Sammen om skammen- utvikling av gruppetilbud for overspising

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

10

Fremdriftsplan

Januar 2023 Annonsering av prosjektet og rekruttering av deltakere (prosjektmedarbeider) – Gjennom ventelister, organisasjonens nettside, og sosiale medier Intervjurunde (prosjektleder) – Individuelle kartleggingsintervju med deltagerne for å forsikre oss om at gruppetilbudet er egnet for dem Invitere til prosjektmøte (prosjektleder) – Få innspill på modul og fremdriftsplan brukt i pilotgruppe (brukerrepresentanter) – Utforme modul og fremdriftsplan (prosjektgruppe) Renskrive modul og fremdriftsplan (prosjektleder) Februar-juni 2023 Gjennomføre gruppe – Skrive ned generelle erfaringer fra hver samling og sammenligne med modul/fremdriftsplan (prosjektleder og prosjektmedarbeider) – Samle erfaringene i prosjektrapport (prosjektleder) April 2023 Invitere til prosjektmøte (prosjektleder) – Statusrapport halvveis i gruppe Planlegge datoer for opplæring ved øvrige sentre (prosjektleder og prosjektmedarbeider) Juli 2023 Sende ut skriftlig evaluering til deltakere og oppsummere erfaringer fra gruppa i prosjektrapport (prosjektleder) August 2023 Invitere til prosjektmøte (prosjektleder) – Bruke evaluering til å modifisere gruppemodul og fremdriftsplan (prosjektgruppe) Renskrive modul og fremdriftsplan (prosjektleder) September-november 2023 Opplæring og implementering ved øvrige sentre (prosjektleder og prosjektmedarbeider) – Skrive ned erfaringer/tilbakemeldinger underveis (prosjektleder og prosjektmedarbeider) Desember 2023 Evaluering av opplæring ved øvrige sentre – Sende ut skriftlig skjema via SurveyXact (prosjektleder) Sende inn prosjektrapport (prosjektleder og prosjektmedarbeider) Prosjekt avsluttet

Prosjektleder/forsker

Maria Tvergrov Kalvatn

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sammen om skammen- utvikling av gruppetilbud for overspising
Organisasjon
Rådgivning om Spiseforstyrrelser
Beløp Bevilget
2023: kr 334 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring