Datakurs for foreldre

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1.BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:
Lokallaget dekker seks kommuner. I fem av disse kommunene

har vi fått kommunene til å holde kurs for lærere og elever i spesielle dataprogram for elever med lese og skrivevansker. Vi har vært pådrivere og samarbeidpartnere på flere av kursene.

Foreldrene til disse barna trenger den samme skoleringa, og det har ingen ansvar for. Vi ønsker derfor å holde slike kurs.

2. PROSJEKTETS MÅLSETTING:

Å lære opp alle foreldre som har barn med dysleksi i følgende program:
– LingDys
– LingRight
– Voxit Budgit Pro
– andre hjelpemidler som er på markedet.

Å lære opp foreldrene slik at de bedre kan hjelpe og støtte barna sine i lese og skriveaktiviteter.

Å lage ett pilotprosjekt for opplæring av foreldre som flere lokallag kan ha nytte av senere.

3. PROSJEKTETS MÅLGRUPPE:
Alle foreldre med barn som har dysleksi, og som har fått PC som kompenserende hjelpemiddel. Følgende kommuner får tilbudet:

Tinn, Hjartdal, Notodden, Sauherad, Bø og Nome

4. PROSJEKTETS BETYDNING:
Det er av avgjørende betydning for disse barna at de har foreldre som står på for dem. Ofte

har foreldrene selv også lese og skrivevansker. For at barna skal klare seg gjennom skolegang, i på fritida og senere i jobb, er det avgjørende å kjenne og å bruke alle hjelpemiddel som finnes. Vi ser at kunnskapen rundt omkring er manglende, og at kompetanse og systematisk opplæring er avgjørende for å forebygge. Vi har kompetente kursholdere, og erfaring med å holde gode kurs. I vår region har nå over 100 barn deltatt i kursing sammen med sine lærere. Foreldrene har derimot ikke fått ett slikt tilbud.
Vi vet at lese og skrivevansker hemmer mange i yrkesvalg , og det sender også mange ut av yrkeslivet, derfor er dette ett viktig formål som når mange.

5. FREMDRIFTSPLAN:
Dette er ett oversiktelig prosjekt. Vi gjør følgende:
– bestiller kursholder av Høyskolen

i Telemark, dvs. Hjørdis Hjukse.
– Finner datoer for ett kurs i hver kommune.
– Tar kontakt med PP-tjenester og skolene får å få sendt ut informasjon om kurset.
– Bestiller lokale, og gjennomfører kurset.
-Evaluering etter hvert kurs.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0045.pdf

Sluttrapportsammendrag

Vi startet prosjektet med å knytte til oss Hjørdis Hjukse som er høgskolelektor på høgskolen i Telemark. Hun har master i IKT og læring og er dyslektiker selv. Samtidig har hun lang fartstid som lærer i grunnskolen. Foreleser og prosjektleder lagde kurset: «IKT verktøy for elever med lese- og skrivevansker»- et foreldrekurs.

PR:
Alle skoler fikk informasjon om kurset, samtidig fikk vi inn redaksjonelt stoff i 5 aviser, Varden, Telen, Bø blad, Kanalen og Rjukan Arbeiderblad. Det ble satt inn annonse i 2 aviser. Helse og Rehabilitering ble nevnt i alle avisene, annonsa og alt skriftlig materiell.

ORGANISERING:
Vi hadde kursene på HIT, kommunevis. Kursene var fra 17.30-21.30 med servering. Alt var gratis. Kurset ble holdt på datalab med bra utstyr. All programvare som deltakerne skulle jobbe med lå på server.

INNHOLD:
IKT verktøy for elever med lese og skrivevansker inneholdt disse komponentene:
– generelt om dysleksi
– IKT som pedagogisk verktøy
– hjelpemidler for skriving
– rettskrivingsverktøy som LingDys, LingRight og CD-ord. (mfl)
– talesynteser
– andre hjelpemidler
– hva gjør vi som foreldre?
Kurset vekslet mellom forelesning, demonstrasjon, diskusjon og ikke minst mye praktisk arbeid på maskinen.

Det kom ca. 100 stk. på kursene våre, og vi gjennomførte en skriftlig evaluering på hver kurskveld. Denne evalueringen viste at deltakerne var veldig fornøyde med kursets innhold og gjennomføring. Vi tror dette er en modell organisasjonen kan bruke videre.

Prosjektleder/forsker

Åsne Midtbø Aas

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Datakurs for foreldre
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2009: kr 47 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
01.05.2009
Status
Avsluttet