Hva er lese- og skrivevansker?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Den første lese– og skriveopplæringen

Den første lese- og skriveopplæringen

Infinitiv Television AS ble i desember 1998 tildelt kr 75.000, i tilskudd til «Den første lese- og skriveopplæringen». Totalbudsjettet var på kr 510.000. Denne rapporten forteller om arbeidet vært med prosjektet og redegjør også for bruken av midlene. Det foreligger i dag en ferdig undervisningsfilm som vises på NRK den 16. mars 2000 med reprise 1. april 2000.

Innhold

Den første lese- og skriveopplæringen er et informasjonsprogram som skal gi kunnskap om de prosessene som er virksomme når barn lærer og lese og skrive. I programmet møter vi barn og lærere som gjennom lek og gode undervisningsgrep gjør læringssituasjonen lettere og bedre.

I dag regner man med at opp mot 20% av alle barn i norsk grunnskole vil få problemer med lesing og skriving, så dette er et tema som angår mange.

Programmet er beregnet på foreldre, lærere og lærerstudenter.

Programmet er produsert av Infinitiv Television, med faglig veiledning fra og i samarbeid med Senter for leseforskning i Stavanger, Bredtvedt Kompetansesenter i Oslo, samt Dysleksiforbundet i Norge.

Om arbeidet med prosjektet

Vi har jobbet tett sammen med den etablere referansegruppe gjennom hele prosessen. Det har vært en givende prosess med stor velvillighet fra både fagpersoner og deltakere i undervisningsfilmen.

Framdriftsplanen ble noe forskjøvet sett i forhold til oppgitt framdrift i søknaden. Dette på grunn av problemer med å få prosjektet finansiert. Undervisningsprogrammet var ferdig i mars 2000.

Vi håper og tror at vi vil nå målgruppen, nevnt ovenfor, men tror også dette er et program som kan sees av allmennheten. Evalueringen kan vi først gjennomføre etter visning på NRK og distribusjon til landets grunnskoler og lærerhøyskoler.

Prosjektleder/forsker

Josef Martinsen

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Hva er lese- og skrivevansker?
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
1999: kr 75 000
Startdato
01.03.1999
Sluttdato
03.03.2000
Status
Avsluttet