Kontaktperson

Toril Wiedswang

Dysleksi Norge ble stiftet i 1976 og jobber i dag for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Dysleksi Norge ble medlem i Stiftelsen Dam i 2015.

I 2023 har Dysleksi NOrge fått støtte til1prosjekter
det utgjør35.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har dysleksi NOrge fått støtte til105prosjekter
totalt har dysleksi norge fått20.815.566kroner i støtte fra stIftelsen dam

Søk støtte gjennom Dysleksi Norge:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter