Selvutviklingskurs, Kurs 2

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Mennesker med dysleksi sliter ofte med dårlig selvtillit og lavt selvbilde på grunn av sitt handikap og de vanskeligheter som

Mennesker med dysleksi sliter ofte med dårlig selvtillit og lavt selvbilde på grunn av sitt handikap og de vanskeligheter som følger i kjølvannet av dette. I 2001 arrangerte Dysleksiforeningen i Trondheim, finansiert gjennom Helse og Rehabilitering, et selvtillitskurs for sine medlemmer. Siv. Ing Rune Syvertsen og sosionom Ingeborg Grøm, som begge er dyslektikere, utviklet selv kurskonseptet ”Bevisstgjøring”. I 2002 gjennomførte lokallaget i Trondheim et nytt selvutviklingskurs med utgangspunkt i nettopp ”Bevisstgjøring”. Denne gangen ble det lagt større vekt på selvutvikling som en del av selvtillitsbygging og det var satt fokus på kommunikasjon mellom dyslektikere og fagfolk som jobber med livsmestring.

 

I 2002 hadde prosjektet følgende målsettinger:

·        Dyktiggjøre voksne mennesker til å takle handkappet bedre ved å styrke selvbildet

·        Dyktiggjøre voksne mennesker til å ta mer ansvar i forhold til eget og andres handikap

·        Gi ulike fagmiljøer mulighet til å presentere det de jobber med i forhold til temaet selvhevdelse

·        Gi en arena for et møte mellom fagmiljøene og brukergruppe

 

Kurset ble holdt over i november 2002 over en kurskveld og to hele kursdager. På forhånd var det satt ned en arbeidsgruppe på syv fra Dysleksiforeningen i Trondheim. Denne gruppen hadde hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen. Det var 25-30 kursdeltagere begge dager. I tillegg deltok det en rekke fagpersoner.

 

Prosjektet var vellykket med hensyn til å skape en møteplass mellom dyslektikere og fagfolk som jobber med temaet selvtillit og selvutvikling. De som jobbet med forberedelsene og gjennomføringen av prosjektet møtte store utfordringer og fikk mestringsopplevelser. Kursdeltagerne fikk gjennom kurset ”et verktøy” til å styrke selvbildet ved å arbeide bevisst med selvutvikling.

Prosjektleder/forsker

Ingeborg Grøm

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Selvutviklingskurs, Kurs 2
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 30 000
Startdato
01.03.2002
Sluttdato
01.11.2002
Status
Avsluttet