Kontaktperson

Rita Lie

Dysleksi Norge ble stiftet i 1976 og jobber i dag for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Dysleksi Norge ble medlem i Stiftelsen Dam i 2015.

I 2024 har Dysleksi NOrge fått støtte til2prosjekt
det utgjør60.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har dysleksi NOrge fått støtte til110prosjekter
totalt har dysleksi norge fått20.969.566kroner i støtte fra stIftelsen dam

Søk støtte gjennom Dysleksi Norge:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter