstyrrelser.
ROS har som organisasjon lang erfaring i informasjon og veiledning om spiseforstyrrelser.

2. Prosjektets målsetting
Målet med prosjektet er å skape økt bevissthet rundt problematikken spiseforstyrrelser og trening. Ansatte ved treningssentre over hele landet skal gis kunnskap om tidlige faresignaler, hvor de kan søke hjelp og hvilke tilnærmingsmåter som er aktuelle overfor personer som er i ferd med eller har utviklet en spiseforstyrrelse.

3. Prosjektets målgruppe:
Ledere og trenere ved treningssentre over hele landet.

4. Prosjektets betydning:
Samarbeid med treningssenterbransjen, med fokus på forebygging og håndtering av spiseforstyrrelser, vil ha stor betydning for målgruppen direkte, men kan også bidra til på lengre sikt å påvirke holdninger til kropp og trening.

5. Framdriftsplan:
Det ansettes en informasjonsmedarbeider i 100 %

prosjektstilling som får ansvar for å utvikle materiell og utarbeide reise/besøksplan. Informasjonsmedarbeideren vil deretter reise rundt til utvalgte sentre. Besøkene etterfølges av utsendelse av mobilt informasjonsmateriell.
Prosjektet vil bli tett fulgt opp av landsstyret i ROS Rådgivning om Spiseforstyrrelser, der sentrale personer har bred erfaring med trening og spiseforstyrrelser, både i profesjonell og privat sammenheng.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0596.pdf

Prosjektleder/forsker

Ingjerd Skreien

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Sunn trening?
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2009: kr 600 000
Startdato
01.09.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet