Inspira

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Dysleksiforeningen i Møre og Romsdal ønsker å gi barn – og unge ulike kurs og aktiviteter som kan bidra til å gi mestringsoppl

Dysleksiforeningen i Møre og Romsdal ønsker å gi barn – og unge ulike kurs og aktiviteter som kan bidra til å gi mestringsopplevelse. Denne gangen valgte vi å holde kurs i bruk av ulike datahjelpemiddel som er laget for mennesker med Dysleksi eller lese – og skrivevansker. Med dette prosjektet ønsker vi at elever, foreldre og skole får et bedre samarbeid i bruk av datahjelpemiddel til skolearbeid.

 

Prosjektet har gått over to år og vi har gjennomført 3 kurs a 12 timer. I Molde var tema for kveldene – Ling – dys som er et skrivestøtteprogram som er spesielt utviklet for dyslektikere og andre som har behov for mer hjelp enn tradisjonelle stavekontrollprogrammer.- E – Lektor som er et lesetreningsprogram for PC som hjelper personer med lesevansker til å bli ”flinkere” og mer motiverte lesere. I Ålesund var tema for kveldene – Grunnleggende data der vi benyttet et oppgavehefte som er laget og utviklet av Dysleksiforbundet ved Morten Eidstø. – Ling dys og LingRight. – Voxit Budgie Pro – en talesyntese som er et dataprogram som leser opp all tekst som står på dataskjermen og som kan kjøres i bakgrunnen når andre programmer er fremme på skjermen. I Kristiansund gjennomførte vi det samme programmet som i Ålesund.

 

Det har til sammen vært med 55 deltagere. Kursene har vært gratis. Tilbakemeldingen fra deltagerne har vært veldig positive. De ønsker flere kurs. De fleste som har fulgt kursene sier at vi har satt i gang en prosess der de lærer grunnlaget i bruk av datahjelpemiddelet som er blitt en plattform til å tilpasse programmene i fht sin vanske. Noen foreldre ønsker også egne kurs der de mer kan være til støtte for barna i skolearbeidet, samt at de vet mer hva programmene inneholder i møte med skole og hjelpeapparat.

 

Kursene har og satt i gang en prosess lokalt der vi har rekruttert flere medlemmer som likemenn. Det gjør at vi er mer selvhjulpne i å gjennomføre studieringer.

Prosjektleder/forsker

Inger Iversen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Inspira
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2006: kr 50 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet