Når trening blir tvang

ROS har utviklet et elæringsprogram, som skal bistå treningssentre til håndtere spiseforstyrrelser og overdreven trening.

I samarbeid med

Gjennom et eget e-læringsprogram skal ROS bidra til å heve kompetansen blant ansatte på treningssentre. Hensikten er å bistå dem som har en destruktiv treningsadferd. Illustrasjonsfoto: Rådgivning om spiseforstyrrelser

– Jeg har opplevd det som et reelt ønske fra bransjen om kompetanseheving på tematikken spiseforstyrrelser, sier prosjektleder Mari Ourom.

Hun forteller at det har vært helt avgjørende å ha med bransjen helt fra planleggingsfasen for å nå ut så bredt som mulig.

Skal etablere felles retningslinjer

I prosjektet Når trening blir tvang har Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) utviklet et fullverdig e-læringsprogram som skal gi ansatte i treningssenterbransjen en innføring i identifisering og håndtering av personer en er bekymret for kan ha en spiseforstyrrelse.

Mari Ourom

– Det skal også bidra til å etablere felles retningslinjer for håndtering av problematikken ved ulike treningssentre, uavhengig av kjede, sier Ourom.

Får mange bekymringsmeldinger

Hun forteller at ROS stadig mottar henvendelser fra ansatte i treningssenterbransjen, som er bekymret for medlemmer eller kollegaer.

– Spørsmålene er som regel knyttet til råd om hvordan senteret kan og bør håndtere disse bekymringene på en profesjonell måte. De er usikre på om de skal gripe inn og hva de i så fall skal si, sier hun, og legger til:

– Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser, som i kombinasjon med overdreven trening kan være svært alvorlig, og vi vet at en betydelig andel av personer med en spiseforstyrrelse driver en form for destruktiv eller tvangspreget treningsatferd.

Fakta om trening og spiseforstyrrelser

  • Inntil 80 prosent av personer med anoreksi, og inntil 50 prosent med bulimi trener overdrevent mye.
  • I tillegg er de uspesifiserte spiseforstyrrelsene ortoreksi og muskeldysmorfi (megareksi) ofte preget av overdreven og destruktiv treningsatferd.

Kilde ROS

– Se bort fra stereotypier

For ROS er det viktig å formidle sykdommens mangfold og forløp, og at det er viktig å se forbi stereotypier og usanne fakta om hvem som rammes av en spiseforstyrrelse.

I startfasen av prosjektet etablerte ROS et samarbeid med Virke trening, som er den eneste hovedorganisasjonen i Norge som organiserer treningssenterbransjen. I tillegg har Sats, utdanningsinstitusjonen NIH aktiv og Stolt trening vært involvert i prosjektgruppen.

– Sammen har vi utarbeidet innholdet i e-læringen, forteller Ourom.

Viktig og prioritert område

Det er stort engasjement rundt lanseringen av e-læringskurset, og Ourom håper det vil bli et viktig verktøy for bransjen.

– Jeg har fått bekreftet fra flere store aktører at dette er et viktig og prioritert område, og føler meg rimelig sikker på at programmet vil bli varmt mottatt, sier hun.

Sammendrag

Bakgrunn

Inntil 80% med anoreksi, og 50% med bulimi trener overdrevent mye. De uspesifiserte spiseforstyrrelsene megareksi og ortoreksi er også preget av overdreven trening. ROS har i møte med treningsbransjen tidligere fått inntrykk av at bevisstgjøring om tematikken er noe det ikke er behov for, da en enkelt vil se hvem som er rammet. Dette vet vi er feil. Spiseforstyrrelser kan være vanskelig å identifisere, og det er viktig at de som potensielt kan fange dem opp, ikke ser seg blind på stereotypier om hvem som rammes. Vi ser heldigvis et skifte nå, og et reelt ønske om kompetanseheving fra bransjen.

Målsetting

Utvikle et e-læringsprogram som skal gi ansatte i treningsbransjen innføring i identifisering og håndtering av spiseforstyrrelser. Økt kunnskap og bevissthet om problematikken skal bidra til forebygging, tidlig oppdagelse og hensiktsmessig håndtering av bekymring om tilfeller med spiseforstyrrelser.

Målgruppe

Ansatte og medlemmer på treningssentre i Norge som har, eller står i faresonen for, å utvikle en spiseforstyrrelse.

Antall personer i målgruppen

600000

Beskrivelse av gjennomføring

Utgangspunkt for faglig innhold i e-læringsprogrammet er veilederen «spiseforstyrrelser i treningssenterbransjen» utgitt av ROS og Virke Trening i 2014. Prosjektets solide prosjektgruppe vil gjøre et utvalg av hvilke deler av denne som skal brukes, samt supplere med viktig innhold etter innspill fra frivillige med egenerfaring. Innholdet vil bli tilpasset og pedagogisk tilrettelagt i samarbeid med Transform, Norges ledende multimedialæringsselskap. Innholdet vil bli presentert i form av bilder, videoer og interaktive oppgaver som skal stimulere til refleksjon over egen praksis. Selve programmet vil produseres av TASK-alliance. Parallelt med produksjonen vil ROS arbeide med markedsføring av programmet i samarbeid med Virke Trening. Bransjeenheten er samleledd for over 400 kjeder og enkeltstående treningssentre, med mål om å sikre kompetanseheving og økt profesjonalisering i bransjen. ROS vil spre informasjon om programmet på Virkes konferanser, via nettside, nyhetsbrev o.l. I tillegg vil vi markedsføre via egne kanaler. Etter ferdigstilling av programmet vil prosjektleder i ROS ha hovedansvar for løpende koordinering, markedsføring og implementering ved treningssentre, PT-studiet ved NIH Aktiv og andre potensielle studiesteder.

Fremdriftsplan

I prosjektets første del skal faglig innhold til e-læringsprogrammet utvikles og tilrettelegges til e-formatet. I denne perioden vil prosjektgruppen møtes 2-3 ganger for å gi innspill på innholdet. E-læringsprogrammet vil så utvikles av firmaet Transform. Parallelt vil ROS arbeide med markedsføring av programmet. Størsteparten av perioden vil så være implementering av programmet i treningsbransjen, før det skal evalueres ved prosjektslutt.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Inntil 80% med anoreksi, og 50% med bulimi trener overdrevent mye. De uspesifiserte spiseforstyrrelsene megareksi og ortoreksi er også preget av overdreven trening. ROS har i møte med treningsbransjen tidligere fått inntrykk av at bevisstgjøring om tematikken er noe det ikke er behov for, da en enkelt vil se hvem som er rammet. Dette vet vi er feil. Spiseforstyrrelser kan være vanskelig å identifisere, og det er viktig at de som potensielt kan fange dem opp, ikke ser seg blind på stereotypier om hvem som rammes. Vi ser heldigvis et skifte nå, og et reelt ønske om kompetanseheving fra bransjen.

Målsetting

Utvikle et e-læringsprogram som skal gi ansatte i treningsbransjen innføring i identifisering og håndtering av spiseforstyrrelser. Økt kunnskap og bevissthet om problematikken skal bidra til forebygging, tidlig oppdagelse og hensiktsmessig håndtering av bekymring om tilfeller med spiseforstyrrelser.

Målgruppe

Ansatte og medlemmer på treningssentre i Norge som har, eller står i faresonen for, å utvikle en spiseforstyrrelse.

Antall personer i målgruppen

600000

Beskrivelse av gjennomføring

Utgangspunkt for faglig innhold i e-læringsprogrammet er veilederen «spiseforstyrrelser i treningssenterbransjen» utgitt av ROS og Virke Trening i 2014. Prosjektets solide prosjektgruppe vil gjøre et utvalg av hvilke deler av denne som skal brukes, samt supplere med viktig innhold etter innspill fra frivillige med egenerfaring. Innholdet vil bli tilpasset og pedagogisk tilrettelagt i samarbeid med Transform, Norges ledende multimedialæringsselskap. Innholdet vil bli presentert i form av bilder, videoer og interaktive oppgaver som skal stimulere til refleksjon over egen praksis. Selve programmet vil produseres av TASK-alliance. Parallelt med produksjonen vil ROS arbeide med markedsføring av programmet i samarbeid med Virke Trening. Bransjeenheten er samleledd for over 400 kjeder og enkeltstående treningssentre, med mål om å sikre kompetanseheving og økt profesjonalisering i bransjen. ROS vil spre informasjon om programmet på Virkes konferanser, via nettside, nyhetsbrev o.l. I tillegg vil vi markedsføre via egne kanaler. Etter ferdigstilling av programmet vil prosjektleder i ROS ha hovedansvar for løpende koordinering, markedsføring og implementering ved treningssentre, PT-studiet ved NIH Aktiv og andre potensielle studiesteder.

Fremdriftsplan

I prosjektets første del skal faglig innhold til e-læringsprogrammet utvikles og tilrettelegges til e-formatet. I denne perioden vil prosjektgruppen møtes 2-3 ganger for å gi innspill på innholdet. E-læringsprogrammet vil så utvikles av firmaet Transform. Parallelt vil ROS arbeide med markedsføring av programmet. Størsteparten av perioden vil så være implementering av programmet i treningsbransjen, før det skal evalueres ved prosjektslutt.

Prosjektleder/forsker

Mari Ourom

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Når trening blir tvang
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2019: kr 973 000, 2020: kr 352 000
Startdato
15.08.2019
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring