Digital verktøykasse for overspising

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Overspisingslidelse er mer vanlig enn bulimi og anoreksi til sammen, noe som gjør den til den mest utbredte spiseforstyrrelsen i Norge. Likevel er det nesten ingen tilbud for denne gruppen i Norge. Ettersom overspisingslidelse ikke er nevnt i Helsedirektoratets prioriteringsveileder og ikke offisielt blir en egen diagnose før den nye diagnosemanualen ICD-11 trer i kraft om noen år, opplever mange å lide med denne problematikken lenge uten å få hjelp. Av de 17 000 henvendelsene ROS fikk i fjor, omhandlet 35% av disse overspisingsproblematikk. Vi har derimot stor pågang og lange ventelister, og det kan ta tid før vi kan hjelpe alle. Grunnet de store psykiske og fysiske konsekvensene overspisingsproblematikk har for den som er rammet, er det viktig at denne gruppen får hjelp tidlig slik at de kan snu utviklingen. ROS ønsker å utvikle en digital verktøykasse for denne gruppen, i form av en serie med selvhjelpsvideoer med relevant informasjon og øvelser. Serien vil bestå av 10-12 videoer på 10-15 min, hvor hver enkelt video vil inneholde psykoedukasjon og veiledede øvelser, presentert av rådgivere i ROS. Tematikken vil være ulike utfordringer vi vet mange personer med overspising sliter med, blant annet å spise regelmessig, være til stede under måltider, regulere følelser, sette grenser og formidle behov, skille mellom sult og følelser, håndtering av skam og lav selvmedfølelse, utfordringer med å håndtere stress, kroppsmisnøye, og manglende innsikt i egen problematikk. Verktøyene vi skal presentere vil bl.a. ta utgangspunkt i øvelser fra kognitiv atferdsterapi, dialektisk atferdsterapi, mindfulness og Mindful Self-Compassion. Serien vil publiseres på ROS sin nettside, i sosiale medier, og brukes i foredragssammenheng. Serien vil også bli et nyttig verktøy for rådgivere i ROS, da det kan henvises til videoene i rådgivningssamtaler, f.eks. på chat. Forskning viser at personer med overspising kan ha god effekt av selvhjelpsverktøy, og det kommer også fram i flere systematiske litteraturgjennomganger og meta-analyser at de kan ha effekt av både veiledet og ikke-veiledet selvhjelp. Vi antar derfor at personer med overspisingsproblematikk vil kunne få godt utbytte av denne digitale verktøykassen. Videoene skal gi informasjon om hva overspising er, og kan være med å normalisere og redusere skam ved å forklare de underliggende mekanismene og avkrefte at overspisingsproblematikk kun handler om latskap og mangel på viljestyrke. Videoene kan slik føre til redusert skam, ved at man innser at det er en faktisk spiseforstyrrelse man sliter med. Dette kan øke sjansen for at man vil søke videre hjelp, enten i helsevesenet eller hos ROS. Selvhjelpsverktøy kan også være lettere å ta i bruk for personer med hektiske liv og mange hensyn å ta, ettersom man kan ta det i sitt eget tempo, hjemme hos seg selv, og når man selv har tid.

Prosjektleder

Sunniva Mollandsøy

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Digital verktøykasse for overspising
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2024: kr 100 000, 2025: kr 470 000
Startdato
05.08.2024
Sluttdato
09.06.2025
Status
Under gjennomføring