– Svært krevende situasjon for personer med spiseforstyrrelser

ROS vil tilby utvidet støtte og veiledning til selv berørte og pårørende i den krevende perioden vi er i nå.

Hos ROS kan du snakke med noen som forstår. På bildet ser du Line Orvedal (venstre) og Rebekka Hamre (høyre) som sitter på Senter Vestland. Foto: ROS

Grunnet koronapandemien måtte Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) stenge ned besøkslokalene sine rundt om i landet. Dette bidro til et behov for å kunne ivareta  eksisterende og nye brukere på en annerledes måte, og via andre plattformer enn tidligere.

Oppblomstring av symptomtrykk

– Kort tid etter at krisen inntraff Norge, erfarte vi at mange av våre brukere opplevde situasjonen svært krevende – både som resultat av isolasjon, bortfall av trygge rammer og rutiner, ensomhet og at behandlingstilbud over natten ble sterkt redusert eller satt helt på vent, forteller prosjektleder Line Orvedal.

Flere uttrykte en oppblomstring av symptomtrykk knyttet til spiseforstyrrelsen og en bekymring for å få det vanskeligere i tiden som følger.

Orvedal sier at pårørende også tok kontakt og kunne bekrefte denne bekymringen. Mange opplevde også økt bekymring for sine nærmeste, da personer med spiseforstyrrelser er definert som en risikogruppe for smitte.

– Dette har for mange gjort behovet for støtte, rådgivning og hjelp til selvhjelp ekstra stort. Basert på henvendelsene som kom, forsto vi raskt at vi måtte utvide våre samtale- og informasjonstilbud for å kunne tilby støtte for våre brukere i en svært krevende tid, sier Orvedal.

Utvidet samtaletilbud

Både rådgivning på telefon og over Teams (videosamtale) er nå opprettet som en mulighet for alle som tar kontakt med ROS med ønske om støtte, råd og veiledning.

– Vi ønsket også å utvide vårt chat-tilbud, som ordinært har åpent fire dager på kveldstid. Vi har nå kunne utvidet åpningstidene til også å gjelde tre dager på dagtid. Både ansatte og frivillige bistår i arbeidet med å besvare chatten i denne perioden, og ROS bruker mye ressurser på å ivareta og følge opp disse, forteller prosjektleder Line Orvedal.

Nå som de ikke lenger kan sitte sammen i lokalene når de er på vakt, har de satt inn ekstra ressurser for å sikre god ivaretakelse gjennom hyppige oppfølgingssamtaler.

I tillegg har ROS livesendinger hver uke på Facebook, der de svarer på spørsmål fra følgere. De har også produsert en ekstraordinær episode av podcasten Uforstyrra, knyttet til koronasituasjonen. Temaet for episoden er «Tilfriskning i unntakstilstand».

– De ulike aktivitetene ønsker vi å nå ut med til alle våre brukere gjennom økt markedsføring i våre kanaler, forteller Orvedal.

Prosjektet fikk støtte i første tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ble gjennomført som planlagt. Med det samme prosjektet ble innvilget, utvidet vi våre åpningstider på chat. I tillegg til ordinære åpningstider på kveld, kunne vi dermed også åpne opp mandager, onsdager og fredager fra kl 10-15. Dette var sårt tiltrengt, og vi har i prosjektperioden erfart en økning på 50% i antall henvendelser, sammenlignet med samme periode året før. I tillegg startet vi å tilby brukere som gikk i individuelle samtaler på våre sentre, digital oppfølging via Teams.

Mange av våre brukere ønsket benytte seg av dette tilbudet i perioden da våre fysiske sentre måtte holde stengt. Fra april-august gjennomførte vi 5 live-sendinger på Facebook. Disse ble laget av ansatte og frivillige i ROS.

Livesendingene hadde følgende tematikk, som ble bestemt på bakgrunn av innspill fra våre følgere/brukere:

  • April: Min historie, med rådgiver Elin
  • April: Selvmedfølelse
  • Mai: Å stå nær noen med en spiseforstyrrelse
  • Juni: Overspising
  • August: Mindful Eating: Bli venn med maten

Vi spilte også inn en ekstraordinær episode av podcasten vår, Uforstyrra. Episoden ble produsert av Både Og, og ble lansert 8. april. Navnet på episoden var «Tilfriskning i unntakstilstand», og handlet om hvordan det er å ha et anstrengt forhold til mat og kopp når hverdagen og rutinene endres drastisk. Episoden har pr i dag rett i underkant av 2800 lytt. Episoden kan bl.a. høres her: https://open.spotify.com/episode/0UhJVucJiAteWUnBEIV7FM

Vi la også til rette for å fortsette noen av våre fysiske Self-Compassion-kurs som var midt i forløpet da sentrene måtte stenges, på Zoom.

I tillegg brukte våre frivillighetskoordinatorer i prosjektperioden mye ressurser på ekstra oppfølging av våre frivillige. Til vanlig sitter de som bemanner vår chat-tjeneste på kveldstid samlet i våre kontorer. Dette for å kunne støtte hverandre i arbeidet. Under prosjektperioden måtte disse, av smittevernhensyn, sitte hjemme når de besvarte chat.

I tillegg har henvendelsene som har kommet siden mars vært av langt mer alvorlig og komplisert karakter enn tidligere. Dette har krevd mye tettere oppfølging av våre frivillighetskoordinatorer, som hyppig har hatt oppfølgingssamtaler på tlf med hver enkelt frivillig for å ivareta dem. Disse har også vært langt mer tilgjengelig for våre frivillige, slik at de har kunnet ta kontakt med dem dersom det skulle være noe.

Alt i alt har vi gjennomført alle tiltakene vi søkte midler til, og både organisering og gjennomføring har gått som planlagt.


Søknadssammendrag

Personer med spiseforstyrrelser er i risikogruppen for smitte av Covid-19, og mange erfarer at situasjonen vi er i fører til en økning av spiseforstyrrelsessymptomer.

ROS vil tilby utvidet støtte og veiledning til selv berørte og pårørende i den krevende perioden vi er i nå.

Det vil vi gjøre ved å utvide vårt samtale- og informasjonstilbud, samt flytte det over på digitale flater.

Prosjektleder

Line Orvedal

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Utvidelse av samtaletilbud og informasjonstiltak
Organisasjon
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
Kr 170.000
Startdato
03.04.2020