Operasjon Selvfølelse

God selvfølelse og et uanstrengt forhold til kropp, mat og vekt er blant målene til ROS’ eget ungdomspanel.

I samarbeid med

Ungdomspanelet Operasjon Selvfølelse har gjennomført to kampanjer det siste året. Her med bærenett til kampanjen #førstesteget, som oppfordrer ungdom til å tørre å snakke med noen dersom de har det vanskelig. Foto: Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS) har etablert et helt eget ungdomspanel, Operasjon Selvfølelse. Det består av 12 ungdommer i alderen 13-18 år, som alle har et stort engasjement for at barn og unge skal ha det bra med seg selv, ha god selvfølelse, og et uanstrengt forhold til kropp mat og vekt. 

– Operasjon Selvfølelse representerer på mange måter «den unge stemmen» i ROS. De har sin egen instagramkonto, der de ønsker å bevisstgjøre barn og unge om tematikker knyttet til kropp og selvfølelse, og hvordan vi påvirker og påvirkes av hverandre, sier prosjektutvikler i ROS, Marte Vigeland.

Kampanjer og avisinnlegg

Det siste året har ungdomspanelet gjennomført to kampanjer: #skifttema som handler om negativt kroppssnakk og hvordan vi snakker nedsettende om oss selv foran andre, og #førstesteget som oppfordrer unge til å tørre å snakke med noen dersom de har det vanskelig.

De har også hatt leserinnlegg på trykk i Aftenposten SiD, laget videoer der de har intervjuet rådgivere i ROS, vært med å spille inn podcast og deltatt på møter med politikere.

– Et viktig mål med prosjektet er å få bedre innsikt i hva som rører seg blant barn og unge i dag, og gi rom og plass til den unge brukerstemmen, sier Vigeland.

I tillegg håper ROS at organisasjonens tilbud kan bli mer kjent blant unge, slik at de som faktisk sliter kan få hjelp på et tidlig tidspunkt.

Ungdommene som er med i Operasjon Selvfølelse har blitt gode venner gjennom arbeidet de gjør. Nå får de også rosene ord fra både helsesøstre, lærere, foreldre og andre ungdommer. Foto: Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Gode venner

Vigeland sier at ungdommene i Operasjon Selvfølelse har blitt en sammensveiset gjeng.

– Ungdommene som er med, sier selv at det er et kjekt og givende prosjekt å være med på. Mange av dem meldte interesse uten å kjenne noen andre som var med, og vi har nå fått en fin og sammensatt gruppe som har blitt gode venner.

– Vi har lagt stor vekt på faglig påfyll for ungdommene, blant annet gjennom møter med psykologer, noe de synes er veldig spennende å lære mer om, sier hun. 

Gode tilbakemeldinger

Ungdommene selv forteller at de har blitt veldig bevisste på hvor mye fokus og snakk det er om kropp – både på skolen, i hjemmet og på andre arenaer – og hvordan dette kan påvirke dem og andre.

Arbeidet de har lagt ned i prosjektet får gode tilbakemeldinger også fra andre grupper.

– Vi har også mottatt mange tilbakemeldinger fra både andre ungdommer, helsesøstre, lærere og foreldre, som synes det er flott at ungdommens stemme løftes frem, og at disse tematikkene settes fokus på, sier Vigeland.

  


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Barn og unge er en spesielt viktig målgruppe for ROS sitt forebyggende arbeid, ettersom rundt halvparten av de som rammes av spiseforstyrrelser, er under 18 år. ROS erfarer dessverre at det er utfordrende å fange ungdommers oppmerksomhet i dagens stadige strøm av informasjon i flerfoldige kanaler. For å klare å nå frem med vårt forebyggende budskap er vi avhengig av å spisse vår kommunikasjon, og være aktuelle og relevante for ungdom og de livene de lever i dag.

Målsetting

ROS ønsker å være en relevant aktør når det gjelder å skape forebyggende og helsefremmende dialog med ungdom. Vi ønsker å få bedre innsikt i ungdommers reelle utfordringer og behov, utvikle strategier og tiltak for hvordan vi best kan kommunisere med målgruppen, samt implementere og evaluere disse.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe er ungdom mellom 13 og 18 år – herunder både gutter og jenter med ulik etnisk, kulturell og sosial bakgrunn.

Antall personer i målgruppen

450000

Beskrivelse av gjennomføring

ROS ønsker å etablere et eget ungdomspanel som skal bestå av 8-10 ungdommer mellom 13 og 18 år – herunder gutter og jenter med ulik sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Ungdomspanelet skal representere den unge stemmen og arbeide for å skape økt engasjement for forebyggende og helsefremmende tiltak. Innhold og budskap skal åpnes opp for generelle og dagligdagse problemstillinger som dagens ungdom møter på, og som kan relateres til problematikk knyttet til mat og kropp. Innholdet skal på den måten kunne treffe bredt, og være relevant og aktuelt for ungdommer flest. Ungdomspanelet vil i stor grad selv avgjøre hvilket budskap som formidles, og gjennom hvilke kanaler dette gjøres. De vil komme med egne innspill til interessepolitisk arbeid og ha reell medvirkning i alle ledd. Samtidig er det en svært viktig forutsetning at ungdomspanelets arbeid er forankret i organisasjonen, noe som vil være prosjektledelsens ansvar.

Fremdriftsplan

Januar 2020 – mars 2020: Rekruttering av 8-10 ungdommer til ungdomspanelet. April 2020 – juni 2020: Gjennomføre opplæring, innsiktsarbeid og oppstartworkshops med ungdomsrådet. August 2020 – Desember 2021: Kontinuerlig drift av ungdomspanelet: faste møter, innholdsproduksjon, publisering i ulike kanaler, organisering og gjennomføring av diverse aktiviteter. November 2021 – Desember 2021: Evaluering, plan for videreføring.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Barn og unge er en spesielt viktig målgruppe for ROS sitt forebyggende arbeid, ettersom rundt halvparten av de som rammes av spiseforstyrrelser, er under 18 år. ROS erfarer dessverre at det er utfordrende å fange ungdommers oppmerksomhet i dagens stadige strøm av informasjon i flerfoldige kanaler. For å klare å nå frem med vårt forebyggende budskap er vi avhengig av å spisse vår kommunikasjon, og være aktuelle og relevante for ungdom og de livene de lever i dag.

Målsetting

ROS ønsker å være en relevant aktør når det gjelder å skape forebyggende og helsefremmende dialog med ungdom. Vi ønsker å få bedre innsikt i ungdommers reelle utfordringer og behov, utvikle strategier og tiltak for hvordan vi best kan kommunisere med målgruppen, samt implementere og evaluere disse.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe er ungdom mellom 13 og 18 år – herunder både gutter og jenter med ulik etnisk, kulturell og sosial bakgrunn.

Antall personer i målgruppen

450000

Beskrivelse av gjennomføring

ROS ønsker å etablere et eget ungdomspanel som skal bestå av 8-10 ungdommer mellom 13 og 18 år – herunder gutter og jenter med ulik sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Ungdomspanelet skal representere den unge stemmen og arbeide for å skape økt engasjement for forebyggende og helsefremmende tiltak. Innhold og budskap skal åpnes opp for generelle og dagligdagse problemstillinger som dagens ungdom møter på, og som kan relateres til problematikk knyttet til mat og kropp. Innholdet skal på den måten kunne treffe bredt, og være relevant og aktuelt for ungdommer flest. Ungdomspanelet vil i stor grad selv avgjøre hvilket budskap som formidles, og gjennom hvilke kanaler dette gjøres. De vil komme med egne innspill til interessepolitisk arbeid og ha reell medvirkning i alle ledd. Samtidig er det en svært viktig forutsetning at ungdomspanelets arbeid er forankret i organisasjonen, noe som vil være prosjektledelsens ansvar.

Fremdriftsplan

Januar 2020 – mars 2020: Rekruttering av 8-10 ungdommer til ungdomspanelet. April 2020 – juni 2020: Gjennomføre opplæring, innsiktsarbeid og oppstartworkshops med ungdomsrådet. August 2020 – Desember 2021: Kontinuerlig drift av ungdomspanelet: faste møter, innholdsproduksjon, publisering i ulike kanaler, organisering og gjennomføring av diverse aktiviteter. November 2021 – Desember 2021: Evaluering, plan for videreføring.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Operasjon Selvf��lelse.pdf

Prosjektleder/forsker

Nina Kvamsdal Hvidsten

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Operasjon Selvfølelse
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2020: kr 615 000, 2021: kr 615 000
Startdato
06.01.2020
Sluttdato
31.03.2022
Status
Under gjennomføring