Familielæringsprosjektet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

I dagspressen ser vi fra tid til annen at avisene påpeker at mellom 1/4 del og 1/5 del av den norske befolkningen er funksjonelle analfabeter.

Dette er et problem som i stor utstrekning gjelder våre medlemmer.
Det å fungere lesemessig i et moderne samfunn er av vital betydning både for å skjøtte eget tarv, men også for å kunne konsumere underholdning – f.eks. blir det viktig å kunne lese undertekstene på film etc..

1. Bakgrunnen for prosjektet er at vi føler at tiden er moden for å komme et skritt videre i arbeidet for barn og unge med dysleksi.

Hva skjer etter at de har fått diagnosen, og etter at de er blitt kjent med sine rettigheter.

2. Vi trenger å bli proaktiv i arbeidet for denne gruppen da tiden er her for å fokusere

fremover slik at vi klarer å øke andelen funksjonelle lesere i det norske samfunnet.

3.

For å nå dette målet blir det viktig å sette fokus på målgruppen barn og ungdom.

I styret i Dysleksiforeningen i Bergen og Omegn har vi representert sosialpedagogikk mellomfag – logoped og Can spes. ped..

Hertil kommer at vi har utnyttet eget nettverk og hektet på universitets- og høyskolemiljøet her vest som bl.a. vil stille med en masterstudent som skal kvalitetssikre dataene i denne kurspakken.

4.

Prosjektet tar sikte på å ha 2 samlinger.

Her kommer barn med foreldre.

Dette er viktig da både barn og foreldre må se den settingen som de er i, og også viktig at de unge og foreldrene har en felles plattform mellom annet om ;
-rettigheter
-PC- bruk ? elevene tar med egen datamaskin
-studieteknikk/læringsstiler/læringsstrategier/motivasjon
-lydbøker
-bibliotek

5.

Det er nytt i Norge å ta prosjektet inn på den sosialpedagogiske arenaen.

Vi bruker derfor eksterne forelesere fra det akademiske miljøet her vest, og

med embetseksamener av ulikt slag.

Da det vi prøver å gjøre her er grunnleggende nytt, har vi også gjort en kobbling til mastergrads-studiet i pedagogikk.

Slik at vi kan få kvalitetssikret resultatet av det arbeidet vi skal gjøre her på Solvik utenfor Bergen.

På denne måten prøver vi å få synliggjort både en overføringsverdi samt å få til en organisasjonell læring.

6.

Prosjektorganisasjonen vår står klar.

Vi har avtaler med eksterne forelesere, og høyere læresteder/student.

Vi venter rett og slett bare på pengene da dette er et for stort løft å gjøre alene for dysleksiforeningen i Bergen og Omegn..

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0088.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet tok sikte på å etablere en sosial familielæringsarena rundt diagnostiserte dyslektikere.
Kursdeltakerne ble styrket med kunnskap om lærings- stiler og -strategier samt et eget opplegg rundt bibliotektjenestene og kunnskap om bøker for aldersgruppen.
Kurset var 2-delt, med 8 uker mellomkurssamlingene hvor ungdomsskoleelevene hadde en leseavtale som hjemmelekse.
Som gruppe opplevde disse ungdommene en vesentlig forbedring av sin egen leseferdighet i løpet av disse 8 ukene.

Prosjektleder/forsker

Skaar Terje

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Familielæringsprosjektet
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2011: kr 150 000
Startdato
01.06.2011
Sluttdato
20.11.2011
Status
Avsluttet