Bokstaver på jobben

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for at Dysleksiforbundet ønsket å arrangere en arbeidslivskonferanse var følgende: I Norge regner vi med at opptil 900.000 arbeidstagere har problemer med lesing og skriving, Second International Adult Literacy Survey( SIALS) undersøkelsen 2000. Den norske delen av Adult Literacy and Lifeskills (ALL) undersøkelsen publisert i 2005 bekreftet disse funnene. Målsettingen med konferansen var å spre inforasjon om vellykket opplæring på industriarbeidsplasser. Inspirere partene i arbeidslivet til å sette i gang opplæringstiltak for lese- og skrivehemmede.

 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for prosjektet med representanter fra VOX, NHO, LO, NONITE og Dysleksiforbundet. Rikstrygdeverket hadde også planer om å holde en konferanse om hjelpemidler for lese- og skrivehemmede med fokus på arbeidsliv i 2005. De valgte isteden å la Rikstrygdeverkets senter for IKT-hjelpemidler NONITE gå inn som partner i prosjekt ” Bokstaver på jobben”. Det ble en god løsning. Rikstrygdeverket/NONITE bidro med informasjonsmedarbeidere, trykking av innbydelser, kursmatriell etc.

 

Konferansedagen ble satt til 17. oktober. Det ble sendt ut innbydelse til aktuelle miljøer allerede i juni og det ble sendt ut endelig program og påminnelse om konferansen i september. Tendensen fra tidligere konferanser om voksne og lese og skrivevansker ble bekreftet. På tross av at denne konferansen ble markedsført som en konferanse fylt med praktiske tips og ideer, var det vanskelig å få deltagere fra arbeidslivet. Derfor ble det brukt mye ressurser på å ringe rundt til bedriftene å informere om konferansen. Resultatet ble 157 deltagere. Mange av deltagerne var ”nye” i forhold til temaet.

 

Måloppnåelse: Vi nådde målet om å få spredd informasjon om gode løsninger knyttet til basisopplæring av arbeidstakere.

 

Prosjektet ble i all hovedsak gjennomført etter planene. Pga samarbeidet med NONITE ble det mer fokus på bruk av hjelpemidler enn opprinnelig planlagt. Det førte til bedre måloppnåelse.

Prosjektleder/forsker

Trine Aakermann

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Bokstaver på jobben
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2005: kr 175 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet