Godt likemansarbeide i en kommune

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for posjektet:
Dysleksi Halden og Aremark har et godt fungerende styre med mye kompetanse. Vi ønsker å finne effektive metoder for å spre vår kompetanse til den enkelte skole og den enkelte elev / foresatt / lærer. Vi ønsker å hjelpe de som sliter med lese- og skrivevansker med vår egen erfaring som likemenn. Vi har selv dysleksi eller er pårørende, og våre erfaringer kan bidra til å gjøre det enklere for andre. VI kan være støttespillere og vise at en ikke trenger å stå alene med utfordringene sine.

2. Prosjektets målsetting:
?Legge grunnlaget for et velfungerende likemans arbeide slik at det på hver skole i Halden vil være en kontaktperson for foreldre og elever med lese og skrive vansker.
?Lage gode rutiner for likemansarbeidet i Halden kommune sammen med de som kjenner behovet på sin skole, i sin kommune
?Lage et produkt for å informere om likemansarbeidet for lese og skrivevansker i Halden kommune og ved den enkelte skole.

3. Prosjektets målgruppe
Ungdom selv eller foreldre/foresatte til barn og unge med lese og skrivevansker.

4. Beskrivelse av gjennomføring:
Høsten 2010 vil vi foreta en kartlegging og rekrutering av likemenn på alle skolene i Halden (10 barneskoler, 3 ungdomsskoler og 1videregående skole med 3 avdelinger).

Januar 2011 vil vi sende ut informasjon om hva vi ønsker for likemansarbeidet i kommunen og en invitasjon til deltagelse i en helg der vi sammen skal utvikle likemansarbeidet i Halden kommune.

Mars 2011. ønsker å invitere likemen fra alle skolene i Halden kommune til en kurshelg med informasjon og kunnskap om
-likemansarbeide
-kunnskap om lese og skrive vansker
-kunnskap om rettigheter
-kunnskap om hjelpemiddler
-mulighet til selv å utvikle likemansarbeidet i Halden
Vi ønsker at resultatet av denne helgen skal være gode rutiner for likemansarbeidet og utvikling av et informasjonsprodukt.

September 2011.
Informasjonsprodukt klar til å distribueres
Media kontaktes.

I løpet av skoleåret 2011/2012 skal alle likemen ha arrangert minimum en avtalt aktivitet ved sin skole.

Våren 2012 avholdes et evalueringsmøte for alle likemen. Det utarbeides et prosjekt dokument og en artikkel om prosjektet som distrubueres.

5. Prosjektets betydning
Vårt mål er at vi etter dette prosjektet har fått ett godt fungerende likemannsarbeide i hele kommunen. Vi ønsker å ha rutiner for at likemannsarbeidet skal være tilnærmet selvgående og ha gode rutiner for erfaringsspredning.
Videre ønsker vi å dele vår erfaring gjennom prosjeketet med andre interesserte.
Dette vil ha stor betydning for den enkelte elev som sliter. De vil få en hjelp og støtte der de er, noe som kan bidra til økt mestring og motivasjon, og ikke minst selvfølelse som er så viktig for å fungere faglig og sosialt. De vi ha noen de kan kontakte hvis/når skolesituasjonen blir tung.

6. Fremdriftsplan
se punkt 4.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0089.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet tok sikte på å finne rutiner for godt likemannsarbeid i en kommune. Det ble vervet kontaktpersoner ved de fleste skolene i kommunen. Kontaktpersonene fikk tilbud om ett helgekurs på våren. Her fikk de kunnskap om dysleksi, rettigheter, muligheter og hjelpemidler. Dette var en meget vellykket helg og deltakerne uttalte at de hadde fått mer kunnskap og knyttet gode kontakter. I forbindelse med denne kurshelgen ble det utviklet en lokallagsbrosjyre som nå benyttes av kommunene (se vedlegg).
Kontaktpersonene fikk på ny tilbud om kurs på høsten. Denne gangen om ClaroRead som er ett lese- og skrivestøtte verktøy kommunen hadde kjøpt lisens på. Gjennom hele perioden har de fått månedsbrev om aktiviteter og hatt mulighet til å få svar på utfordringer de måtte møte. Det hadde også vært ønskelig at kontaktpersonene hadde arrangert egne aktiviteter, men dette har ikke skjedd i prosjektperioden.
Gjennom prosjektet har vi oppnådd kunnskapsspredning og økt kontaktflate. Foreningen vil fortsette å holde kontakt med kontaktpersonene.
Det er ønskelig å søke nye midler for å følge opp kontaktpersonene med nye kurs og foredrag.

Prosjektleder/forsker

Anne Cathrine Høvik

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Godt likemansarbeide i en kommune
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2011: kr 62 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet