FRI LUFT OG LIV. Friluftsliv og fellesskap for personer med overspisingslidelse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

25

Fremdriftsplan

Juni: Reservere kurssted. Utarbeide tekst og informasjon til nettsider og Some. Rekruttering starter via nettsider og sosiale medier i tillegg til å opplyse våre samarbeidspartnere som poliklinikker for overvekt og livsstilsentraler om tilbudet. Ansvarlig: Irene Kingswick og informasjonsavdeling. Juni-august: Utarbeide intervjuguide for å sikre riktig sammensetning av gruppe. Opptaksintervjuer av potensielle deltakere – 30 min. pr deltaker. Ansvarlig: Hege Liadal Juni-august: Deltakerne blir tilbudt individuelle samtaler med våre rådgivere gjennom prosjektåret. De påmeldte deltakerne fordeles ut til forskjellige rådgivere. Ansvarlig: Marthe Kingswick Juni-august: Datoer for tre digitale gruppesamlinger besluttes fordelt utover prosjektåret. Ansvarlig: Hege Liadal Juni-august: Alle evalueringsverktøy forberedes og legges inn i Surveyxact. Ansvarlig: Kristin Børresen September-oktober: Program for uken settes sammen med prosjektgruppen. Ansvarlig: Irene Kingswick August – til prosjektslutt: Individuelle samtaler pågår gjennom hele prosjektet. Ansvalig: rådgivere i ROS September-oktober: Første digitale gruppesamling – før avreise til NØSEN. Ansvarlig: Hege Liadal September-oktober: Gjennomføre uken på Nøsen (avhengig av når vi får booket hele Nøsen). 2-3 ansatte deltar samt to friville. Ansvarlig: Irene Kingswick November-desember: Andre digitale gruppesamling: Ansvarlig: Hege Liadal Januar – februar 2024: Tredje digitale gruppesamling: Ansvarlig Hege Liadal Mars – prosjektslutt: Evaluering, sluttrapport, podkast, artikkelskriving. Mest mulig synliggjøring av resultater i ulike kanaler. Ansvarlig: Ella Holi

Prosjektleder/forsker

Irene Kingswick

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
FRI LUFT OG LIV. Friluftsliv og fellesskap for personer med overspisingslidelse
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2023: kr 350 000, 2024: kr 50 000
Startdato
05.06.2023
Sluttdato
07.06.2024
Status
Under gjennomføring