Spørsmål og svar om spiseforstyrrelser, vi senker terskelen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Økningen i barn og unge med spiseforstyrrelser skaper stor bekymring i helseapparatet. En fersk norsk studie fra OUS viser at 1 av 3 jenter i alderen 16–19 år på videregående opplever store problemer når det gjelder mat og kropp. 1 av 10 ungdommer på videregående oppfyller kriteriene til en spiseforstyrrelse. Studien viser også at kun 35 % av dem som fylte kriteriene til en spiseforstyrrelsesdiagnose, var i behandling. Spiseforstyrrelser er en stigmatisert lidelse, og opplevd stigma og skam er en av de største hindrende faktorene til det å oppsøke hjelp. Forskning viser at nettbaserte ressurser gjør det enklere å søke informasjon og hjelp for de som vegrer seg for å oppsøke hjelp eller informasjon fysisk. Nettbaserte ressurser gir også et viktig bidrag til økt «mental health literacy» hos unge – evnen til å kjenne igjen symptomer, risikofaktorer og kunnskap om når og hvordan man søker hjelp. ROS har per i dag en anonym chat, men vi vet at for mange er terskelen for å benytte denne allikevel høy. I møte med skoleelever opplever vi også at de unge sitter inne med svært mange ubesvarte spørsmål som de føler seg alene om. Vi ønsker å gjøre terskelen for å få informasjon enda lavere, gjennom en ny «Spørsmål og svar»-tjeneste.

Aktivitet/tiltak/metode

En ny «Spørsmål og svar»-tjeneste skal bli en del av vår etablerte nettside. I denne tjenesten kan man søke blant tidligere stilte spørsmål og/eller sende inn egne spørsmål som blir besvart, anonymisert og tilgjengeliggjort på siden. Spørsmålene vil være delt opp i kategoriene «Spiseforstyrrelser», «Mat og kosthold», «Trening», «Kropp», «Selvfølelse» og «Relasjoner». Vi anser det som viktig å ha flere kategorier som ikke direkte går på spiseforstyrrelser, da vi vet at svært mange som har et problematisk forhold til mat og kropp, ikke vil identifisere seg med en spiseforstyrrelsesdiagnose. Spørsmålene vil besvares av rådgiver og klinisk ernæringsfysiolog (med rådgivererfaring) hos ROS. Målgruppen for tjenesten er personer som har et vanskelig forhold til mat og kropp. Vi vil rette oss mot den yngre målgruppen i alderen 10 til 25 år. Ved å nå disse med relevant informasjon tidlig, kan vi forhåpentligvis bidra til å forebygge utvikling av alvorlig sykdom. En sekundær målgruppe er pårørende, som i tillegg til å få en dypere forståelse gjennom å lese ofte stilte spørsmål, også vil finne målrettet informasjon under kategorien «Relasjoner». De vil også kunne sende inn sine egne spørsmål. Ved hjelp av dedikerte ressurser fra digital markedsfører i ROS vil vi kontinuerlig analysere hvilke spørsmål som ofte blir lest og stilt, samt hvilke kategorier som blir benyttet. Alle innkommende spørsmål vil anonymiseres og bli behandlet i henhold til GDPR. Det finnes en mye brukt «Spørsmål og svar»-tjeneste på ung.no som understreker behovet for slike tjenester. Vi tenker det er viktig at ROS har en egen tjeneste, som spesialiserer seg på problematikk knyttet til mat og kropp. Samtidig ser vi at vi hittil i år har fått 700 besøk til nettsiden vår, fra nettopp ung.no. Et signal om at vår kompetanse er etterspurt. En egen tjeneste kan også være en inngangsport til våre andre lavterskeltilbud.

Antall deltakere

0

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Sett i lys av at få som har et vanskelig forhold til mat og kropp søker hjelp i helsevesenet, er det svært viktig å ha relevant informasjon tilgjengelig digitalt. En ny «Spørsmål og svar»-tjeneste vil gi et tilbud med enda lavere terskel og være et viktig bidrag inn mot å forebygge alvorlige spiseforstyrrelser. Mange unge foretrekker å søke hjelp eller informasjon på nett. Studier viser at den viktigste kanalen de bruker er Google og andre søkemotorer. Nettbaserte hjelperessurser, som chat eller FAQ-sider, er et viktig supplement til manglende hjelpetilbud for de som sliter med spiseforstyrrelser. FAQ-sider og andre nettbaserte hjelpetilbud kan også fungere som en inngangsport til kontakt med andre hjelpetilbud. Rapporter viser til at mange har positive erfaringer med at FAQ-sider, chat-tilbud og lignende kan gjøre det enklere å oppsøke hjelp senere . Vi antar også at det å se at andre har stilt spørsmål som relaterer seg til det man selv lurer på, vil bidra til at man kan kjenne seg litt mindre alene og skamfull. Med denne tjenesten vil man øke synligheten av riktig og bevisstgjørende informasjon i Google. Her kan vi blant annet få hjelp av Google sin funksjon som fremhever innhold som gir direkte svar på et søk i en egen tekstboks som vises øverst i organiske søkeresultater. Lenkeklikk på fremhevede tekstutdrag har en tendens til å være mye høyere enn andre søkeresultater på siden. En “Spørsmål og svar”-tjeneste vil i tillegg gi ROS en enda dypere innsikt i hvilke spørsmål brukerne våre har, noe som igjen vil kunne påvirke vårt tjenestetilbud .

Plan for gjennomføring

Utvikling av den nye tjenesten vil starte i november og prosjektet vil ha en varighet på ett år. Steg 1: Utvikling av digital plattform for tjenesten, samt løsning for innsending av spørsmål som er i henhold til GDPR. Webutvikler for eksisterende nettside vil bistå med dette. Steg 2: Prosjektgruppen vil sammen sette opp et grunnlag for tjenesten der vi legger inn ofte stilte spørsmål under de enkelte kategoriene. Her vil vi også benytte oss av erfaringen til våre frivillige chat-rådgivere som har et godt innblikk i hva våre brukere spør om. Steg 3: Vi starter markedsføring av tjenesten og åpner opp for innsending av spørsmål. Vi har som mål at alle skal få svar på sine spørsmål i løpe av en uke. Digital markedsfører analyserer kontinuerlig trafikk og jobber for optimalisering av søkeresultat i Google. Prosjektet avsluttes i november 2023.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

En fersk norsk studie fra OUS viser at 1 av 3 jenter i alderen 16–19 år på videregående opplever store problemer når det gjelder mat og kropp. 1 av 10 ungdommer på videregående oppfyller kriteriene til en spiseforstyrrelse. Studien viser også at kun 35 % av dem som fylte kriteriene til en spiseforstyrrelsesdiagnose, var i behandling. Spiseforstyrrelser er en stigmatisert lidelse, og opplevd stigma og skam er en av de største hindrende faktorene til det å oppsøke hjelp. Forskning viser at nettbaserte ressurser gjør det enklere å søke informasjon og hjelp for de som vegrer seg for å oppsøke hjelp eller informasjon fysisk. Nettbaserte ressurser gir også et viktig bidrag til økt «mental health literacy» hos unge – evnen til å kjenne igjen symptomer, risikofaktorer og kunnskap om når og hvordan man søker hjelp. ROS har gjennom flere år tilbudt rådgivning anonymt via chat, men vi vet at for mange er terskelen for å benytte denne allikevel høy. I møte med skoleelever opplever vi også at de unge sitter inne med svært mange ubesvarte spørsmål som de føler seg alene om. Vi ønsket å gjøre terskelen for å få informasjon enda lavere, gjennom en ny «Spørsmål og svar»-tjeneste der man både hadde mulighet til å stille spørsmål anonymt, men også kunne lese svar på spørsmål andre har stilt.

Gjennomføring

Prosjektet startet med utvikling av digital plattform for tjenesten. Her hadde vi stort fokus på GDPR og vi så til andre tilsvarende tjenester for inspirasjon. Videre satt prosjektgruppen opp et grunnlag for tjenesten og la inn ofte stilte spørsmål. Her benyttet vi oss av brukerinnsikt vi allerede hadde etablert, blant annet gjennom vår chattetjeneste. Videre åpnet vi tjenesten for at brukere selv kunne legge inn sine spørsmål. Vi promoterte tjenesten via våre sosiale medier og ga den en sentral plassering på ROS sin nettside. Spørsmålene har blitt besvart av rådgivningskapasiteten på 40 %. Med dette har vi i all hovedsak nådd målet om å besvare innkommende spørsmål innen en uke. Vi har kontinuerlig ført statistikk over innkommende spørsmål og besøk på allerede besvarte spørsmål.

Resultater og virkninger

Spørsmål og svar-tjenesten har vært en svært vellykket tjeneste som har utfylt våre andre rådgivingstjenester på en god måte. I prosjektperioden har vi fått inn ca 350 unike spørsmål. Disse er fordelt på kategoriene: Kropp, Mat & kosthold, Spiseforstyrrelser, Relasjoner, Selvfølelse og Trening. Noen av spørsmålene har blitt svart privat, mens de fleste svar har blitt lagt ut offentlig. Svarene på disse spørsmålene har blitt besøkt ca 19 000 ganger. Tjenesten er altså godt besøkt og vi har nådd målet med å få tjenesten synlig på Google slik at personer som søker på tema knyttet til mat og kropp, kan loses inn på våre sider og få trygg og kvalitetssikret informasjon. Vi har delt noen av spørsmålene og svarene på vår Instagram-konto og et spørsmål og svar blir trykket i hver utgave av ROS sitt informasjonsblad ROSinfo. Tjenesten blir også hyppig brukt av våre andre rådgivere der man kan hente innsikt og forslag til formuleringer og innfallsvinkler på utfordrende problemstillinger. Innsikten vi får fra å lese hva våre brukere lurer på er også nyttig for kommunikasjonsavdeling og andre avdelinger i ROS. Spørsmål og svar vil videreføres som et av ROS sine rådgivningstilbud.

Prosjektleder

Nina Kvamsdal Hvidsten

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Spørsmål og svar om spiseforstyrrelser, vi senker terskelen
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2022: kr 74 750, 2023: kr 313 250
Startdato
14.11.2022
Sluttdato
14.11.2023
Status
Avsluttet