Dysleksi, informasjonssøk og mestring

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Det er forsket lite på informasjonssøkeatferden til brukere med dysleksi. Det var behov for mer kunnskap om hvordan dyslektikere søker etter informasjon og anvender søkesystemer. Slik kunnskap er nødvendig for å forstå hvordan man designer tilgjengelige søkesystemer, både på Web og i bibliotek.

Målsetting

Hovedmålsettingen var å lære hvordan man lager tilgjengelige søkesystemer for personer med dysleksi. Første delmål var å undersøke om søkesystemer på Web og i bibliotek er tilgjengelige for dyslektikere. Det var også et mål å undersøke om man kan inkludere grafisk innhold i resultatlister for å gjøre søkingen enklere. Vesentlige punkter å undersøke var hvilke funksjoner som støtter dyslektikeres søking, og hva som kan skape problemer.

Design, metode, materiale

Det ble gjennomført i alt tre eksperimenter med 42 deltakere: 21 studenter med dysleksi og 21 i en kontrollgruppe, matchet på kjønn, alder, studieretning og studieår. Deltakerne ble først testet med kognitive tester for å kartlegge graden av dysleksi (Ordkjedetesten), korttidsminnekapasitet (Corsi Block-Tappin test og Digit Span test) og konsentrasjonsevne (Stroop test). Det ble også gjennomført en synstest (med Landolt C), med en avstand på 4 meter for langsyn og 40 cm for kortsyn. Synstestene ble gjennomført for å sikre at resultatene ikke ble påvirket av nedsatt syn. Deretter ble det i tre sesjoner gjennomført eksperimenter ved en interaksjonslab ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Øyesporing, skjermopptak og intervjuer var metoder som ble benyttet for å dokumentere øyebevegelser og søkeatferd.

Gjennomføring

Eksperiment 1 utforsket om visuelt innhold i trefflister kunne gjøre søking enklere for dyslektikere. Deltakerne ble derfor bedt om å gjøre en rekke visualle søkeoppgaver i materiale som inneholdt ikoner, ord med ulik layout, i alt 52 oppgaver hver i fire ulike stimulityper. Eksperiment 2 og 3 undersøkte brukeratferd ved søking i to forskjellige søkesystemer, ett med hjelpemidler som autofullfør og høy toleranse for skrivefeil, og ett uten hjelpemidler og lav toleranse for skrivefeil. I eksperiment 2 ble deltakerne bedt om å løse ti søkeoppgaver i Google, i eksperiment 3 brukte de Bibsys Ask. Norsk versjon og enkelt søk ble brukt på begge disse eksperimentene.

Resultater

Det kan være hensiktsmessig å legge visuelt innhold til tekst, men ikonene støttet kun visuelle søk når de ble presentert langt nok fra hverandre. Søkeeksperimentene viste at søkesystemer med høye krav til rettskriving er utilgjengelige for brukere med dysleksi, mens en høy toleranse for feil motvirker at dysleksien påvirker søkeprestasjoner som antall søk per oppgave og søketider.

Samarbeidspartnere

Dysleksi Norge

Videre planer

Det var en overordnet målsetning å komme frem til kunnskap som kunne anvendes av praksisfeltet, og brukes for å utvikle søkesystemer som imøtekommer behovene til personer med dysleksi. Resultatene er foreløpig publisert i 6 vitenskapelige artikler og tre populærvitenskapelige kanaler: forskning.no, «Bibliotekaren» samt «Bok og Bibliotek». Det er også planlagt å bruke kunnskapene fra dette prosjektet til å utvikle en prototype.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært kontakt mellom prosjektleder og søkeorganisasjonen gjennom hele prosjektet, fra planleggingsfasen til sluttføring. Søkerorganisasjonen har også hjulpet til med rekruttering for å skaffe deltakere til studien. I tillegg blir resultatene fra studiene formidlet i organisasjonens medlemsblad.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Berget G (2016) Search and find? An accessibility study of dyslexia and information retrieval. Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Artikler:
Berget G & Sandnes FE (2015) «The effect of dyslexia on searching visual and textual content: Are icons really useful?» i M. Antona & C. Stephanidis (red.), Universal Access in Human-Computer Interaction: Access to Learning, Health and Well-being: 9th International Conference, UAHCI 2015, Held as Part of HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2-7, 2015, Proceedings, Part III (pp. 616-625). Cham: Springer.

Berget G, Mulvey F & Sandnes FE (2016) «Is visual content in textual search interfaces beneficial to dyslexic users?» International Journal of Human-Computer Studies, årg. 92-93, s. 17-29.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2016.04.006

Berget G & Sandnes FE (2015) «Searching databases without query-building-aids: Implications for dyslexic users.» Information Research, årg. 20, nr. 4, paper 689.

Berget G & Sandnes FE (2016) «Do autocomplete functions reduce the effect of dyslexia on information searching behavior? The case of Google.» Journal of the Association for Information Science & Technology, årg. 67, nr. 10, s. 2320-2328.
DOI: 10.1002/asi.23572

Andre publikasjoner:
Berget G & Sandnes FE (2015) «On the understandability of public domain icons: Effects of gender and age.» In M. Antona & C. Stephanidis (red.), Universal Access in Human-Computer Interaction: Access to Today’s Technologies, 9th International Conference, UAHCI 2015, Held as Part of HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2-7, 2015, Proceedings, Part I (pp. 387-396). Cham: Springer.

Berget G, Herstad J & Sandnes FE (2016) «Search, read and write: An inquiry into Web accessibility for dyslexics.» In H. Petrie, J. Darzentas, T. Walsh, D. Swallow, L. Sandoval, A. Lewis & C. Power (red), Universal Design 2016: Learning from the Past, Designing for the Future, årg. 229, s. 450-460. Amsterdam: IOS Press.
DOI10.3233/978-1-61499-684-2-450

Sluttrapport/artikler (pdf)

PhD-Berget-DUO.pdf
Searching databases without query-building aids_ implications for dyslex….pdf
berget_herstad_sandnes_2016-printversion.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Berget G (2016) Search and find? An accessibility study of dyslexia and information retrieval. Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Artikler:
Berget G & Sandnes FE (2015) «The effect of dyslexia on searching visual and textual content: Are icons really useful?» i M. Antona & C. Stephanidis (red.), Universal Access in Human-Computer Interaction: Access to Learning, Health and Well-being: 9th International Conference, UAHCI 2015, Held as Part of HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2-7, 2015, Proceedings, Part III (pp. 616-625). Cham: Springer.

Berget G, Mulvey F & Sandnes FE (2016) «Is visual content in textual search interfaces beneficial to dyslexic users?» International Journal of Human-Computer Studies, årg. 92-93, s. 17-29.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2016.04.006

Berget G & Sandnes FE (2015) «Searching databases without query-building-aids: Implications for dyslexic users.» Information Research, årg. 20, nr. 4, paper 689.

Berget G & Sandnes FE (2016) «Do autocomplete functions reduce the effect of dyslexia on information searching behavior? The case of Google.» Journal of the Association for Information Science & Technology, årg. 67, nr. 10, s. 2320-2328.
DOI: 10.1002/asi.23572

Andre publikasjoner:
Berget G & Sandnes FE (2015) «On the understandability of public domain icons: Effects of gender and age.» In M. Antona & C. Stephanidis (red.), Universal Access in Human-Computer Interaction: Access to Today’s Technologies, 9th International Conference, UAHCI 2015, Held as Part of HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2-7, 2015, Proceedings, Part I (pp. 387-396). Cham: Springer.

Berget G, Herstad J & Sandnes FE (2016) «Search, read and write: An inquiry into Web accessibility for dyslexics.» In H. Petrie, J. Darzentas, T. Walsh, D. Swallow, L. Sandoval, A. Lewis & C. Power (red), Universal Design 2016: Learning from the Past, Designing for the Future, årg. 229, s. 450-460. Amsterdam: IOS Press.
DOI10.3233/978-1-61499-684-2-450

Prosjektleder/forsker

Gerd Berget

Hovedveileder

Frode Eika Sandnes

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Dysleksi, informasjonssøk og mestring
Organisasjon
Dysleksi Norge
Org.ledd
Høgskolen i Oslo
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
01.02.2012
Sluttdato
06.04.2016
Status
Avsluttet