Dysleksivennlige skoler i Brønnøy

I samarbeid med

Søknadssammendrag

BAKGRUNN:
Dysleksi Brønnøy ser at det er behov for å gi skolene i kommunen et løft både i fht kompetanse og motivasjon for at skolehverdagen til de dyslektiske elevene skal bli bedre. Vi søker om midler for å gjennomføre prosjektet «Dysleksivennlige skoler i Brønnøy». Midlene det søkes om skal benyttes til å arrangere en konferanse for skole/helsepersonell/heim med fokus på hva skal til for at skolen skal bli med dysleksivennlig.

MÅLSETTING
Prosjektet Dysleksivennlige skoler i Brønnøy skal bidra til:
-å øke det pedagogiske personalets kunnskap om dysleksi
-å påskynde implementeringen av pedagogisk metodikk som kompenserer for elevenes problemer som følge av dysleksi
-å motivere skolene til å jobbe mot å få status som «Dysleksivennlig skole»
-å øke motivasjon og utbytte av undervisningen for elevene
-å gi inspirasjon til de som har dysleksi og deres pårørende

MÅLGRUPPE: Barn og ungdom, foreldre og lærere
PROSJEKTETS BETYDNING: Økt kunnskap om dysleksi og bedre forståelse av vansken blant skolepersonell bidrar til gode undervisningstilbud for elever med dysleksi i den norske skolen.
Som brukerorganisasjon bidrar vi med unike erfaringer til bedre forståelse av hva dysleksi innebærer og hva slags tiltak passer best for vår gruppe. Det er mange aspekter ved dyslektikeres situasjon som ikke ivaretas av skolen slik den er i dag blant annet betydningen av tillegsvansker, mestring og psykisk helse.

FRAMDRIFTSPLAN
Høsten 2011:
•Dysleksi Brønnøy utarbeider forslag til forventningsavklaringer for skole/hjem/elev. Forventningsavklaring skal beskrive hva partene kan forvente av hverandre i forhold til tilrettelegging, opplæring i hjelpemidler, egeninnsats osv.
•Organisasjonen utarbeider forslag til handlingsplan for prosjektperioden

Vinter/vår 2012:
•Inviterer skolene til å bli med i prosjektet og avklarer det vi kan tilby og hva skolene har behov for ift. kravene
•Får på plass en handlingsplan for prosjektperioden
•Arrangerer studiering i bruk av datahjelpemiddel for elever, foreldre/foresatte/pedagogisk personale som har deltatt på kurs i regi av Dysleksi Brønnøy
•Får forventningsavklaringer for skole/hjem/elev vedtatt i rektornettverket i kommunen

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0569.pdf

Sluttrapportsammendrag

Dysleksi Brønnøy ønsket gjennom prosjektet Dysleksivennlige skoler i Brønnøy
å bidra til økt kompetanse om dysleksi for skoleeier/pedagogisk personale/helsepersonell/heim og hvilke tiltak som må til for at denne gruppen skal få bedre lærevilkår. Foreningen ønsket også å avklart hvilke forventninger skoleeier/skole/heim/elev skulle ha til hverandre ved å utarbeide en forventningsavklaring. Hovedaktiviteten i prosjektet var en konferanse for skoleeier/pedagogisk personale/helsepersonell/heim med Åsne Midtbø Aas, pedagog i Dysleksi Norge. Konferansen hadde svært god oppslutning og deltakerne ga gode tilbakemeldinger.

Prosjektleder/forsker

Lise Alsaker

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Dysleksivennlige skoler i Brønnøy
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2012: kr 28 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet