Datakurs for foreldre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Datamaskin kan være et godt hjelpemiddel for dyslektiske elever i skolearbeidet, både i klassen og hjemme når de gjør lekser

Datamaskin kan være et godt hjelpemiddel for dyslektiske elever i skolearbeidet, både i klassen og hjemme når de gjør lekser. Foreldre kan være gode støttespillere for sine barn hvis de er datakyndige, men mange er ikke det – og kanskje særlig ikke foreldre som selv har dysleksi og problemer med å lese bruksanvisninger.

 

Dysleksiforeningen i Stjørdal har arrangert datakurs for foreldre både i 2001 og 2002 med midler fra Helse og Rehabilitering. Det er totalt avholdt tre kurs. De to første kursene fokuserte på grunnleggende dataforståelse og tekstbehandling. På det siste kurset ble det gitt undervisning i ulike programvarer som er aktuelle for dyslektikere.

 

Kursene har vært vellykkete. For foreldrene er tryggheten om at de kan hjelpe barna sine med skolearbeid og annen databruk viktig. Dysleksiforeningen i Stjørdal og omegn ser at de lykkes med målet om å lære opp foreldre i enkel databruk og håper de kan arrangere flere slike kurs senere. Foreningen ser et tilbakevendende behov for denne type opplæring.

Prosjektleder/forsker

Olav Bye

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Datakurs for foreldre
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2001: kr 20 000
Startdato
01.04.2001
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet