«Fokus» digital læringsressurs

Søknadssammendrag

Prosjektet er et samarbeid med Dysleksi Norge og tar utgangspunkt i læremiddelpakken Fokus – språklydsanger med oppgaver, utviklet for spesialundervisningen. Et prosjektstipend fra ExtraStiftelsen (nå Dam), tildelt i 2007, finansierte videreutvikling av materiellet og metodene i forebyggende øyemed, og innspilling av 100 norske og engelske språklydsanger. Det unike med Fokus er at arbeidet med lyd- og ordkunnskap bygger på morsomme sangtekster som bearbeides via pusling, stavelsesdeling, utfylling mm. Det tas også i bruk et nytt markeringssystem som muliggjør lange lesestykker og bruk av kompleks ortografi tidlig.

Prosjektet «Fokus» digital læringsressurs skal sørge for at sanger, lesestykker, bearbeidingsoppgaver til sangtekstene og andre oppgavetyper blir tilgjengelige digitalt. Dessuten skal en del papirbaserte oppgaver, veiledninger, noter og kartleggingsmateriell etter planen videreutvikles og gjøres tilgjengelige for nedlastning fra nettstedet.

Smitteverntiltak har gitt store læremessige hull i den fundamentale språklæringen for mange elever. Det gjelder særlig de yngste barna og elever med lærevansker. Digitalisering av Fokus kan hjelpe, fordi

Fokus er systematisk og intensivt med en fast struktur. Målsettingen er todelt:

  1. Begrensning av negative konsekvenser av smitteverntiltak under pandemien
  2. Hjelp til å ta igjen det forsømte gjennom systematisk, intensiv og kreativ trening

Oppstart er april 2021 og avslutning juni 2022. Grunnleggende design og funksjonalitet for webplattformen skal utvikles. Illustrasjoner til lesestykkene skal lages. Illustrerte sanger, veiledninger og innleste tekster skal på plass. Digitale oppgaver skal produseres.

I tillegg til prosjektledelsen ,er det en illustratør/grafisk designer, dessuten to personer som skal jobbe med webutviklingen. En kommunal språk- og leseveileder skal prøve ut den digitale ressursen med enkeltelever og grupper, slik at opplegget kan evalueres og forbedres underveis.

Nybegynnere og elever med språkrelaterte lærevansker vil gjennom prosjektet få en tilpasset digital ressurs. Bevisstgjøring på språkets lyder og skriftsymboler vil kunne forebygge og redusere dysleksi.

Utgangspunktet i sanger og kjente oppgavetyper ventes dessuten å gi elevene språklig kontroll.

Prosjektleder/forsker

Toril Karstad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
«Fokus» digital læringsressurs
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
Kr 682.750
Startdato
06.04.2021