Dialoggruppa

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Mange voksne som sliter med dysleksi/lese- og skrivevansker har aldri fått den hjelpen de trenger, noe som kan føre til at de utvikler mange psykiske tilleggsvansker som følge av dårlig selvbilde, mangel på mestring. Dialoggruppas mål er å møte mennesker der de er, å la mennesker få fortelle sin historie og å dele den med andre, få feedback fra de andre gruppemedlemmene og gruppeleder. Gjennom arbeid i gruppa er målet å hjelpe hver enkelt til å bli mer oppmerksom på egen problematikk, bli mer oppmerksom på hvordan de stopper seg selv i ønsket utvikling.

 

Dialoggruppa består av 7 deltagere og en gruppeleder. Leder for gruppa er Gestalt terapeut og selv dyslektiker Ingeborg Fosvold. Gruppa møtes 2 ganger i mnd á to timer pr gang. Medlemme i gruppe er i alder 40 – 60 år, mange av disse har tilleggsvansker og er arbeidsledige el uføretrygdede. Et av medlemmene har søkt høyere utdanning våren 2008, et har gått inn i fast arbeid, og en søker voksenopplæringen for videre utdanning. Flere har altså bearbeidet egne problemer og er på vei videre i livet. Foreløpig vil prosjektet fortsette til sommeren 2009.


 

Prosjektleder/forsker

Ingeborg Fosvold

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Dialoggruppa
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2007: kr 17 000
Startdato
20.08.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet