Mestring i ungdomskolen

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for kurset var at overgangen fra barneskole til ungdomskole er unødig vanskelig for mange elever med dysleksi

Bakgrunnen for kurset var at overgangen fra barneskole til ungdomskole er unødig vanskelig for mange elever med dysleksi. Dette skyldes flere ting bl.a. for dårlig tilrettelagt undervisning, mangel på kunnskap om læringsstrategier spesielt egnet for elever med lese-­ og skrivevansker, mangelfull kunnskap om kompensatoriske hjelpemidler og bruken av dem og ikke minst manglende selvtillit som påvirker motivasjonen negativt.

 

Målsettingen med dette kurset var å gi deltakerne økt læringsglede, økt evne til å tilegne seg kunnskap og til å vise hva de kan.

 

Kurset gikk over to helger + seks kvelder våren og høsten 2002. Det deltok 19 ungdomskoleelever + en foresatt pr elev.

 

Den første helgen ble det jobbet med de psykososiale sidene ved det å ha dysleksi, det ble holdt forfatter/skrivekurs. Den andre helgen fortsatte med fokus på formidling. Når vi er gode formidlere kan vi vise hva vi kan. Elevene fikk trene på muntlige presentasjoner, fikk innblikk i virkemidler og metoder. Forfatteren som hadde hatt skrivekurs første helg kom tilbake og arbeidet med dramatisering sammen med elevene. Denne gangen ble resultatet et forslag til filmmanus.

 

De seks kveldene ble brukt til datakurs, med fokus på touch, Internett, bruk av powerpoint osv. Elevene valgte selv hva de ønsket å fokusere på i dataundervisningen.

 

Ble målsettingen om å gi elevene økt læringsglede etc nådd? Det vi kan si er at elevene virkelig kastet seg ut i det; de måtte bl.a. presentere seg selv i veggavis, skrive litterære tekster og opptre på TV. Det ble brukt utradisjonelle metoder/virkemidler og de fungerte godt. Elevene tok utfordringene de fikk, løste oppgaver, klarte å vise hva de kunne – de mestret.

 

Det var eget program for de foresatte begge kurshelgene. Foreldrene meldte tilbake at de lærte og hygget seg. Foreldregruppen bestemte seg for å jobbe videre sammen i 2003.

Prosjektleder/forsker

Turid Sandbakken

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Mestring i ungdomskolen
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 190 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet