Foreldrekurs på nett

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:
Dysleksi Norge møter daglig foreldre som ønsker å heve sin kompetanse på området, slik at de kan hjelpe barna sine på en bedre måte. Tilrettelegginga i skolen er ofte for dårlig, og foreldrene føler at de må kjempe for barna sine. Vi vet hva som hjelper! Det finnes hjelpemidler og metoder som kan hjelpe dagens dyslektikere. Utfordringen til Dysleksi Norge er

at vi må finne bedre måter å nå ut til flere på. I 2009 lagde og gjennomførte vi et kurs for foreldre i Midt/Øst-Telemark, støttet av Helse og Rehabilitering. Evalueringen var krystallklar: Dette var bra kurs, og vi trenger mer! Organisasjonene har vært så heldige å få prøve ut studier på nett sammen med FS og en rekke andre organisasjoner. Dette er kurs som er lagd for ren organisasjonsutvikling. Vi ønsker å bruke disse erfaringene til opplæring av foreldre.

Med et godt nettkurs der det veiledes og bygges nettverk, vil vi kunne nå mange foreldre. Landet er langt, og vi ser at ny teknologi er redningen for en organisasjon med små ressurser!
2. PROSJEKTETS MÅLSETTING:
A: Lage ett godt nettkurs for foreldre med barn som har dysleksi/lese- og skrivevansker.
B: Kjøre et pilotprosjekt med 20 foreldre.
C: Videreutvikle et kurs vi kan tilby til en hver tid.3.PROSJEKTETS MÅLGRUPPE: Foreldre til barn med lese- og skrivevansker.
4. BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING:
Vi må lage en avtale med Norsk Nettskole. Vi trenger deres kompetanse teknisk, og vi må ha en ?pedit? (læringsplattform) å legge ut kurset på. Dysleksi Norge har ikke teknisk kompetanse på å drive nettkurs, det må vi kjøpe .Vi har lang erfaring med å kjøre praktisk opplæring og kurs for foreldre. Det må gjøres en jobb med å samle disse erfaringene og fagstoffet slik at dette kan legges ut på en plattform. Kurset må altså lages rent faglig og på en form som egner seg for nettundervisning. Vi har kompetanse på det faglige innholdet, men trenger å kjøpe tjenester av Norsk nettskole for å få lagt det på nett. Vi ønsker å bruke våren 2011 til å lage kurset, og kjøre piloten høsten 2011. Målet er å kunne ha fast drift fra 2012.Vårt nettkurs er bygd på tett kontakt med veileder. Dette er ikke stoff som egner seg for bare selvstudier. Mye av læringen kommer også gjennom jobbing i forum (diskusjon med andre), og derfor legger vi opp til et kurs med god veiledning og mye diskusjon. Ved å kjøre en pilot, kan vi få tilbakemeldinger slik at det endelige kurset blir best mulig.
5. PROSJEKTETS BETYDNING:
Vi tror at dette kurset kan styrke foreldrene til å klare å stå i daglige utfordringer. Det er mye kunnskap om hvor stor belastning der er for familier å ha barn med en funksjonshemming. Dysleksi er jo en funksjonshemming, selv om det ikke synes. Fordi det offentlige ikke alltid tar dette på alvor, er det veldig mange foreldre som må kjempe for barna sine. Det er mye frustrasjoner med lekser, mye grunnet dårlig tilrettelegging fra skolen. Vi tror at ved å gi foreldrene kunnskap og støtte, kan det styrke familiene og sikre barnas mestring av skolehverdagen.Vi samarbeider med andre brukerorganisasjoner som også trenger gode modeller for foreldrekurs. Gjennom vår pilot kan vi høste erfaringer, slik at andre kan få glede av modellen.Ved å ha kompetente foreldre, blir sjansen for at disse brukerne ramler ut mindre. Vi ser at skoler som har mange kompetente ?dysleksi-foreldre?, må legge om kursen og tilby bedre tilpasset undervisningsopplegg.Gjennom nettkurs kan vi nå mange flere. En kan sitte hjemme å få undervisning. Våre kurs blir tilrettelagt for dyslektikere, med talesyntese og innlevering på lyd. Kurset er derfor tilrettelagt for foreldre som selv har dysleksi. Vi møter ofte foreldre som selv har dysleksi, og som har dårlige erfaringer med egen skolegang. Tilrettelegging på lyd og med bilder blir derfor veldig viktig i dette kurset. Kurset bør legges opp med bruk av film, og bruk av talesyntese og lydfiler. Vi må leie inn profesjonelle til å filme det vi trenger, slik at stoffet blir tilgjengelig for dyslektikerne.
6.FREMDRIFTSPLAN:
Vår 2011: Lage kurset
Høst 2011: Kjøre første kurs.
Des. 2011: Evaluere
Jan.2012: Tilby første ordinære kurs

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0091.pdf

Sluttrapportsammendrag

SAMMENDRAG: «FORELDREKURS PÅ NETT»
BAKGRUNN:
Dysleksi Norge ville lage et nettkurs for foreldre. Veldig mange foreldre til barn med lese- og skrivevansker har et stort behov for kunnskap om dette fagområdet. De har også behov for å diskutere disse utfordringene med andre foreldre.
MÅLSETTINGER:A: Lage et godt nettkurs for foreldre med barn som har dysleksi/lese- og skrivevansker. B: Kjøre et pilotprosjekt med 20 foreldre. C: Videreutvikle et kurs vi kan tilby til en hver tid.
GJENNOMFØRING: Vi har i samarbeid med Norsk Nettskole (leverandør av læringsplattformen, Pedit) laget et nettkurs med 8 leksjoner. Kurset var ferdig til første gjennomføring, 15.september. 100 foreldre meldte seg på. Innholdet i kurset er:1. Hva er dysleksi og hvordan oppdager vi det?2. Forutsetninger for læring. 3. Foreldrerollen. 4. Lure metoder. 5. IKT- Hvorfor og hvordan. 6. Hjelpeprogrammer. 7. Andre gode hjelpere. 8. Rettigheter. Alle deltakerne fikk en veileder, som er en erfaren tillitsvalgt i egen organisasjon. Vi hadde opplæring av disse før kurset startet. Kurset er nå ferdig.
OPPNÅDDE RESULTATER OG VIDERE PLANER: 2/3 deler av deltakerne gjennomførte kurset. Noen trengte lengre tid. 1/3 kom aldri i gang, eller tok bare ett par leksjoner. Vi spurte alle om hvorfor. Svaret var unisont: Vi har ikke tid akkurat nå! Dette kurset kommer til å være et fast medlemstilbud, og nytt kurs starter nå 15.02.2012 Kurset er tilrettelagt for mennesker med lese/skrivevansker. Kurset finnes her: dysleksinorge.pedit.no Hvis du trenger innlogging for å se nøyere på kurset: Ta kontakt med Åsne. aasne@dysleksinorge.no

Prosjektleder/forsker

Åsne Midtbø Aas

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Foreldrekurs på nett
Organisasjon
Dysleksi Norge
Beløp Bevilget
2011: kr 350 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet