Mestringsbiblioteket

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Jeg er selv hardt rammet av dysleksi, og gikk i barne- og ungdomsskole både i spesialklasse og på spesialskole. Jeg lærte å skrive mitt eget navn riktig først da jeg gikk i 8. klasse, og ble mobbet mye gjennom grunnskole-årene. Til tross for mitt handikapp utdannet jeg meg til jurist, og jobbet som eneste jurist i et entreprenørselskap med over 3000 ansatte og en omsetning på over 3 milliarder norske kroner. For å lykkes med dette har det vært helt nødvendig for meg å ta ansvar både for egen læring og egen utvikling. De viktigste verktøyene jeg har brukt for å lykkes med dette har vært bøker om studieteknikk og mestring.
Det er en jungel av pedagogisk litteratur og mestringslitteratur der ute, særlig i de store byene og i de store bibliotekene. Jeg har både hatt flaks, og god hjelp fra foreldre med å finne frem i den. Her er det et stort spenn i kvalitet, og når man er ordblind har man åpenbart ikke de samme forutsetningene til å orientere seg nok til å mestre å skille den gode fra den dårlige litteraturen. I de litt mindre byene og bibliotekfilialene finnes det på sin side knapt noe litteratur i det hele tatt. Det finnes med andre ord ikke noe godt tilbud for hjelp til selvhjelp her i landet.
Dysleksiforbundet i Norge har inngått et samarbeid med Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek (NLB) for å endre på dette. NLB har allerede mange ordblinde brukere med lånerett, mens Dysleksiforbundet vet hvor skoen trykker og har eksperter med på laget for å hjelpe oss å finne frem til den beste litteraturen. Vi vil lage verdens beste mestringsbibliotek.
Mål: Målet med mestringsbiblioteket er å skape et godt tilbud om hjelp til selvhjelp for dyslektikere i Norge.
Målgruppe: Målgruppen for mestringsbiblioteket vil i første omgang være ordblinde fra tenårene og oppover. Dette vil kunne være et godt tilbud for de som er i en utdanningssituasjon, og tilnærmet det eneste tilbudet til dyslektikere som ikke er under utdannelse.


Betydning: En fellesnevner for ordblinde som lykkes er at de tar ansvar både for egen læring og utvikling. Det krever at en tror på at det nytter, legger ned en betydelig innsats og har gode pedagogiske verktøy med seg på veien. Mestringsbiblioteket ønsker å gjennom historier om ordblinde som har lykkes vise at ?det umulige er mulig?, og på den måten motivere til en positiv forandring. Biblioteket vil være en viktig kilde til kunnskap om hvordan man kan få til en slik forandring. Lett tilgang til slik kunnskap er kjempeviktig ettersom det dessverre er altfor få dyslektikere eller lærere som kjenner til gode effektive metoder for å hjelpe dyslektikere i dette.
Fremdriftsplan:
2008: Vi har arbeidet med utvikling av dette konseptet i et halvt år, og videre prosjektering og utvikling vil skje utover høsten. NLB har satt seg som mål å lese inn 5 ? 6 bøker som vi velger ut, i løpet av høsten.


2009:
– 5 ? 8 nye lydbøker
– 5 radioforedrag
– 5 portrettintervjuer med ordblinde som lykkes
o Utvikle og teste en pilot overfor utvalgte skoler
2010: Evaluere piloten
– 5 ? 8 nye lydbøker
– 5 radioforedrag
– 5 portrettintervjuer
o Gjennomføre en regional lansering av mestringsbiblioteket
2011: I dette året vil vi fortsette produksjonen, samt foreta en nasjonal lansering av mestringsbiblioteket.
Suksessfaktorer: De viktigste vil være å ha et godt innhold, ha en god form på innholdet, sørge for en god brukervennlighet, og gjøre det lett tilgjengelig.
Innhold: Vi tror et godt innhold er inspirasjon til forandring og praktiske og effektive selvhjelpsmetoder som enkelt lar seg anvende. Dette kan i hovedsak deles opp i 3 grupper informasjon; generell studieteknikk, spesiell studieteknikk og den andre veien.
Generell studieteknikk er god studieteknikk for alle. For dyslektikere vil det være spesielt viktig å kjenne til disse. Spesiell studieteknikk er pedagogikk som er utviklet for dyslektikere, eller andre lærevansker. Den andre veien: : Mange dyslektikere lykkes fordi de har utviklet andre ferdigheter enn de man lærer i skolen. Vi vil vise alternative strategier som har hjulpet dyslektikere og andre å lykkes.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0044.pdf

Sluttrapportsammendrag

FORPROSJEKT FOR MESTRINGSBIBLIOTEKET
Mestringsbiblioteket er tenkt som en hjelp til selvhjelpsbiblotek for personer med lese- og skrivevansker. I håndverkerbransjen sier en at godt verktøy er halve jobben. For dyslektikere er godt pedagogisk verktøy ofte mer enn halve jobben og ofte en forutsetning for å lykkes. Problemet er at det er vanskelig for en med lese- og skrivevansker å selv finne frem til den gode litteraturen. I tillegg er mye av litteraturen skrevet for fagfolk og ikke for dyslektikere som selv ønsker å ta ansvar for egen læring og utvikling.

Mestringsbiblioteket er et samarbeidsprosjekt i mellom Dysleksiforbundet og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Dysleksiforbundet vil sammen med et eget fagråd stå for utvelgelsen av innholdet til biblioteket, mens lyd- og blindeskriftbiblioteket vil stå for innlesningen av bøkene, og utlån hvilket er gratis til dem med lese og skrivevansker.

Vi hadde planlagt en produksjon på 10 lydbøker i året. I tillegg vil det bli produsert egne kurs/foredrag for hvordan dyslektikere selv kan ta ansvaret for egen læring. Til sammen var det planlagt å arrangere 6 ulike kurs over en 3-års periode.

I løpet av 2009 har Dysleksiforbundet ledet arbeidet med å videreutvikle innholdet, formen og den tekniske infrastrukturen til mestringsbiblioteket. Det har blitt etablert et eget fagråd som har og vil bistå i arbeidet med utviklingen og kvalitetssikringen av innholdet i mestringsbiblioteket. I fagrådet sitter Ragnar Tyggesen professor i pedagogikk ved det nasjonale lesesentret i stavanger, Jørgen Frost professor i pedagogikk ved institutt for spesialpedagogikk ved universitetet i Oslo, Jan Mossege Psykolog ved Bredtvet kompetansesenter for pedagogikk i Oslo og Espen Schønfeldt fra Dysleksiforbundet. Videre har vi fått bistand fra blant annet høyskoler og universitet som har erfaring med fjernundervisningen, til både den tekniske og redaksjonelle oppbyggingen av Mestringsbiblioteket. I tillegg har vi bygget opp et eget produksjonsstudio i Dysleksiforbundet hvor det ble foretatt en prøveproduksjon i løpet av våren 2009. Samarbeidet Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek har blitt formalisert og de har produsert 5 lydbøker. Det første kurset har dessuten blitt gjennomprøvd og evaluert i forkant av innspilling.

Avslaget på videre prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering høsten 2009, har medført en utsettelse av videre gjennomføring på ubestemt tid.

Prosjektleder/forsker

Espen Schønfeldt

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Mestringsbiblioteket
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2009: kr 100 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet