Sammen om skammen- utvikling av gruppetilbud for overspising

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I 2021 var 35 % av alle rådgivningshenvendelser til ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser, knyttet til overspisingslidelse. ROS tilbyr veiledning i selvhjelpsprogrammet «Få bukt med overspising», utviklet av Christopher Fairburn. Programmet er en forenklet variant av kognitiv atferdsterapi, som skal være den beste kliniske behandlingsmetoden for mennesker med overspisingslidelse (Fairburn, 2014). Det er høy etterspørsel etter, og lange ventelister på, tilbudet. Evaluering fra Dam-prosjektet «Få bukt med overspisning» viser at 50 % av deltakerne svarer at programmet i svært stor, eller stor grad, har hjulpet dem med å få bukt med overspising. 70 % svarer at programmet i svært stor, eller stor grad, har vært nyttig. En gruppeversjon av programmet har i lenger tid vært etterspurt fra brukerne. Våren 2022 gjennomførte ROS Oslo en pilotgruppe, som ble svært positivt mottatt: “Jeg anbefaler denne gruppen til alle som sliter med overspising. Den løser ikke alt, men har gitt meg gode verktøy på veien og et viktig fellesskap. Jeg håper ROS kan fortsette å gi dette tilbudet og mener at det er et konsept som bør videreføres.” Med dette prosjektet ønsker vi å utforme en gruppemodul for Fairburn-veiledning i ROS, som kan implementeres ved alle våre sentre.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi ønsker å utforme en gruppemodul for Fairburn-programmet, med mål om å etablere et standardisert gruppetilbud ved alle sentre i ROS. Modulen vil bli testet og kvalitetssikret, ved å gjennomføre en ny gruppe ved ROS Oslo våren 2023, med påfølgende evaluering. Modulen ser i grove trekk slik ut: – Åtte-ti deltakere over 18 år, med overspising som hovedproblematikk – 16 samlinger à to timer (stort sett ukentlig, noen annenhver uke, med hensyn til feriedager) – Gruppene følger Fairburn-programmets steg/oppsett (Fairburn, 2014) – Deltakerne må følge felles fremdriftsplan for stegene, som utarbeides på forhånd – Ved behov vil vi tilby individuell tilpasset veiledning utenom I etterkant sender vi ut et anonymt evalueringsskjema til gruppedeltakerne. Vi evaluerer gruppemodulen, og ser på eventuelle tilpasninger som må gjøres. Deretter reiser vi rundt til de andre ROS-sentrene for å gi opplæring i gjennomføring av gruppemodulen. Vi anslår å bruke omtrent to uker (10 arbeidsdager) på dette, med én dag per senter + reiser, og at mellom 20-25 ansatte vil få denne opplæringen. Vi informerer deltakerne på forhånd om at dette er et prosjekt, og et tilbud som fortsatt er i startfasen når det gjelder utvikling. Deltakerne må signere samtykke og gruppekontrakt (via Digipost), som inneholder taushetserklæring og grupperegler. Ingen sensitive opplysninger vil bli notert eller oppbevart. Vi lagrer kontaktinformasjon til hver deltaker mens gruppen pågår, så vi har mulighet til å kommunisere med de over e-post/telefon. Dette lagres i våre interne datasystemer, som kun ansatte har tilgang til. Forventede utfordringer er rekruttering av deltakere. Det kan sitte langt inne å fortelle om problematikken i gruppe. Vi forventer at noen vil falle fra, og at vi sitter igjen med færre enn fra start. Derfor må vi rekruttere flere deltakere enn vi i utgangspunktet tenker. Vi forventer også individuell tilpasning og endringer underveis, til tross for felles fremdriftsplan.

Antall deltakere

10

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Våre erfaringer fra pilotgruppen var at et slikt tilbud ga positive virkninger for deltakerne som var med, på ulike måter. Dette er blant tilbakemeldingene vi har fått: “Det har vært en veldig fin opplevelse å få være med i gruppa. Jeg forstår meg selv bedre, har fått et mer positivt syn på meg selv og har et sunnere tankesett mht kropp og utseende. Å snakke med andre som sliter med det samme som meg, har vært terapeutisk.” “Gruppen ble for meg et trygt ‘rom’ der jeg kunne dele mine utfordringer knyttet til mat og overspising. Det var godt å treffe mennesker som nikker gjenkjennende til det jeg forteller. Overspising er for meg et ‘ensomt problem ‘, men her erfarte jeg at andre hadde det ganske likt som meg. Og jeg fikk kloke innspill fra de andre deltagerne og veilederne. Programmet er enkelt og logisk og klokt, og bygger på lang erfaring med overspising.” Vi har størst pågang fra aldersgruppen 20-40 år. Dette er mennesker som har hele livet foran seg. Ved å forebygge og avhjelpe spiseforstyrrelser så tidlig som mulig, vil mange kunne få økt livskvalitet og bruke sine ressurser fullt ut. Dette er til fordel for både den enkelte, og samfunnet for øvrig. Samfunnet vårt opplever stadig større pågang av mennesker som trenger hjelp til spiseforstyrrelser. Helsetjenestene er presset, og dessverre har også ROS lange ventelister. Dette prosjektet har som mål å implementere tilbudet ved alle våre sentre, og vil på sikt kunne tilby hjelp i store deler av landet. Mennesker med overspisningsproblematikk har få hjelpetilbud å gå til. Et slikt gruppetilbud vil kunne gi mange mennesker sårt tiltrengt hjelp. Det er derfor ressurssparende og kostnadseffektivt, både for oss og behandlingsapparatet.

Plan for gjennomføring

Januar 2023 Annonsering av prosjektet og rekruttering av deltakere (prosjektmedarbeider) – Gjennom ventelister, organisasjonens nettside, og sosiale medier Intervjurunde (prosjektleder) – Individuelle kartleggingsintervju med deltagerne for å forsikre oss om at gruppetilbudet er egnet for dem Invitere til prosjektmøte (prosjektleder) – Få innspill på modul og fremdriftsplan brukt i pilotgruppe (brukerrepresentanter) – Utforme modul og fremdriftsplan (prosjektgruppe) Renskrive modul og fremdriftsplan (prosjektleder) Februar-juni 2023 Gjennomføre gruppe – Skrive ned generelle erfaringer fra hver samling og sammenligne med modul/fremdriftsplan (prosjektleder og prosjektmedarbeider) – Samle erfaringene i prosjektrapport (prosjektleder) April 2023 Invitere til prosjektmøte (prosjektleder) – Statusrapport halvveis i gruppe Planlegge datoer for opplæring ved øvrige sentre (prosjektleder og prosjektmedarbeider) Juli 2023 Sende ut skriftlig evaluering til deltakere og oppsummere erfaringer fra gruppa i prosjektrapport (prosjektleder) August 2023 Invitere til prosjektmøte (prosjektleder) – Bruke evaluering til å modifisere gruppemodul og fremdriftsplan (prosjektgruppe) Renskrive modul og fremdriftsplan (prosjektleder) September-november 2023 Opplæring og implementering ved øvrige sentre (prosjektleder og prosjektmedarbeider) – Skrive ned erfaringer/tilbakemeldinger underveis (prosjektleder og prosjektmedarbeider) Desember 2023 Evaluering av opplæring ved øvrige sentre – Sende ut skriftlig skjema via SurveyXact (prosjektleder) Sende inn prosjektrapport (prosjektleder og prosjektmedarbeider) Prosjekt avsluttet

Prosjektleder

Maria Tvergrov Kalvatn

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sammen om skammen- utvikling av gruppetilbud for overspising
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2023: kr 334 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring