Datakurs for foreldre med dysleksi

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er at foreldre til dyslektiske barn ofte selv er dyslektikere og ikke kan nok om data til å kunne hj

Bakgrunnen for prosjektet er at foreldre til dyslektiske barn ofte selv er dyslektikere og ikke kan nok om data til å kunne hjelpe barna med bruk av den datamaskinen de har fått tildelt av Hjelpemiddelsentralen.

 

Målsettingen har derfor vært å tilby dyslektiske foreldre kurs i bruk av data, samt gi dem muligheter til å danne nettverk. Det ble i samarbeid med AOFs Lese- og stavebutikk og AOF Ringerike gjennomført to slike kurs i løpet av 2000, ett over fire kvelder og ett over to lørdager. Begge var nybegynnerkurs.

 

Ved avslutning av kursene viste det seg at både foreldre og oppvekstleder var svært fornøyde. Særlig fremhevet som positivt ble kontakten foreldrene imellom, foreldrenes opplevelse av et felles prosjekt med barna, foreldrenes mestring av egen dysleksi, og samarbeidet hjem-skole.

Prosjektleder/forsker

Ellen Strøm Lie

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Datakurs for foreldre med dysleksi
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2000: kr 12 000
Startdato
01.02.2000
Sluttdato
30.04.2000
Status
Avsluttet