Datakurs

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Etter at Dysleksiforeningen i Hallingdal kom i gang i august 2004 så vi at en svært viktig del av mulighetene for en dyslektiker var å kunne gjøre bruk av IKT. De skulle med allsidig bruk av den og hjelpemidler, programmer og utstyr få en lettere og mer effektiv hverdag.

 

Planen var å arrangere 3 kurs over de neste årene. Første kurset høsten 2005 på Geilo. Over 4 kurskvelder ble operativsystem XP, Word og bruk av internett gjennomgått. Siste kurskveld jobbet vi med C-pen og programmene lingdys og lingright samt e-Lector. Det andre kurset ble lagt til Ål videregående skule. Det ble gjennomført likt Geilo-kurset. Den fjerde kvelden kalte vi “Se bildet snakker” og la mer vekt på skanning, digitalisering, talesyntese og bruk av mp3 filer.

 

Av erfaringene fra disse to kursene fant vi at vi ville legge om innholdet til å dreie seg mer om hjelpemidler – utstyr og programvare og samtidig nå ut til flere. Det ble arrangert 4 kurs: på Nesbyen, Hemsedal, Torpo og Hol som kurssteder og mer som likemannskurs, tilsammen 13 kurskvelder. Gjennom disse kursene har vi nådd ut til mange dyslektikere i Hallingdal, ca 45 personer har deltatt, og medlemstallet doblet seg til 76 med flere aktive medlemmer.


 

Prosjektleder/forsker

Lisbeth Borgen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Datakurs
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2005: kr 15 000, 2006: kr 15 000, 2007: kr 15 000
Startdato
01.12.2005
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet