Tiltak for foresatte ‘Dysleksi/dyskalkuli’

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Dysleksi Molde og omegn vil med dette søke om tilskudd til å gjennomføre en pårørende dag.
Med denne dagen vil vi hjelpe og veilede omsorgs personene og de som jobber med barn og unge med alle former for dysleksi og dyskalkuli. Dette for å gi en bedre forståelse for vanskene, mulighetene, rettighetene og hjelpemidlene.
Vi møter og snakker med medlemmer ukentlig, og på datakafeen som vi har en gang i mnd. Vi ser at dette er et problem, da de ikke vet hvor de skal søke hjelp og hvilke muligheter som finnes. Rettigheter de har, hvordan hjelpemidlene fungerer og forståelsen for tilleggsvanskene som medfølger.
Foreningen har fått en rekke tilbakemeldinger fra gamle og nye medlemmer om at de ønsker å delta på dette arrangement. Elevene får utdelt PC og hjelpemidler og vi møter slitne, frustrerte omsorgspersoner som gir utrykk for at de ikke får den veiledning som skal til for at de kan hjelpe og bidra hjemme.
Vi ønsker og bidra for at den enkelte skal få denne hjelpen og informasjonen.

Målsetning:
Informere og veilede.

Målgruppe:
Foreldre, foresatte, personer som er i kontakt med barn som har dysleksi og dyskalkuli.

Prosjektets betydning:
Øke innsikten i vanskene, tilrettelegging, rettigheter, hjelpemidlene som finnes, tilleggs vanskene og hjelpe instansene. Dette vil også bidra til å lette hverdagen til de som har vanskene og gjøre de mer selvstendig, noe som også bidrar til en bedre selvfølelse.
Vi ønsker å synlig gjøre oss slik at omsorgs personene til denne gruppen har et sted å henvende seg og treffe andre som er i samme situasjon.
Fremdriftsplan og budsjett:

Dysleksi Molde og omegn skal stå for gjennomføringen.
Vi leier inn kursholdere.
Det kurset skal holdes i september/oktober 2013.
Vi har vært i kontakt med Tøndergård skole og ressurssenter, angående leie av lokale. Så det er ordnet.
Kursholdere og dato er ikke helt avgjort ennå.


Fremdriftsplan:
• Lokale Hildegunn
• Innleie av kursholdere Blir delegert, styremøte i juni
• Bestilling av bevertning Blir delegert, styremøte i juni
• Avisinnlegg (annonse) avisen i august/ september

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport ExtraStiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Marianne Helene Tangen Hammerø

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Tiltak for foresatte ‘Dysleksi/dyskalkuli’
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 31 000
Startdato
02.10.2014
Sluttdato
01.11.2014
Status
Avsluttet