– Svært krevende situasjon for personer med spiseforstyrrelser

ROS vil tilby utvidet støtte og veiledning til selv berørte og pårørende i den krevende perioden vi er i nå.

Hos ROS kan du snakke med noen som forstår. På bildet ser du Line Orvedal (venstre) og Rebekka Hamre (høyre) som sitter på Senter Vestland. Foto: ROS

Grunnet koronapandemien måtte Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) stenge ned besøkslokalene sine rundt om i landet. Dette bidro til et behov for å kunne ivareta  eksisterende og nye brukere på en annerledes måte, og via andre plattformer enn tidligere.

Oppblomstring av symptomtrykk

– Kort tid etter at krisen inntraff Norge, erfarte vi at mange av våre brukere opplevde situasjonen svært krevende – både som resultat av isolasjon, bortfall av trygge rammer og rutiner, ensomhet og at behandlingstilbud over natten ble sterkt redusert eller satt helt på vent, forteller prosjektleder Line Orvedal.

Flere uttrykte en oppblomstring av symptomtrykk knyttet til spiseforstyrrelsen og en bekymring for å få det vanskeligere i tiden som følger.

Orvedal sier at pårørende også tok kontakt og kunne bekrefte denne bekymringen. Mange opplevde også økt bekymring for sine nærmeste, da personer med spiseforstyrrelser er definert som en risikogruppe for smitte.

– Dette har for mange gjort behovet for støtte, rådgivning og hjelp til selvhjelp ekstra stort. Basert på henvendelsene som kom, forsto vi raskt at vi måtte utvide våre samtale- og informasjonstilbud for å kunne tilby støtte for våre brukere i en svært krevende tid, sier Orvedal.

Utvidet samtaletilbud

Både rådgivning på telefon og over Teams (videosamtale) er nå opprettet som en mulighet for alle som tar kontakt med ROS med ønske om støtte, råd og veiledning.

– Vi ønsket også å utvide vårt chat-tilbud, som ordinært har åpent fire dager på kveldstid. Vi har nå kunne utvidet åpningstidene til også å gjelde tre dager på dagtid. Både ansatte og frivillige bistår i arbeidet med å besvare chatten i denne perioden, og ROS bruker mye ressurser på å ivareta og følge opp disse, forteller prosjektleder Line Orvedal.

Nå som de ikke lenger kan sitte sammen i lokalene når de er på vakt, har de satt inn ekstra ressurser for å sikre god ivaretakelse gjennom hyppige oppfølgingssamtaler.

I tillegg har ROS livesendinger hver uke på Facebook, der de svarer på spørsmål fra følgere. De har også produsert en ekstraordinær episode av podcasten Uforstyrra, knyttet til koronasituasjonen. Temaet for episoden er «Tilfriskning i unntakstilstand».

– De ulike aktivitetene ønsker vi å nå ut med til alle våre brukere gjennom økt markedsføring i våre kanaler, forteller Orvedal.

Prosjektet fikk støtte i første tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Søknadssammendrag

Personer med spiseforstyrrelser er i risikogruppen for smitte av Covid-19, og mange erfarer at situasjonen vi er i fører til en økning av spiseforstyrrelsessymptomer.

ROS vil tilby utvidet støtte og veiledning til selv berørte og pårørende i den krevende perioden vi er i nå.

Det vil vi gjøre ved å utvide vårt samtale- og informasjonstilbud, samt flytte det over på digitale flater.

Prosjektleder/forsker

Line Orvedal

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Utvidelse av samtaletilbud og informasjonstiltak
Organisasjon
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
Kr 170.000
Startdato
03.04.2020