Mestringshelger

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Dysleksi Hedmark og Oppland er en forening som hjelper barn, unge og voksne med Lese/skrive/mattevansker. Dysleksi og Dyskalkuli.
Vi vet at dette er noe som egentlig er ett offentlig ansvar med å gi alle barn/ungdom i skolepliktig alder lik rett til utdanning. Vi er også smertelig klar over at dette ikke er tilfelle.

Vi reiser rundt til skoler i Hedmark og Oppland og holder kurs/foredrag for elevene, deres lærer og foreldre om hvordan de kan få en bedre hverdag med de hjelpemidlene som finnes for disse elevene.
Dette har vi sett at har stor betydning for hvordan eleven kan få hjelp med sine vansker.

Vi vet også at det er mange følge vansker med dette å ha dysleksi / dyskalkuli. Mange barn med dysleksi/dyskalkuli har problematferd, og sliter med blant annet depresjon, angst og sosiale problemer, i tillegg til sine lese- skrive / mattevansker. Disse problemene kan ha minst like stor betydning for livene til barna som dysleksien/ dyskalkulien. Vi ønsker å gi disse barna en tilhørighet der de føler at de ikke skiller seg ut fra de andre i klassen og i miljøet de er i på fritiden.

Det vi har i tankene er ett mestringskurs: Dette er en samling som går over en helg med hele familier til stede. Dette sammen med andre familier som sliter med det samme.
Vi vil ha informasjon om de digitale hjelpemidlene som finnes. Informasjon om rettigheter. Leker og utfordringer som ikke er rettet til skolearbeid der de kan opparbeide selvtillit og samarbeid med andre med samme lyte. Dette for å vise at de ikke er alene om denne vansken og at de kan ha ett fullverdig og godt liv selv om de strever med lesing/skriving og matte.
Etter endt helg vil familien og barna få oppgaver de skal gjøre hjemme 2 dager i uka, igjennom denne måneden, så sales vi igjen for å høre hvordan dette har fungert, og tar en evaluering av første samling.
Vi vil selvfølgelig være tilgjengelige på telefon denne måneden for å bistå når de eventuelt står fast eller ønsker råd og veiledning.Opplegget vil ha en ramme som kan se slik ut:

Første helgesamling.
Samling på fredag ettermiddag / kveld.
Vi møtes og blir litt kjent med hverandre over en pizza og lett prat. Hver familie overnatter der de selv har booket for helgen.
Lørdag:
07.30 -08. -45. Vi møtes til frokost.
09.00- 09.45 Presentasjon av kursholdere og helgens innhold.
10.00 – 10.45 Foresatte: info om rettigheter.
Barnet/ Ungdommen: Talesyntesen Voxit budgie pro. Talesyntesen voxit Budgie kan lese opp text for deg fra flere språk og også matematiske formler og tall.
11.00 -11.45. Foresatte: Rettigheter.
Barnet/ungdommen: Talesyntesen Voxit budgie pro. Talesyntesen voxit Budgie kan lese opp text for deg fra flere språk og også matematiske formler og tall.
12.00 – 13.00. Pause med noe å spise.
13.15. – 14.00 Lingdys/ Lingright skrivestøtteprogram i norsk og engelsk + flere språk for foreldre og barn/ungdom.
14.15 – 15.00 00 Lingdys/ Lingright skrivestøtteprogram i norsk og engelsk + flere språk for foreldre og barn/ungdom.
16.00 – 19.00 aktiviteter for både små og store som ikke går på det med skolefag, men ting som for eksempel. Bueskyting, klatring i klatrevegg, osv. Dette for å gjøre noe som er morsomt og utfordrende og som kan gi oss en mestringsfølelse som er god ;ta med inn i klasserommet senere.
20.00- 22.00 middag med underholdning.
Søndag:
07.30 – 08.45 frokost
09.00 – 09.45 Textpilot skrivestøtteprogram i norsk/ engelsk
10.00 – 10.45 Textpilot skrivestøtteprogram i norsk/ engelsk
11.00 – 12.45 Hvordan bruke lydbøker og hvordan lage lydfiler på mp3, PowerPoint, Word osv.
Vi samles til en enkel lunch før vi reiser hver til vårt.
Deltagerne får med seg oppgaver ihht. Det vi har gått igjennom denne helgen.
Får også praktiske oppgaver som å gå på biblioteket, lage en PowerPoint.


2. Samlingshelg.
Møtes til frokost på lørdag.

0900- 0945: repitisjon av hjelpemidlene
10-1045. går igjennom det som de har gjort i hjemmelekse.
11- 1145. Evaluering av samlingen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_1_0070.pdf

Sluttrapportsammendrag

Dysleksi Hedmark og Oppland ønsket gjennom prosjektet «Mestringshelger» å bidra til at elever, deres lærer og foreldre får en bedre hverdag med de hjelpemidlene som finnes for elever med dysleksi / dyskalkuli.

Det er mange følgevansker (problematferd, depresjon, angst, sosiale problemer) når man har dysleksi / dyskalkuli og vi ønsket også å gi disse barne en tilhørighet der de føler at de ikke skiller seg ut fra de andre i klassen og i miljøet de er i på fritiden

Prosjektet ble gjennomført som en mestringshelg, med en oppfølgingskveld for deltakerne, der vi samarbeidet med leverandører av hjelpemidler for dyslektikeren, leide inn foredragsholder som holdt et motiverende foredrag basert på hans egen erfaring med det å leve med dysleksi. I tillegg til at vår egen fagperson underviste i løpet av helgen.

Evalueringen etter gjennomføringen viser at målet med mestringshelgen ble oppfylt, både den faglige og sosiale biten fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og vi ønsker å ha videre kontakt med familiene som deltok på prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Vigdis Olsen

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Mestringshelger
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 38 000
Startdato
15.03.2013
Sluttdato
30.09.2013
Status
Avsluttet