Ny sjanse i Solør

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet har hatt som målsetting å gi voksne med mangelfull grunnskoleopplæring en ny sjanse til å avlegge grunnskoleeksamen. Prosjektet er bygget på samarbeid på tvers av kommunegrensene, og har tre medvirkende kommuner, og fire medvirkende etater. Rammen for prosjektet er lagt av de politisk besluttende organer i de tre medvirkende kommunene.

 

Bakgrunn og målsetting for prosjektet

Prosjektet ”Ny sjanse i Solør”, ble initiert av trygdesjefen i Åsnes. Han hadde i lengre tid sett at voksne med mangelfull grunnskoleopplæring utviklet et dårlig selvbilde, ble utestengt fra arbeidsmarkedet, ble avhengig av trygd og sosial stønad. Dette medvirket til at livskvaliteten for hver enkelt ble forringet.

 

Erfaringer fra a-etat, sosialetat og trygdeetat viser at gruppen ”voksne med mangelfull grunnskoleopplæring” har blitt ”kasteballer” mellom de nevnte etater. Et tettere samarbeid mellom de involverte etater og opplæringssentrene i Solør-kommunene Grue, Åsnes og Våler var ønskelig. Dette for å ta til en felles strategi som kunne bedre livskvaliteten for den nevnte gruppen.

 

De ønsket et samarbeid på tvers av kommunegrenser, kompetanseområder og skillet mellom stat og kommune.

 

Målsettingen for prosjektet er todelt:

A) Bruker

1.      Bedre brukernes selvbilde.

2.      Lede brukerne fram til ungdomsskoleeksamen.

3.      Motivering for videre utdanning, evt. lønnet arbeid.

4.      Hver enkelt bruker utarbeider egen handlingsplan med mål og delmål. Planen legges til grunn for evaluering av brukerens progresjon.

 

B) Deltakende etater

1.      Aktivt arbeide for å ta deltakerne gjennom grunnskolekurset og over i videregående opplæring, evt. lønnet arbeid.

2.      Initiativ overfor fylkeskommunen – signalisere at ”våre” elever kommer til å søke videregående opplæring

3.      Bidra til at samfunnet på sikt kan spare midler (sosialstønad, folketrygd, a-midler). Det forutsettes at samfunnet må bruke midler på kort sikt for at innsparing kan oppnås på et senere stadium.

4.      Gi alle innbyggere normal livskvalitet.

Arbeide på tvers av kommuner og etater for å oppnå målene.

 

Resultat:

·         Fire deltakere ble ferdige våren 2002, og tre går i dag på videregående opplæring.

·         18 deltakere (fordelt på to grupper) har fullført grunnskoleopplæring (Noen har frisket på fag) våren 2003, og 14 av disse har søkt videregående opplæring.

Prosjektleder/forsker

Liv Bonsak

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Ny sjanse i Solør
Organisasjon
Dysleksi Norge
Org.ledd
Våler, Åsnes og Grue kommuner
Beløp Bevilget
2001: kr 404 000, 2002: kr 404 000, 2003: kr 210 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.07.2003
Status
Avsluttet