ANNA foreldrehjelp

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Vi ønsket i prosjektet å lage et opplegg der foreldre kan hjelpe barn med lese og skrivevansker å bli mer fleksible i analyse

Vi ønsket i prosjektet å lage et opplegg der foreldre kan hjelpe barn med lese­ og skrivevansker å bli mer fleksible i analyse og tenkning ut fra ANNA analysespill. Veiledningen til ANNA ble i prosjektet utvidet og omarbeidet til bruk for foreldre. Opplegget ble prøvd ut av elleve familier som henvendte seg til oss etter informasjon i ”Dyslektikeren”. Arbeidet med ANNA foreldrehjelp ble forskjøvet et år i forhold til oppsatt tidsplan. Prosjektet for øvrig ble gjennomført etter planen.

 

Vi har fått tilbakemelding fra fire av elleve familier. Dette er lite, og vi tar det som et tegn på at dette var en forholdsvis vanskelig oppgave for familiene. Vi har i perioden også solgt spill til skoler som arbeider med begrepsundervisning etter Nyborgs modell. Her har vi fått positive tilbakemeldinger. Den mer omfattende veiledningen som ble laget til ANNA foreldrehjelp er nå lagt ved alle spill som selges, og vi får tilbakemelding på at dette gjør dem mer brukervennlige. Vi har fremdeles tro på at foreldre/barn også kan være brukergruppe som bruker spillet med utbytte, men det vil da være nødvendig med kurs/nettverk for foreldrene.

Prosjektleder/forsker

Gunvor Sønnesyn

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
ANNA foreldrehjelp
Organisasjon
Dysleksi Norge
Org.ledd
Pedverket AS Pedagogisk verkstad
Beløp Bevilget
2000: kr 50 000
Startdato
01.05.2000
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet